Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1352 artiklar

Nyföretagarbarometern för 2011 visade på en trend där allt fler valde att starta bolagsformen aktiebolag, troligtvis som en följd av att kravet på aktiekapitalets storlek sänkts från 100 000kr till 50 000kr och att revisorskravet slopats. Trenden verkar hålla i sig så vi bjuder därför på en guide som visar hur du gör för att starta igång företaget – steg för steg, helt på egen hand.

 

Låt oss anta att du som läser denna guide har en affärsidé som du vill realisera och funderar på att göra det i aktiebolagsform.

AB som företagsform och dess fördelar, nackdelar och krav

Låt oss se om aktiebolagsformen är den rätta för just din affärsidé.

Mer information om de olika företagsformernas fördelar och nackdelar

Aktiebolag är den företagsform där skiljelinjen mellan företag och dess ägare är tydligast, och ger således det största ekonomiska skyddet för ägaren som privatperson. I ett aktiebolag, liksom i ekonomiska föreningar, riskerar ägaren normalt bara det insatta kapitalet, medan ägaren av exempelvis en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag är personligt ansvarig för företagets ekonomi. Aktiebolagsformen är därför att föredra om du ska starta ett företag som kan innebära stora ekonomiska risker eller har en omfattande verksamhet. Observera dock att det finns situationer där styrelseledamöterna, som företräder företaget, och verkställande direktör, som tar beslut i den löpande förvaltningen av företaget, kan bli personligt ansvariga; exempelvis när bolaget inte betalar sina skatter.

 

Fler artiklar och tips om AB här.

Kopplat till detta är att aktiebolag, liksom ekonomiska föreningar, beskattas på vinsten och därmed kan spara vinsten i bolaget och bygga upp kapital medan näringsidkaren eller bolagsmännen i övriga bolagsformer personligen skattar på hela företagets överskott. Dessutom kan ett aktiebolag göra en aktieutdelning (utbetalning av en del av företagets vinst) till aktieägarna en gång per år, vilken är förmånligt beskattad i förhållande till inkomst av tjänst. Att vissa föredrar aktiebolagsformen när de vill anställa personal hänger troligtvis också ihop med det juridiska skyddet ovan, men att anställa går bra oavsett bolagsform.

Aktiebolagsformen passar bra om ni är flera ägare, men minimikravet är en ägare (kallad ”stiftare”). Ägaren kan var såväl fysisk som juridisk person. Företagsformen är också bra om bolaget ska bedriva verksamhet i hela landet då aktiebolag, liksom ekonomiska föreningar, får namnskydd i hela landet, medan andra bolagsformer bara namnskyddas i länet.

 

En del föredrar aktiebolagsformen framför andra ur ett ekonomiskt perspektiv då aktiebolag kan ha brutet räkenskapsår och därmed underlätta planering av skatter, krediter, löner och räntor. Andra föredrar aktiebolagsformen för att den kan inge ett mer seriöst intryck på marknaden i jämförelse med andra bolagsformer.

Se även: Hur du omvandlar enskild firma till AB

Det som kan vara till aktiebolagets ”nackdel” vid val av bolagsform är att den kräver en kapitalinsats om minst 50 000kr (500 000kr för publika bolag, som erbjuder aktier på öppna marknaden). Men i praktiken kräver alla företag någon form av startkapital för att drivas, och ovanstående kapital kan bestå av apportegendom som verktyg, bilar, fastigheter, patent, maskiner och annat som kan ses som en tillgång för den typ av verksamhet som ska bedrivas. När apportegendom används som aktiekapital måste den däremot värderas av en revisor. Om kapitalet sätts in i form av pengar får det användas till att köpa just tillgångar som stannar i företaget, men om mer än hälften av aktiekapitalet förbrukats gäller särskilda regler där du riskerar att bli personligt ansvarig och kan tvingas likvidera (avveckla) bolaget. Bolagsverket kan även besluta att lägga företaget i likvidation om det inte årligen upprättar och skickar in en årsredovisning.

ab

Så här registrerar du bolaget på internet

 

ab

Komplett guide för hur du startar aktiebolag (på tradionellt sätt, ej internet)

Ett aktiebolag företräds, som tidigare nämnt, av en styrelse. Styrelsen måste, enligt aktiebolagslagen, bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre eller fler ledamöter med eller utan suppleanter. Styrelsen tillsätts av aktieägarna på en bolagsstämma och består förslagsvis av erfarna personer med olika kunskapsområden och affärskontakter.

Kraven för att få starta ett aktiebolag är således:

  • Minst en ägare.
  • En styrelse bestående av minst en ledamot och en suppleant.
  • Minst 50 000kr i kapitalinsats (i form av pengar eller apportegendom).

För att få starta företag generellt, oavsett bolagsform, gäller dessutom:

  • Du måste vara minst 18 år (med särskilt tillstånd, 16 år).
  • Du får inte vara försatt i konkurs.

Läs fortsättningen: Tre viktiga dokument innan bolagsregistreringen

Visa kommentarer 1
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | för 8 år sedan
har en filial på nacken och kan inte öppna ett bankkonto har någon nån tips för mig. Jag har ingen betalningsanmälningar