Pandemi, krig i Europa, ökade elpriser och ovanpå det höjda ränte- och bränslekostnader, hög inflation och lågkonjunktur. Den senaste tiden har varit minst sagt riktigt tuff för många företagare.

– Yttre faktorer kan man som företagare inte råda över. Men det finns inre faktorer som man kan jobba aktivt med för att utveckla lönsamheten i sitt bolag, säger Marie Karlsson-Tuula, juris doktor och professor i civilrätt till Esbri.

Efter att ha studerat konkurser och företagsrekonstruktioner under många år menar hon att man behöver undersöka vilka orsakerna är om man får ekonomiska problem.

– Ofta i glädjeruset när ett aktiebolag har bildats ingås bland annat hyresavtal med en mycket lång löptid, och lokalerna blir därmed kostsamma. Det är ett mycket vanligt problem och fastighetsägarna är ofta mindre benägna att förlikas för att nå en lösning.

– Man ska komma ihåg att hyresvärdar ofta vill ingå avtal som gynnar de själva. Företagaren har ofta ett svårt förhandlingsläge. Därför är min rekommendation att fundera över de avtal som ingåtts och försöka förhandla fram bättre avtalsvillkor för samtliga avtal som ingåtts i verksamheten.

Ingen vill gå på sin egen begravning, så strategin blir att man stoppar huvudet i sanden och hoppas på det bästa.

Fler faktorer som kan påverka företagets ekonomi negativt är om man har anställt för mycket personal eller får en minskad efterfrågad av företagets produkter eller tjänster. Om man producerar för små eller för stora volymer av sin produkt kan det också skapa problem.

Skam och skuld gör att företagaren stoppar huvudet i sanden

Företagare känner ofta skuld och skam av att misslyckas med sin verksamhet.

– Ingen vill gå på sin egen begravning, så strategin blir att man stoppar huvudet i sanden och hoppas på det bästa. Det gäller alldeles för många, förklarar hon till Esbri.

Civilekonom Bengt Hedberg som jobbat med att rädda företag i över 20 år bekräftar detta.

Bengt Hedberg sitter vid ett skrivbord och väntar på samtal

– En konkurs är en lång process som ofta varar under flera år. Den drabbade får inte bara problem med ekonomin utan vanliga följder blir psykiska besvär och en känsla av skam där även anhöriga blir lidande, skriver Bengt i en artikel vi publicerat tidigare här på Företagande.se.

Bengt varnar även för att sälja fakturor vilket är en vanlig fälla som många i ekonomisk knipa kliver i.

I USA stirrar folk gapandes på mig när jag berättar att konkurs i Sverige är skamfyllt och lika med ett misslyckande.

Både Bengt och Marie menar att det inte behöver vara så här.

– I USA stirrar folk gapandes på mig när jag berättar att konkurs i Sverige är skamfyllt och lika med ett misslyckande. De förstår inte vad jag pratar om. Där betraktar man konkurs enbart som en merit, eftersom erfarenheten kan nyttjas i en ny verksamhet, berättar Marie Karlsson-Tuula.

De flesta småföretag som går i konkurs skulle inte behöva göra det med rätt rådgivning och plan.

Bengt instämmer:

– De flesta småföretag som går i konkurs skulle inte behöva göra det med rätt rådgivning och plan. Tyvärr finns det aktörer som exempelvis juristfirmor på marknaden och dessa har få incitament att rädda företag samtidigt som de gärna sköter hanteringen av konkursförfarandet. Vi förlorar många duktiga företag som skulle kunna ha en utmärkt utveckling framåt, påpekar Bengt Hedberg.

Early warning system räddar företag i kris

En rad europeiska länder har ett så kallat Early warning system för företagare. Det är ett system med konsulter och experter som tidigt går in i företag och utan kostnad hjälper företaget på fötter igen. Detta system finansieras lite olika från land till land men som i Danmark exempelvis så står staten för kostnaderna av nätverket. Styrkan i Early warning är att kunniga volontärer utför jobbet vilket gör det väldigt kostnadseffektiv.

– På det sättet kan åtgärder sättas in i tid och rädda många företag från konkurs och ekonomiska problem. I Sverige har myndigheter och banker liknande system men det verkar som att de är mer riktade mot privatpersoner än mot företagare, säger Marie Karlsson-Tuula.

Se även: De flesta företag som går dåligt behöver inte gå i konkurs

Vill Sverige inte ha ett system som räddar svenska småföretagare från konkurs?

Teamet bakom Företagande.se som under ett års tid jobbat tätt ihop med Early warning Europe, har gjort flera försök att hitta finansiering för att hjälpa svenska småföretagare. Svenska myndigheter, kommuner och andra företagarorganisation har kontaktats men intresset har varit svalt. Early warning Danmark kontaktade även svenska Tillväxtverket för något år sedan men de ansåg att Sverige klarar sig utan detta.

Har du tankar och idéer om finansiering och vill hjälpa till, kontakta oss här.

6 tips för ekonomiskt tuffa tider

Marie Karlsson-Tuula ger här sina bästa råd.

  • Se till att en rådgivare regelbundet gör en översyn av det ekonomiska flödet i företaget. Börja med Almi Företagspartner, de ger alla typer av företag några timmars gratis rådgivning.
  • Ställ obekväma frågor såsom: Vad sysslar vi med? Gör vi rätt saker? Hur ser vår produktion ut, ska vi sälja mindre volymer? Eller större? Behövs alla anställda? Finns efterfrågan på våra produkter/tjänster? Är det dags att ändra inriktning på verksamheten? Om efterfrågan har sjunkit – vad kan det bero på?
  • Behöver kostnaderna minskas, börja i första hand att dra ner på de tyngsta utgiftsposterna, såsom personal och lokaler.
  • Om du är i stor ekonomisk knipa – kontakta alla du har skulder till (borgenärer) och be dem att sätta ner fodringsanspråken. Det är bättre för dem än att din verksamhet försätts i konkurs.
  • Om konkurs är oundvikligt vänder du dig till Tingsrätten för att ansöka om konkurs.
  • Om ditt företag gick i konkurs - känn inte skam! Det är en erfarenhet som stärker både dig och ditt företagande på sikt.

Fakta om Early warning

Early warning jobbar med att säkerställa att företag i kris har gratis tillgång till kompetent rådgivning. Upplägget bygger på vägledning från konsulter samt en grupp frivilliga rådgivare som bidrar.

I Danmark räddas tack vare Early warning ca 500 företag/år från konkurs och det görs med en budget på ca 15 miljoner kronor.

Enligt forskning från Holland beräknas varje konkurs kosta samhället ca 2 miljoner kronor då jobb, skatteintäkter, m.m. går förlorat. Det betyder att EN MILJARD kronor skulle kunna sparas i Sverige, på en investering på 15 miljoner.

Och då har vi inte ens nämnt minskat personligt lidande.

Fler resurser i kristider:

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2023-03-16 10:28
Eftersom mentaliteten i Sverige när det gäller ekonomi och företagande är minst sagt speciell, så skulle det behövas en omställning i hela tankesättet, och den vägen lär vara omöjligt att nå fram på.

Nu har vi dessutom fått, och till råga på allt, en 'högerregering' som uppenbart struntar helt i företagandet i Sverige. Något som nog kom som en enorm kalldusch för många företagare som mindes den förra alliansregeringen som något som ändå satte lite positivt avtryck i företagandet. Man hade ju onekligen en förhoppning om att det skulle upprepas. En förhoppning som tyvärr kommit totalt på skam, och vi ser t.ex höjda arbetsgivaravgifter för unga. Helt otroligt.

När det gäller hjälp till företagare så verkar den ofta gå ut på att hjälparen själv ska tjäna en bra slant. Jag har sett 'företagsdoktorer' som ställer upp med råd i en krissituation, och för det debiterat 7000 kr/ vecka.

Samma sak med företagsrekonstruktioner, där advokater skär guld för en minimal arbetsinsats, och kan sänka företaget enbart med deras fakturor.

Här vore ett område för staten, om det hade funnit den minsta kompetensen och intresset att värna svenskt företagande , att skapa statligt betalda advokater som håller i rekonstruktioner. och för att det inte ska skena på samma sätt som kostnaderna i konkurser, så bör det vara ett fastställt fast belopp.
Detta skulle kunna rädda tusentals jobb.

Men när ingen bryr sig om en skenande arbetslöshet, så lär ju inget hända.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.