konkursansökan

När man ska begära ett företag i konkurs skickar man in en konkursansökan. Här förklarar vi vad som gäller.

När lämnar man in en konkursansökan?

Tidpunkten för inlämning av en konkursansökan kan vara kritisk, utan att man från början tänker på det. Om företaget bestämt sig för att ansöka om konkurs är det extremt viktigt att planera detta innan man ansöker. Så fort en ansökan godkänns tappar företaget, i detta fall gäldenären, kontrollen över företagets tillgångar och kan inte sälja något, inte ingå avtal och inte använda företagets pengar.

Innan inlämning av en konkursansökan behöver du också se om ditt hus. Du kan riskera att bli personligt skyldig att betala företagets skulder. Om du äger hus och mark eller annat av värde i ditt namn riskerar du att förlora allt – om du inte planerar noga innan du går i konkurs.

Vart skickas konkursansökan?

Alla bolagsformer och föreningar lämnar in konkursansökan till Tingsrätten. Aktiebolag och ekonomiska samt ideella föreningar ansöker hos Tingsrätten på den ort där styrelsen har sätet. Handelsbolag och kommanditbolag ansöker hos den tingsrätt där bolagens förvaltning befinner sig.

För enskild firma ska ansökan lämnas in till Tingsrätten på orten där den som gör begäran om konkursen är bosatt. Att ansöka om egen konkurs är avgiftsfritt.

Hur går det till?

Ansökningsprocessen är enkel. Det går att fylla i en blankett online, det viktiga är att kryssa för att du inte kan betala skulderna, det vill säga att du är på obestånd, samt att dessa betalningsproblem inte är tillfälliga. Företaget kan anses vara på obestånd, så kallad insolvens, när man inte kan betala sina räkningar och det uppstår skulder. Hur lång tid det tar för Tingsrätten att besluta om konkurs beror på vem som lämnar in ansökan. Om personen själv eller företaget ansöker tar Tingsrätten oftast ett beslut om konkurs samma dag. Om en person som vill ha betalt av företaget, en borgenär, ansöker om konkurs blir det en domstolsförhandling i Tingsrätten och företaget behöver godkänna konkursansökan.

Här hittar du artiklar med taggen konkursansökan.

Man kollar konkursstatistik och oroar sig över sitt företags överlevnad.

Alarmerande många konkurser - tre kvartal med kraftig ökning

Antalet konkurser i Sverige fortsätter att vara mycket högt. Under 14 månader i rad har konkurserna ökat jämfört med hur det såg... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
13:e månaden i rad som konkurserna ökar

13:e månaden i rad som konkurserna ökar

Det faktiska antalet konkurser brukar vara lågt under augusti jämfört med andra månader. Trots det visar augusti månads... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Mörkt efter att konkurserna i Sverige ökar månad efter månad.

Nattsvart när konkurserna slår nya rekord

Ända sedan augusti förra året, 11:e månaden i rad, har antalet konkurser i Sverige ökat jämfört med samma månad ett år... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Högst konkurssiffran på 20 år - inga tecken på avmattning

Högst konkurssiffran på 20 år - inga tecken på avmattning

Konkursvågen fortsätter skölja över landet och det är tionde månaden i rad som Creditsafe rapporterar om ökade nivåer. Ingen... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Professor Marie Karlsson-Tuula intervjuas om konkurser.

Professorns tips till småföretagare i ekonomiskt svåra tider

Pandemi, krig i Europa, ökade elpriser och ovanpå det höjda ränte- och bränslekostnader, hög inflation och lågkonjunktur. Den... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Svensk pantbank och räkningar som samlas på hög.

Nytt larm: Företagare pantsätter allt de äger för att kunna betala anställdas löner

Nu märks en tydlig trend att allt fler svenska företag inte klarar av att betala sina fakturor i tid.– Siffrorna är oroande och... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Konkursvågen fortsätter: Rekordsiffra även i januari

Konkursvågen fortsätter: Rekordsiffra även i januari

Den konkursstorm som sattes igång andra halvan av förra året fortsätter.-Vi kan konstatera att vi aldrig haft fler konkurser än... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Konkurserna fortsätter att öka - Storstadsregionerna sticker ut

Konkurserna fortsätter att öka - Storstadsregionerna sticker ut

– I de tre storstadslänen och ekonomiska motorerna i Sverige är utvecklingen också oroande, konstaterar Karl Stjerna, VD på Syna.... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Kraftig konkursuppgång - ökning med 19 procent

Kraftig konkursuppgång - ökning med 19 procent

- Det vi varnat för länge börjar nu synas i siffrorna. Visserligen har nivåerna senaste åren varit extremt låga, men ökningarna... Läs mer
Konkursombudsmannen | 1 minuter
Man känner sig stressad över företagets ekonomiska situation och brist på likvida medel för att kunna betala räkningar.

Lös likviditetsproblemen - 10 tips hur du ökar likviditeten i företaget

Vad är likviditet?Likviditet är ett mått på företagets betalningsförmåga av kortfristiga skulder. Dålig likviditet (brist på... Läs mer
Johan Olson | 10 minuter
Företaget jobbar tillsammans för att klara av den nedåtgående konjunkturen.

Så gör superföretagen som klarar lågkonjunkturen - 10 tips

Prosales har gjort en tillbakablick och kikat på vad vinnarna gjorde under tidigare nedgångar. Här sammanställer vi resultaten... Läs mer
Henrik Larsson-Broman | 6 minuter
Nu ökar konkurserna - upp över 20 procent

Nu ökar konkurserna - upp över 20 procent

Företagen har klarat sig bra de senaste åren trots pandemin i backspegeln. Men nu ser vi att konkursnivåerna ökar, vilket främst... Läs mer
Konkursombudsmannen | 2 minuter
Bankrutt företagare räknar på ekonomin.

Höjda räntor kan utlösa ny våg av konkurser

Antalet konkurser i Sverige ligger för närvarande på en förhållandevis låg nivå och är tillbaka på samma nivå som före... Läs mer
Konkursombudsmannen | 2 minuter
Hur fungerar en konkurs, en företagsrekonstruktion och kan man förhindra det?

Hur fungerar en konkurs, en företagsrekonstruktion och kan man förhindra det?

Vad betyder obestånd?Oftast upptäcker den som har en fordran på företaget att det kan vara på obestånd. Antingen kan man då... Läs mer
Kee Bergman | 6 minuter
Man som säljer sina fakturor men ångrar sig då kostnaden är hög och det är svårt att ta sig ur sitsen som factoring lätt kan skapa.

Sälja fakturor är en farlig väg med hög kostnad som kan leda till privata skulder livet ut

Till Sveriges riksdagsledamöter: Sverige behöver ett nytt sätt att hantera konkurser och företag med likviditetsproblem. Del... Läs mer
Bengt Hedberg | 6 minuter
  • 1
  • 2