konkursförvaltare

Här får du förklarat vad en konkursförvaltare är.

Vad är en konkursförvaltare och vad gör denne?

De flesta känner en kall kår efter ryggraden när ”konkursförvaltare” nämns, men vad är egentligen en sådan? 

Konkursförvaltaren är den person som ska identifiera tillgångarna och fordringarna som finns i företaget, hos gäldenären, som har gått i konkurs. Dessa tillgångar ska omvandlas till reda pengar för att de borgenärer som är inblandade ska få sina fordringar betalda. En konkursförvaltare är i grunden jurist, vilket är kravet för att få arbeta med detta i Sverige. Dessa jurister har erfarenhet av hantering av företag i ekonomiska svårigheter samt har kunskap i aktiebolagslagen, dess tillämpning och hur man prioriterar de krav som borgenärer har.

Kan man välja konkursförvaltare?

Nej. Tingrätten beslutar om tilldelning av konkursförvaltare förutsatt att man beslutat om konkursen. Varje tingsrätt har ett antal jurister att tillgå som lämpar sig för uppdraget och som kan bli tilldelade hanteringen av ett företag på obestånd.

När en konkursförvaltare utsetts till företaget kommer han eller hon att sätta sig in den ekonomiska situationen, företagets resultat och balansräkning eftersom man måste sätta sig in i exakt vilka tillgångar som finns. Konkursförvaltarens arbete kontrolleras av TSM, Kronofogdens Tillsynsmyndighet, och har skyldighet att kommunicera med både TSM, borgenärer och gäldenär i vissa frågor.

Tillgångarna är nyckeln

Likvida tillgång slurpas upp direkt som betalning av skulder till de borgenärer som konkursförvaltaren har prioriterat. Tillgångar som är materiella vill konkursförvaltaren sälja så snabbt som möjligt för att frikoppla kapital och betala fler skulder som företaget har. Det kan också finnas pantsatta tillgångar som företaget har lämnat som säkerhet för en skuld. Det kan vara fastigheter eller kapitalförsäkringar till exempel. Konkursförvaltaren granskar även de tillgångarna som är pantsatta för att göra en bedömning av om pantsättningen utförts på skälig grund. Om den är rimlig reglerar pantsättningen de tillgångar som de är säkerhet för. Om konkursförvaltaren finner ett övervärde i tillgången kommer detta att flyttas över till den prioriterade listan för borgenärer.

Från den 1 juli 2021 är det konkursförvaltaren som kallar till ett bouppteckningssammanträde där den som har försatts i konkurs ska intyga på heder och samvete att lämnade uppgifter är korrekta. Detta ersätter Tingsrättens tidigare edgångssammanträde.


13:e månaden i rad som konkurserna ökar

13:e månaden i rad som konkurserna ökar

Det faktiska antalet konkurser brukar vara lågt under augusti jämfört med andra månader. Trots det visar augusti månads... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Professor Marie Karlsson-Tuula intervjuas om konkurser.

Professorns tips till småföretagare i ekonomiskt svåra tider

Pandemi, krig i Europa, ökade elpriser och ovanpå det höjda ränte- och bränslekostnader, hög inflation och lågkonjunktur. Den... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Konkursvågen fortsätter: Rekordsiffra även i januari

Konkursvågen fortsätter: Rekordsiffra även i januari

Den konkursstorm som sattes igång andra halvan av förra året fortsätter.-Vi kan konstatera att vi aldrig haft fler konkurser än... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Man känner sig stressad över företagets ekonomiska situation och brist på likvida medel för att kunna betala räkningar.

Lös likviditetsproblemen - 10 tips hur du ökar likviditeten i företaget

Vad är likviditet?Likviditet är ett mått på företagets betalningsförmåga av kortfristiga skulder. Dålig likviditet (brist på... Läs mer
Johan Olson | 10 minuter
Företaget jobbar tillsammans för att klara av den nedåtgående konjunkturen.

Så gör superföretagen som klarar lågkonjunkturen - 10 tips

Prosales har gjort en tillbakablick och kikat på vad vinnarna gjorde under tidigare nedgångar. Här sammanställer vi resultaten... Läs mer
Henrik Larsson-Broman | 6 minuter
Bankrutt företagare räknar på ekonomin.

Höjda räntor kan utlösa ny våg av konkurser

Antalet konkurser i Sverige ligger för närvarande på en förhållandevis låg nivå och är tillbaka på samma nivå som före... Läs mer
Early Warning Sverige | 2 minuter
Hur fungerar en konkurs, en företagsrekonstruktion och kan man förhindra det?

Hur fungerar en konkurs, en företagsrekonstruktion och kan man förhindra det?

Vad betyder obestånd?Oftast upptäcker den som har en fordran på företaget att det kan vara på obestånd. Antingen kan man då... Läs mer
Kee Bergman | 6 minuter
Man som säljer sina fakturor men ångrar sig då kostnaden är hög och det är svårt att ta sig ur sitsen som factoring lätt kan skapa.

Sälja fakturor är en farlig väg med hög kostnad som kan leda till privata skulder livet ut

Till Sveriges riksdagsledamöter: Sverige behöver ett nytt sätt att hantera konkurser och företag med likviditetsproblem. Del... Läs mer
Bengt Hedberg | 6 minuter
Konkursen ett faktum när bankernas bråk dränerade företaget

Konkursen ett faktum när bankernas bråk dränerade företaget

Bertil är ett fingerat namn – intervjupersonen har valt att vara anonym.Bankerna krigade mot varandraBertil och hans familj har... Läs mer
Early Warning Sverige | 5 minuter
Konkurshotet – personalen sköt hans företag i sank

Konkurshotet – personalen sköt hans företag i sank

Per är ett fingerat namn – intervjupersonen har valt att vara anonym.Per har ett dynamiskt uttryckssätt och är idag en... Läs mer
Early Warning Sverige | 7 minuter
tv Patrik Nilsson, th Mikael Karlsson

Nu lanseras Konkursombudsmannen - Fallskärmen svenska småföretagare så länge har behövt

Småföretagare är ryggraden i svensk ekonomi. De är Sveriges största arbetsgivare som skapar innovation och service och... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Bengt Hedberg, senior affärsrådgivare hos Konkursombudsmannen.

De flesta företag som går dåligt behöver inte gå i konkurs

Allt för ofta rekommenderas företag att gå i konkurs, och följer naturligtvis rådet, trots att det finns bättre sätt hantera... Läs mer
Early Warning Sverige | 5 minuter
Kvinna känner sig djupts oroad och stressad över företagets ekonomi när brev från Kronofogden kommer.

Konkurs en grym process – tro inget annat

Till Sveriges riksdagsledamöter: Sverige behöver ett nytt sätt att hantera konkurser och företag med likviditetsproblem. Del 3.En... Läs mer
Bengt Hedberg | 9 minuter
Företagare öppnar brev från Kronofogden.

Systemet med betalningsanmärkningar är föråldrat och straffar företag med likviditetsproblem

Till Sveriges Riksdagsledamöter.Er goda vilja att ge stöd till företag möts av ett föråldrat regelverk för företag med... Läs mer
Bengt Hedberg | 2 minuter
Konkurser leder till enorma förluster för samhället och den enskilde företagaren

Konkurser leder till enorma förluster för samhället och den enskilde företagaren

Den 1 augusti meddelade kreditinformationsföretaget Creditsafe att antalet konkurser i sommar är det högsta som uppmätts på 20... Läs mer
John Knutsson | 4 minuter
  • 1
  • 2