Nedanstående figur kan tjäna som ett enkelt exempel
på hur tillväxtresan kan se ut. Den kan dock variera beroende på typ av företag och bransch.

Hela resan tar i regel fem–sju år, och som framgår av figuren ovan genomför ett tillväxtbolag ett antal finansieringsrundor. Efter varje runda får företaget ytterligare delägare, och Din ägarandel sjunker successivt. Detta kompenseras dock förhoppningsvis av ett stigande värde på Den andel som Du behåller.

En tidslinje för hur den klassiska tillväxtresan brukar se ut

Figuren illustrerar den klassiska tillväxtresan


Långtifrån alla resor slutar emellertid med en kraftig värdestegring och lycklig exit; tvärtom räknar investerarna med att endast en–tre investeringar av tio blir verkligt framgångsrika. Detta förklarar orsaken till investerarnas höga avkastningskrav.

DIN INVESTERARE

När Du väljer att kontakta en investerare, i synnerhet första gången, bör Du tänka igenom det hela så att investeraren verkligen är rätt för Dig och Din verksamhet. Det är inte bara pengarna som avgör utan också investerarens kompetens och rykte. Glöm inte att Din första investerare är Din kompanjon när nästa finansieringsrunda ska genomföras.

En seriös och välkänd investerare och kompanjon kan fungera som en kvalitetsstämpel på företaget.

Att tänka på:

Rätt investerare tillför pengar, kompetens och kvalitetsstämpel.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.