• svagt ledarskap
  • tekniska svårigheter
  • marknadsmässiga problem
  • finansiella problem.

Dessa orsaker stämmer väl överens med de delkomponenter som ofta ingår i investerarnas riskanalyser (se kapitel 6). [LÄNK] Ofta är det en kombination av minst två av dessa orsaker som leder till ett misslyckande. Svagt ledarskap är den vanligaste enskilda orsaken, men i större etablerade företag är inte problemet med svagt ledarskap lika framträdande som i små nystartade företag.

Etablerade företag har i regel löst eventuella ledningsproblem tidigare.
Där är i stället tekniska svårigheter en vanligare orsak till misslyckanden. I de unga företagen är ofta ledningen liten till antal, oerfaren och obeprövad. Det kan vara svårt, även för en erfaren investerare, att på ett tidigt stadium rätt värdera ledningens kvalitet eller lämplighet i ett specifikt fall.

Tendensen är emellertid helt klar
– investerarna koncentrerar sig allt mer på att värdera ledningens eller entreprenörens förmåga att leda och utveckla verksamheten, eftersom framgångsrika företag i regel domineras av en stark ledare.

I kapitel 4 nämndes några viktiga personliga egenskaper som
investerarna uppskattar hos en tillväxtföretagare – entusiasm, målmedvetenhet, öppenhet, ödmjukhet, tydlighet och realism. Till dessa kan läggas ytterligare några typiska egenskaper för den framgångsrike entreprenören:

  • marknadsinstinkt
  • handlingskraft
  • bra säljare
  • ärlighet.

Hur många tillväxtföretagare känner igen sig i vår beskrivning? Troligen långtifrån alla. Men äger Du någon eller några av dessa egenskaper i kombination med envishet och mod så är prognosen god att Du förr eller senare blir en framgångsrik tillväxtföretagare!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.