– Varje gång ni har ett projekt som behöver finansiering ska ni undersöka om projektet kan delfinansieras med hjälp av offentliga medel. Det råder Ulf Castenfors, VD på GIA Sweden, Sveriges ledande konsultbolag inom offentlig finansiering.

GIA Sweden AB har i över tio år framgångsrikt hjälpt företag och organisationer att hitta och få över 1 miljard kronor i EU-stöd och annan offentlig finansiering. Ulf Castenfors har många små och stora företag bland sina kunder.

Vi får ofta frågan ”Kan mitt företag få EU-bidrag?” Motfrågan blir då ”Vilka projekt och investeringar planerar ni för närvarande?”

Detta är viktigt, det krävs oftast ett inslag av nyinvestering för att få stöd. Det kan exempelvis handla om produkt- och tjänsteutveckling, miljö, energi, forskning och utveckling, kompetensutveckling, etablering utomlands, projektexport, kultur, nyanställningar och marknadsföring. Att få bidrag till den ordinarie driften är svårare. Med ett stöd från EU eller svensk myndighet reduceras den finansiella och affärsmässiga risken med nyinvesteringen, det är hela idén.

Det är ett sätt att balansera olika nyttor – myndigheterna vill hjälpa företag som tar risker, därför att oavsett om företaget ska anställa ny personal, utveckla nya tekniker eller ny produkt eller demonstrera en prototyp som man inte vet om den kommer att fungera i fullskalig produktion, eller bygga en fabrik i Ryssland, eller börja sälja någonting i Ryssland – allting som företag gör som är utöver det vanliga innebär en risk. Och tar man en risk blir man ofta belönad av offentliga myndigheter.

Missa inte: Lista med +120 bidrag och företagsstöd du kan söka nu

- Jag är därför helt övertygad om att de allra flesta företag i Sverige har projekt som hade kunnat finansieras. Det är bara det att man inte tittar på möjligheterna. Man tror ofta att det är alldeles för byråkratiskt att söka bidrag, säger Ulf Castenfors.

Svenska företag måste tänka om. Offentliga medel är inte ett tecken på svaghet utan ett bevis på styrka. – Se offentlig finansiering som en belöning för EU-bidrag går normalt till de bästa och mest konkurrensutsatta projekten i Europa, säger Ulf Castenfors.

– EU-medel kan ofta stå för 50 procent av ett projekts kostnad vilket gör att man kan se dem som ett viktigt komplement i sin finansiering. En stor fördel med offentliga stöd är även att de normalt inte behöver betalas tillbaka, säger Ulf Castenfors. 

Eu-bidrag som finansieringDet finns tre huvudkriterier för företag som vill söka EU-bidrag

Det första är företaget. Hur ser det ut? Vilken storlek har företaget och hur ser dess ekonomi ut? Faktum är att många program riktar sig enbart till små och medelstora företag. Å andra sidan är det ibland en fördel att vara stort företag eftersom forskningsprojekt med hundra miljoner i budget inte troligtvis anslås till ett tvåmansföretag.

Det andra är geografin. För infrastrukturinvesteringar, som att bygga en fabrik eller anställa folk, är det ibland lättare att få anslag i ett regionalt stödområde. Stödområden motsvaras ofta av våra glesbygdsområden.

Det tredje kriteriet är själva ansökan. Hur presenterar man projektet för stödgivaren? Det kan ta tid att definiera innehåll och kostnader så att projektets innehåll och ramar överensstämmer med programmet. Ibland handlar det bara om att ändra perspektiv men få ut samma resultat ändå. Ansökan måste vara säljande och stämma överens med vad myndigheten vill veta och höra.

EU och svenska myndigheter delar årligen ut hundratals miljarder kronor i olika sorters stöd. Det finns tusentals program och för de enskilde företagen är det mycket svårt att ha överblick. Alla program har ju ett politiskt syfte och en handläggare som tolkar regelverket och den tolkningen varierar mellan myndigheter och människor, säger Ulf Castenfors.

Men hur vet då en företagare om hans projekt är berättigat? - Får vi en projektbeskrivning kan vi ganska snabbt säga om vi tror att det här är aktuellt eller inte. Vi tittar ofta igenom projektet kostnadsfritt, sedan kan man ta en diskussion. I annat fall är det ganska komplicerat, man måste ha ganska stor kunskap om programmen och det är onödigt att företag själva lär sig när det finns rådgivning att få, avslutar Ulf Castenfors.

/Ulf Castenfors, GIA Sweden

Ulf Castenfors på Gia SwedenLiten checklista innan ni söker EU-bidrag

Ulf Castenfors råd till företagare innan man startar processen med att söka anslag:

I.    Se offentlig finansiering som en ny typ av finansiering finns och som bör utnyttjas. Se offentlig finansiering som en belöning för styrka i stället för ett tecken på svaghet. EU-medlens syfte är bl a att utveckla innovationer, inte att hålla svaga företag under armarna.
II.    Använd er av kompetenta rådgivare med överblick inom EU-finansiering. GIA Sweden kan bistå med att hitta rätt program, hjälp med ansökningar samt rapporter och strategier om offentlig finansiering.
III.    För att kunna söka offentlig finansiering ska ni koncentrera er på projekt. De flesta offentliga medel riktas till projektfinansiering inom olika områden, inte till företagsfinansiering.
IV.    Tänk igenom vad det är för projekt ni vill genomföra och besvara följande frågor: Varför ska ni genomföra projektet? Hur var det tänkt att genomföras? När ska det göras – under vilken tidsperiod? Vad kostar det? Med vem ska det göras – ska ni  ha samarbetspartners?
V.    Sök inte medel baserat på vilka anslag som finns, sök medel efter att ni har funderat på eller fattat beslut på affärsmässiga och ekonomiskt trovärdiga grunder att genomföra ett visst projekt.
VI.    Storleken på företaget spelar ingen roll. Vissa anslag går bara till SME-företag, andra bara till stora företag. Det är inte storleken på ert företag som avgör utan projektets innehåll och form samt om företaget har en finansiell stabilitet i förhållande till sin storlek.

Missa inte expertfrågan: Kan vi få EU-bidrag till vårt företag?

Fakta om om EU-bidrag:

  • Företag mfl kan söka finansiering för investeringar och projekt inom en rad områden. Här följer några exempel: IT, utrustning, produkt- och tjänsteutveckling, miljö, energi, forskning och utveckling, maskiner, infrastruktur, kompetensutveckling, etablering utomlands, projektexport, kultur, nyanställningar, personal, marknadsföring, media och hälsa.
  • Alla medel är inte direkta bidrag utan det kan också vara lån för att finansiera projekt.
  • Det finns många program som enbart riktar sig till små- och medelstora företag. Ibland är det bra att vara ett litet företag.
  • I genomsnitt kan företag få ett bidrag på 50 % av den planerade kostnaden för projekt. I vissa fall kan t o m 100 % i bidrag erhållas för enskilda projekt.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.