Startsida

Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn i Sverige köper varje år varor, tjänster och entreprenader för uppskattningsvis 500 miljarder kronor. Här finns alltså en stor potential för ditt företag. För när en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa in en vara eller en tjänst måste det normalt ske en offentlig upphandling.

Det finns några grundläggande principer för offentlig upphandling och de gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Principerna för all offentlig upphandling är principen om icke-diskriminering, om likabehandling, om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och principen om transparens.

Nedan har vi samlat fler tips och artiklar rörande ämnet.

Bättre upphandlingsprocess kan spara 80 miljarder skattekroner per år

De offentliga upphandlingarna i Sverige beräknar omfatta drygt 800 miljarder kronor om året, vilket motsvarar en fjärdedel av BNP.... Läs mer
av Helena Brandt i Opinion | 4 minuter
Offentlig upphandling omfattar alla inköp av varor och tjänster som sker av de offentligt styrda organen i samhället, t ex myndigheter, skolor och vårdhem.

Så fungerar offentlig upphandling i Sverige: Guide i lagar och regler

Den här artikeln är ganska lång, därför lägger vi upp en innehållsförteckning. Expert på upphandling blir du inte, men du blir... Läs mer
Lagen om ​Offentlig upphandling. Foto: Luleå kommun

​Offentlig upphandling även för småföretagare

Någon frågade mig om offentlig upphandling var för alla. Jag svarade att ja, den är ju offentlig till skillnad från alla privata... Läs mer

Ordlista om offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen i Sverige berör tiotusentals upphandlande myndigheter och enheter och värdet uppskattas till runt 500... Läs mer
av Redaktionen i Affärsutveckling | 10 minuter
Offentlig finansiering: Olika stödprogram och hur du ansöker

Offentlig finansiering: Olika stödprogram och hur du ansöker

OLIKA TYPER AV OFFENTLIG FINANSIERING Det finns olika typer av offentlig finansiering, där finansieringsform och villkor för stöd... Läs mer

Olika typer av offentlig upphandling, är de något för ditt företag?

Många företag drar sig för att vara med om en offentlig upphandling. Det är inte så konstigt. För att delta, och slutligen... Läs mer

Offentlig upphandling: När kommun eller landsting är kund

En växande marknad för de privata företagen Det blir allt vanligare att kommuner och landsting köper tjänster av privata företag... Läs mer
av ALMI i Affärsplanen | 3 minuter

Offentlig upphandling - så funkar det

Offentliga upphandlingar sker i någon form varje gång en offentlig myndighet eller institution ska köpa en vara eller en tjänst.... Läs mer
av Redaktionen i Affärsutveckling | 4 minuter

Stora möjligheter med EU-bidrag, EU-stöd och offentlig finansiering

– Varje gång ni har ett projekt som behöver finansiering ska ni undersöka om projektet kan delfinansieras med hjälp av offentliga... Läs mer

Hur du snabbt skriver bättre rubriker till dina säljbrev och offerter

Du kan göra ett enkelt test som ökar sannolikheten att du har en bra rubrik. Gör så här: plocka bort rubriken från... Läs mer
av Krister Maxe i Marknadsföring | 2 minuter