Vilka ändringar av svensk moms blir det under 2017?

Från den första januari gäller en rad nya momssatser och regler inom momsområdet. Här sammanfattar vi kort vad som gäller:

1. Representation – utökat momsavdrag

Om en utgift för förtäring är högst 300 kr exklusive mervärdesskatt per person och förtäringstillfälle så kan hela den ingående skatten dras av. Det gäller under förutsättning att avdraget kan anses skäligt och att utgiften har ett omedelbart samband med verksamheten.

Se även: Sammanfattning av avdrag- och skattenyheter 2017

Om utgiften för förtäring överstiger 300 kr exklusive mervärdesskatt per person och förtäringstillfälle ska avdraget begränsas till den ingående skatt som beräknas på detta belopp.

Obs! Skatteverket anser att en beskattningsbar person får välja att i stället beräkna avdraget enligt en schablon. Avdrag kan då medges med 46 kr per person och tillfälle. Det gäller under förutsättning att kostnaderna överstiger 300 kr exklusive mervärdesskatt och att mervärdesskatten minst uppgår till 46 kr per person och tillfälle.

Om man vill förkovra sig djupare kan man läsa här på SKV.

2. Fastighet – ändrade regler för vad som är fastighet enligt momslagen

Vill man fördjupa sig i denna fråga är det bäst att man direkt läser Skatteverkets ställningstagande ”Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet, på SKV”.

3. Befrielse från moms för små företag

Du som är etablerad i Sverige är befriad från moms om du har en försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår. För att du ska kunna bli befriad får din försäljning inte heller ha varit större än 30 000 kronor något av de två närmast föregående beskattningsåren.

Om ditt företag inte redan är momsregistrerat så är du automatiskt befriad om du inte kommer över beloppsgränsen 30 000 kronor under året.

Du kan alltid välja att bli momspliktig även om du inte kommer över beloppsgränsen 30 000 kronor.

Skatteverkets uttalande i ämnet och olika ”sidofrågor” kopplade till detta ämne finns här på SKV.

Företagande har tidigare skrivit en utförligare artikel om ämnet: Företag med mycket liten omsättning ska momsbefrias

4. Sänkt moms på vissa reparationer

Momsen på tjänster för att reparera cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks till 12 procent. Större reparationer som innebär att varan byter karaktär till en annan typ av vara omfattas inte av den lägre momsen.

5. Höjd moms på biobiljetter

Momsen på biljett till biografföreställningar höjs från 6 procent till 25 procent.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.