Det spelar egentligen ingen roll, vilket land man tittar på. Tar man till exempel Sverige, eller Finland för den delen, så är de flesta företagen mindre företag. En stor andel av de här företagen drivs av soloföretagare, men det finns också en ansenlig mängd företagare som har andra familjemedlemmar med sig.

De här människorna är ju en oerhörd resurs, men det kommer en del möjlig barlast på köpet ifall man involverar dem i företaget. Det ska man helst vara medveten om redan från första början, annars kan det lätt uppstå spänningar inom företagarfamiljen.

I all sin enkelhet finns det några aspekter som medlemmar från samma familj behöver tänka på innan de besluter sig för att arbeta i eller äga ett gemensamt företag. Genom att aktivt diskutera igenom de här aspekterna, innan man sätter sitt namn på något papper, har man vunnit mycket. Så diskutera åtminstone följande aspekter:

Vad ska sättas till pappers?

Ett väldigt vanligt misstag inom ägarfamiljer är att man inte dokumenterar de principer som ska reglera på vilket sätt familjemedlemmar ska vara engagerade i familjeföretaget. Det må sen gälla som anställd, styrelsemedlem, finansiär eller ägare. Att man hör till samma familj och känner varandra utan och innan är ingen ursäkt. Snarare tvärtom, om man känner varandra så väl, varför inte då skriva ned vad man har kommit överens om? Det är nämligen så mycket lättare att sköta potentiella konflikter innan de uppstår.

Se även: Minska skatten i familjeföretaget genom att dela upp inkomsten

Vem är det som bestämmer?

Företagarpar brukar vanligen dela ägandet ganska lika, men det behöver inte betyda att beslutandemakten följer samma schema. Nej, det kan ändå vara så att ena partnern är mer företagare än den andra, och därför kanske också mera lämpad för att fatta affärsmässiga beslut. Hur beslutsmakten fördelas är inte det viktigaste, utan fokus ska vara på att man är överens om hur fördelningen ska se ut. Om alla vet hur den här delen sköts, är det så mycket roligare att äga och driva företag tillsammans.

Hur balanseras familjen och företaget?

Ifall båda parterna i ett förhållande planerar att vara verksamma i samma företag, och man dessutom har barn, gäller det att tänka till ordentligt från första början. Det kommer onekligen tider när företaget kräver en stor del av allas uppmärksamhet, men det betyder inte att familjemedlemmarna ska få lida. Båda sidorna behöver skötas om, och det är viktigt att alla är medvetna om hur ett familjeföretagsengagemang kommer att påverka familjelivet. Vem ser till att barnen läser läxorna och hinner med sina fritidsaktiviteter?

Är det här för evigt?

Det finns en romantisk idé kring familjeföretag om att de ska gå vidare inom familjen från generation till generation. Visst är det fint ifall det är så, men det ska inte upplevas som något tvång. Varje generation fattar sina egna beslut om hur de vill leva sina liv. Dessutom finns det ju inte heller något som säger att nästa generations familjemedlemmar är de bästa möjliga ägarna till företaget. Nej, gör det som är bäst för familjen och företaget, och se till att företaget har ägare som kan förvalta det på bästa sätt. Finns inte de här människorna inom familjen, se då till att hitta dem på annat håll. De är man skyldig såväl sina anställda som kunder.

Se även: Familjemedlemmar som anställda - hur smart är det?

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.