Ersättningen för utfört arbete kan det vara lite si och så med, men det spelar kanske ingen större roll eftersom man har hjälpt en inom familjen. Fast när det blir dags att arbeta på en mer regelbunden basis i familjeföretaget gäller det att se upp. Det finns en mängd olika saker som lätt blir fel ifall man inte tänker efter före. Här är åtminstone några aspekter som man borde diskutera inom familjen innan en familjemedlem sätts upp på lönelistan.

Ska alla familjemedlemmar erbjudas anställningsmöjligheter inom familjeföretaget?

I familjer med flera barn kan det vara skäl att fundera över en policy kring anställningar av barn. Speciellt om släkten är stor. Vanliga regler brukar omfatta att alla erbjuds sommararbete eller praktikplatser, men sedan är det stopp. Vill man ha en fast anställning tävlar man med vem som helst. Det är ett viktigt ställningstagande, speciellt ifall det finns många i personalen som inte tillhör familjen.

Ersättning för utfört arbete?

Tillfälliga inhopp sköts väl sällan mot full ersättning, utan det ses oftast som en insats för familjen. Är man däremot fast anställd ska man ha lön för sitt arbete. Det ska inte finnas något familjeavdrag utan lika lön för lika arbete är den bästa principen. Diskutera även gärna igenom principerna när den första familjemedlemmen anställs så att även andra framöver omfattas av samma princip. Lättaste sättet att skapa konflikt inom familjen är att behandla barnen olika.

Skattetips: Dela på inkomsterna inom familjen

Arbeta direkt för familjeföretaget efter avslutad utbildning?

Det har kanske alltid varit ens dröm att ta över familjeföretaget en dag. Man har det färska betyget i handen och nu får man äntligen förverkliga sina drömmar, att arbeta i företaget. Det finns många som tar det här steget, men det finns ännu fler som tar anställning i något annat företag först. En orsak är att man är oerfaren i början. Man gör en del misstag, och då är det väl kanske bättre att någon annan än den egna (ägar)familjen betalar för dem? Som anställd hos någon annan än föräldrarna får man också lära sig hur det är att vara anställd. Det är nämligen aldrig samma sak att jobba för föräldrarna som att jobba för någon annan. I familjeföretaget har man alltid en särställning. Sedan är det ju heller aldrig fel att se hur saker och ting sköts i andra företag. Det kan till och med hända att någon annan jobbar smartare, och då är det en bra lärdom att ta med sig till familjeföretaget den dagen som man återvänder.

Vem utvärderar hur familjemedlemmar utför sitt arbete?

I ett litet företag finns det kanske inga andra anställda än familjemedlemmar, och då är det självklart att man får feed-back om sitt arbete av en annan familjemedlem. I sådana här lägen kan det vara bra att skaffa sig en mentor som inte arbetar i företaget. På det viset får man möjlighet att diskutera sitt jobb med någon som inte har en familjeanknytning och som kanske har lättare att vara objektiv. Ifall familjeföretaget är ett större företag med olika organisationsnivåer kan det vara en bra idé att se till att familjemedlemmar inte rapporterar till varandra. Ett sådant upplägg kan nämligen skapa onödiga spänningar såväl inom företaget som familjen.

Ska ägarna arbeta i företaget?

I ett litet familjeföretag är vanligen alla ägare också operativa, dvs de arbetar i företaget. Finns det även andra anställda än familjemedlemmar gäller det att komma ihåg att familjemedlemmar som är anställda och ägare inte ska vifta med sitt ägarkort i den dagliga verksamheten. Ägarfrågor hör hemma på andra arenor som bolagsstämman eller ägarrådsmöten. Självklart ska ägare få vara anställda, det är inte det som är problemet, men det gäller att förstå när man står inför en ägarfråga och när det är en ren operativ fråga. Lär man sig att skilja på de här frågorna redan från första början blir det även så mycket lättare när företaget växer och ägarfrågorna börjar få en helt annan betydelse.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.