För att få kunden att återkomma med köp måste du vårda dina kunder. Kontakt, samarbete, förtroende och tillit är och blir allt viktigare i samarbetet med kunderna.

Relationsmarknadsföring har sitt centrum i att du ska vårda dina kunder, innan någon annan gör det. Kundvård är ett långsiktigt och seriöst affärstänkande som bygger på viljan och ambitionen att fördjupa och utveckla samarbetet mellan leverantörsföretag och kundföretag.

Den som är mest betydelsefull i den uppgiften är just du. Du som är en aktiv och situationsanpassad företagare, säljare och affärsman/kvinna. Den nya säljaren måste vara en relationsexpert som bygger samarbete och fördjupar relationer med kunder och förstår vikten och betydelsen av relationsmarknadsföring.

Säljaren är som bekant företagets viktigaste intäktsgenererare. Det är viktigt för alla företag att skapa intäkter och lönsamhet och det är säljaren som har detta viktiga ansvar. Och det är tyvärr alldeles för många som inte förstår det.

Öka kundlojaliteten

Uppgiften att skapa och underhålla kundrelationen har sitt centrum i strävan att ge kunden tillfredsställelse och nöjdhet för att utveckla en vilja hos kunden att bli lojal, att kunna öka kundlojaliteten och samarbetet med kunden.

Det är, enligt många studier, mellan 8 till 15 gånger dyrare att finna en ny kund jämfört med att göra ytterligare en affär med en redan etablerad kund. I det samarbetet är självklart säljarens roll viktig, men det berör också hela leverantörsföretagets roll i samarbetet med kund, då det ofta är många fler utöver säljaren som har samarbete med kunder.

Det kan vara kundsupport, leveransmedarbetare, personer på ekonomiavdelningen, marknadsavdelningen eller callcenter, för att nu bara nämna några. Allt detta har fått en allt större betydelse.

Många bollar i luften

Säljaren får i den rollen en ny funktion som projektledare av kundsamarbete. Säljaren ska i den rollen aktivt arbeta med att koppla samman medarbetare i den egna organisationen med medarbetare i kundorganisationen.

Det handlar till stor del om att vara kundchef och nätverksansvarig och kunna hålla många bollar i luften samtidigt. De uppgifter som blir betydelsefulla är till exempel informationsutveckling, utveckling av sociala kontakter, givande av kompetensutveckling, att vara kontrollant, beslutspåverkare, konfliktlösare, kulturskapare, samarbetsutvecklare och ansvarig för såväl merförsäljning som nyförsäljning.

Läs mer: Livets stora frågor, för merförsäljning

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.