Lagkravet på att genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete gäller redan när man anställer sin första medarbetare. Mycket behöver finnas på plats redan från början men arbetet växer allt eftersom en organisation blir större. Arbetsmiljön genomsyrar alla områden av en verksamhet, allt från lokaler till datasystem, organisationsstruktur och arbetsfördelning.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet går ut på att kontinuerligt under året undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp hur organisationen mår. En väl strukturerad plan underlättar arbetet och säkerställer att alla lagar och förordningar följs.

Vi hjälper er att följa lagkravet och förbättra arbetsmiljön

Vad ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

  • Arbetsmiljöpolicy
  • Undersökningsmetoder
  • Mallar för riskbedömning
  • Rutiner och instruktioner för hantering av funna brister
  • Rapportering av tillbud och olyckor
  • Årlig uppföljning
  • Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • Utbildningsplan för chefer, skyddsombud och medarbetare

Några saker som kan vara bra att ha i åtanken är att se till att de mätmetoder man använder sig av täcker alla aspekter av arbetsmiljön, att informationen är rättvisande samt att man internt har tillräckliga kunskaper för att hantera det resultat som kan framkomma i undersökningsfasen.

Juridiskt har arbetsgivare ett mycket långtgående ansvar för att medarbetarna mår både psykiskt och fysiskt bra. Skulle brister hittas så kan det bli mycket höga böter och fängelse i värsta fall. Därför är det alltid att rekommendera att arbeta proaktivt innan problem uppstår.

Behöver du hjälp med er verksamhets arbetsmiljöarbete och säkerställa att ni arbetar systematiskt med alla dess delar? VI erbjuder utbildning inom arbetsmiljö, all dokumentation ni kan behöva samt konsultativt stöd.

Läs mer här om vad vi kan hjälpa dig med
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.