Använd tekniker som molnet, automation, AI och datahantering

PwC:s rapport “Finance Effectiveness Benchmarking Study” jämför bland annat effektiviteten mellan ekonomifunktioner inom olika branscher. Resultatet visar att de ekonomifunktioner som implementerar digitala lösningar och automatiserar rutinmässiga processer också frigör tid för att fokusera på strategi och insiktsarbete - och därmed bidrar med värde för företaget.

Samverka mer, säkra kompetenser och rekrytera rätt

Att ha en integrerad och agil ekonomifunktion hjälper också företag att förbättra sin finansiella effektivitet och snabbare anpassa sig till nya affärsbehov. Även rätt kompetens och talanger inom ekonomifunktionen krävs för att kunna möta framtidens utmaningar.

Ha en helhetssyn på riskhantering och efterlevnad

Genom att integrera riskhantering och efterlevnad i den finansiella verksamheten kan företag minska riskerna och upprätthålla en sund och hållbar verksamhet. Det är särskilt viktigt i en tid av ökad reglering och komplexitet.

Navigera genom förändring och skapa större värde

Vill du få ny kunskap och dela erfarenheter med andra CFO:er som är på samma förändringsresa? CFO-dagen är ett kostnadsfritt event som främst riktar sig till dig som är CFO, ekonomichef eller annan beslutsfattare inom ekonomifunktionen. Under dagen får du bland annat ta del av en spännande framtidsspaning, höra om de interna förändringar som krävs för att bli mer effektiv och de externa faktorer som påverkar ekonomiavdelningen och dig som CFO. 

Välkommen att delta på plats i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Du kan också följa CFO-dagen digitalt.

Läs mer och anmäl dig här >>

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.