Elaine Breske Hirscher föreläser och utbildar människor om ledarskap, feedback och förändringsarbete, faktorer som blir allt mer relevanta i vår hektiska vardag.

Arbetsmiljöverkets och Hjärnkolls nygjorda rapporter visar oroande resultat: En fjärdedel mår dåligt på grund av hur arbetsmiljön ser ut på jobbet och en tredjedel av alla som deltog menar dessutom att prestationskraven är för höga och påverkar deras psykiska hälsa negativt.

- Att känna arbetslust inför sitt arbete borde vara en självklarhet. Mycket ligger självklart hos individen, men det går inte att bortse från arbetsgivarens ansvar i att skapa en trygg, kreativ miljö som främjar välmående, fastslår Elaine Breske Hirscher.

Elaine använder sig av samma studier för att visa hur en bra arbetsplats borde se ut.

- Hjärnkoll visade bland annat hur människor som känner sig delaktiga och sedda har en större stresstålighet och klarar av högre prestationskrav gentemot arbetsplatser som inte har samma öppna klimat, berättar hon.

”Måste prioriteras”

Att ignorera dessa rapporter kan med andra ord inte bara slå tillbaka på medarbetarna, utan också på företagets lönsamhet.

- Människan och hur vi samverkar är de viktigaste resurserna som alla företag har. Vi behöver få bekräftelse på arbetsplatsen och sätta upp tydliga mål som vi kan uppnå och utvecklas inom, förklarar Elaine.

Det naturliga menar hon därför vore att ändra fokus inom företaget och lägga mer tid på att främja psykisk hälsa och förebygga negativa känslor som kan uppstå om man inte trivs.

- Individerna på företaget måste prioriteras. Vi måste ändra fokus från nyckeltal och budgetar, till själva människorna bakom företaget om vi på riktigt vill lyckas. Det kan handla om något så enkelt som att öppna upp för samtal och kreativitet, tipsar Elaine.

Hur medarbetarna mår reflekterar på så sätt företaget; när medarbetarna mår bra går det också bra för hela företaget.

- Ge det en månad, ni kommer att märka skillnaden, avslutar Elaine.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.