Att driva ett etiskt företag handlar om att ta ett större ansvar för omgivningen än att enbart följa de lagar och riktlinjer som finns. Det är till gagn för den lokala och globala miljön. Forskning menar också att etiska företag har ett försprång gentemot andra företag.

Är du en av dem som tycker att etik är ett jobbigt, tidsödande och resurskrävande arbete som helst borde stanna på individnivå? Tycker du att det räcker om Ditt företag håller sig inom lagens råmärken? Då kanske det är dags att tänka om. Det har visat sig nu att företag som har ett aktivt förhållningssätt till etiska frågeställningar också värderas högre på börsen.

Vad är ett socialt ansvarstagande företag?

Ett etiskt företag behöver inte vara ett företag som producerar fair trade-kaffe för ett självkostnadspris. Alla företag, oavsett inriktning, kan öka sin etiska profil. Etiskt företagande är att se till att företagets verksamhet tar hänsyn till det lokala och det globala samhället och att det tänker långsiktigt, inte bara på kortsiktiga vinster.

CSR

Ett populärt begrepp för de företag som aktivt verkar för en positiv utveckling lokalt och globalt är CSR – corporate social responsibility. Företag, oavsett om de producerar varor eller tjänster, använder mängder av resurser i form av människor och råvaror.

Genom att se ekonomi-begreppet som det ursprungliga - hushållandet av resurser, kan ett företag göra skillnad både för sin egen lönsamhet och för samhället i stort. Termen kommer från USA, och började användas i mitten av 1970-talet. I termen ingår många frågeställningar, inklusive de grundläggande mänskliga rättigheterna och sociala frågor som löner och arbetsmiljö.

5 tips hur företaget kan tänka i dessa banor

  • Börja med att tänka över den nuvarande sitautionen. Mer eller mindre alla företag sysslar redan med någon slags av aktivetet som är CSR, bara att man inte kallar den det. Saker där företagets omgivning, samhället eller utsatta hjälps av en eller annan anledning.
  • Se över dina kunders intressen. Med stor sannolikhet finns det någon områdem som dina kunder bryr sig om, som du hade kunnat använda för att få med dem i en CSR satsning. CSR är en utmärkt anledning för att ha en dialog med kunderna, något som också förstärker deras lojalitet.
  • Identifiera vad du vill satsa på inom CSR. Samhället, fairtrade, miljön, eller ungdomar?
  • Utnyttja det som andra redan har gjort. Många branschorganisationer har hjälp för hur man kan syssla med CSR på ett enkelt sätt. Ta vara på det, så slipper du göra allt själv.
  • Lyft upp en av de anställda, och ge denne ansvar för att utforma en strategi. Utnyttja att CSR är ett ämne som många brinner för. Genom att ge den anställde befogenheter och fria händer kan mycket göras, utan att ta mycket arbetstid eller resurser. Men var beredd på att ge den aställde lite tid, även av din tid, regelbundet. Annars är risken stor att det inte leder någonstans.

Fördelar

En tredjedel av Sveriges studenter anser att etiken är det allra viktigaste när det kommer till valet av arbetsgivare. Det visar en rapport från Universum gjort 2008. Det gör att etiska företag i framtiden troligen kommer att få lättare att få tag på kompetent personal.

Dessutom visar en rapport från Umeås Handelshögskola
att etiska företag också genererar högre vinster och arbetar med en mer långsiktig utveckling än företag som inte arbetar aktivt etiska frågor.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.