För många ligger det en lockelse i att få stå på scen, men för det stora flertalet handlar det också om att få sprida ett budskap man brinner för, menar Eva Rosengren som arbetar på Lära för Livet i Göteborg. Lära för Livet är ett kunskapsföretag som arbetar med företag som vill förnya, förädla och förbättra sina verksamheter. Varje vecka har de ett stort antal förfrågningar från talare som vill komma in i deras talarförmedling. Det kan vara allt ifrån experter inom olika ämnen till människor med en livshistoria som de vill förmedla till andra. De märker att det för varje år är fler som vill bli talare.

För dig som vill etablera dig som talare har Eva fem snabba tips som hon bjuder på.

1. Återspegla ett behov

Fokusera på att ha ett ämne som återspeglar ett behov hos företag och organisationer och/eller ett ämne som ligger precis före i trenden. På det viset blir man experten som alla lyssnar på. Håll dig konstant uppdaterad i ditt ämne och var beredd att göra en del justeringar om det skulle behövas.

2. Förmedla kunskapen

Den som verkligen vill lyckas, måste också ha förmågan att fånga människor. Det räcker inte med att veta mycket om ett ämne, man måste kunna förmedla kunskapen så att det väcker intresse. Man måste inte vara entertainer, men däremot en bra pedagog.

3. Det personliga varumärket

Det är viktigt att jobba på sitt personliga varumärke om man vill komma fram och försörja sig som talare. Det gäller att synas i rätt sammanhang och komma ut på bred front, så att man blir efterfrågad. Det är även viktigt att lyssna på kunderna och uppträda professionellt. Den som exempelvis inte lyssnar på vad kunden vill ha eller inte kommer till avtalat uppdrag kan räkna med att inte bli långlivad inom branschen.

4. Att komma igång

Ta inte så mycket betalt i början utan satsa på volym i antal uppdrag istället. Möjligen börjar man med att ta gratisuppdrag. Men det är viktigt att komma ut. Både för att träna på sitt framträdande och slipa sitt budskap och göra sig ett namn. Ta kontakt med företag och verksamheter som kan ha nytta av ditt budskap. Vissa gör i sin iver misstaget att ta uppdrag de egentligen inte är lämpade för. Det är alltid viktigt med självinsikt och att grundligt ta reda på kundens behov.

5. Ta hjälp av en talarförmedling

När man har kommit igång kan det vara till stor hjälp att komma in i en talarförmedling. En talarförmedling kan hjälpa dig att få uppdrag, de kan föreslå dig som talare även om kunden inte specifikt har frågar efter dig. Talarförmedlingen kan även hjälpa dig med marknadsföringen och du kan komma ut på ett sätt som kanske är svårt att uppnå på egen hand.

Skribent Christina Åberg

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.