Forskningsmodell och hypotesformulering i entreprenöriella svenska SME

 

Det ovan modell inte beskriver och förklarar är vad som sker mellan inputparametern andelen externa styrelseledamöter och outputparametern försäljningstillväxt. Denna s.k. ”svarta låda” är ett outforskat område inom styrelseforskningen och som en följd av detta har jag studerat detta under lång tid i samband med mitt styrelsearbete i clean tech bolaget Chemical Documentation(cDoc AB). Min slutsats är att försäljningstillväxten ökar och skulle som en följd av det kunnat rädda bolag som Worldcom och Enron eftersom andelen externa styrelseledamöter dvs., ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar operativt i bolaget, dels tillför en servicefunktion i form av tung rådgivning i exempelvis juridik och bolagsstyrning.

Men andelen externa styrelseledamöter tillhandahåller även en resursfunktion i form av exempelvis kontaktytor till kapital och nyckelkompetens. Avslutningsvis tillför de externa styrelseledamöterna en kontrollfunktion som exempelvis förhindrar negativ bolagsstyrning.

Kent Sahlgren är ek lic i företagsekonomi och arbetar som sälj och marknadschef för bolaget Chemical Documentation (cDoc AB).

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.