2. Lär av din egen och andras historia

Ingen lärare är så bra som dina tidigare misstag. Våga därför se tillbaka och använda erfarenheter från förr. Dokumentera och dra lärdomar som man ofta påminns om. Bygg in erfarenheterna i kulturen och i all träning.

3. Fokusera mer på ledarskap än chefskap

I sämre tider blir ledarna viktigare än cheferna eftersom det är de som verkligen får med sig medarbetarna i svåra förändringar.

4. Träning i stället för utbildning

I en lågkonjunktur gäller att alla vet hur de ska tänka och agera. Men rätt beteenden skapas dock inte på konferenser, utan genom regelbunden, uthållig och upplevelsebaserad träning.

5. Låt alla dela framgång och risk

Företagets utveckling är något som alla medarbetare kan påverka – låt det märkas i lönekuvertet i form av en prestationsbaserad löneandel. Den visar när det går bra och dåligt. På så vis skapas en kollektiv medvetenhet om kostnader och intäkter, både i upp- och nedgång.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.