Det finns de bland oss som har en idé om att ta fram en tjänst eller en produkt på ett helt eget och nytt sätt - utan att vara expert inom området. Övertygelsen om idéns berättigande växer med tiden. Hur går man då tillväga för att förverkliga idén?

Föreställ dig att du brinner för idén om att tillverka en cykel vars like inte finns på marknaden och som du tror att många människor skulle vilja ha. Hur bär du dig då åt för att göra verklighet av en sådan idé?
Martin Avander hade för flera år sedan en idé om att ta fram en egen kvalitetscykel. Någon riktigt bra cykel på marknaden fanns inte enligt Martins förmenande. Hög kvalité och mångsidig användbarhet sa cykelhandlarna var viktiga kriterier för en bra cykel.

Martin ansåg därför att det finnas en liten men ändå stabil efterfråga av hans sorts cykel. Att ta fram denna cykel ansåg Martin att han var kompetent nog för efter flera års erfarenhet av cykelbranschen. Hans bild av framtiden var att bli tillverkare av egna cyklar, ha framgång med denna näring och av det få högre livskvalité för sig och sin familj.

Det var slutsatsen av den analys han gjorde och den la han till grund för sin ambition.

Hur skulle han då gå till väga? Han måste först övertyga cykelhandlarna om att det var möjligt att ta fram en kvalitetscykel också i korta serier och till ett överkomligt pris. Dessutom var det även nödvändigt att bygga upp en effektiv tillverkningsprocess utan att göra avkall på kravet på god arbetsmiljö. För att gå iland med de utmaningarna satte han upp några mål på ett par års sikt innan han gav sig på att förverkliga dem.

Martin fick tag i en lämplig lokal i småländska
Målilla och ställde i ordning den. Idén om den optimala cykeln omsatte han till en konstruktionsskiss, byggde en prototyp och testade den på sin tänkta målgrupp. Vidare knöt han kontakter med cykelhandlare i Uppsala och Malmö och lovade att förse dem med ett hundratal cyklar det första året. På nätet fick han kontakt med en tillverkare i Taiwan för delar till Målillacykeln vilka uppfyllde kraven på hög kvalitet och trots att han själv bara var en liten kund.

På det här sättet kom Pilen Cykel AB i Målilla till
. Utgångspunkt och inspirationskälla för Martin Avander var hela tiden hans vision om den fulländade cykeln. Det han ville uppnå, målen, liksom allt praktiskt han företog sig utgick från denna vision. På det sättet hade han alltid klart för sig var i denna helhet han befann sig, också i det intensiva detaljarbete det innebär att bygga upp en ny framtid för sig och familjen.

Hur gick det då? Han höll sitt löfte, cykelhandlarna var nöjda och beställde alltfler cyklar till försäljning. Naturligtvis innebar det hårt arbete och en del vånda. Martin Avander räknar idag med att han och hans hustru på egen hand klarar av att tillverka och leverera tvåtusen cyklar per år innan det är dags att expandera och att anställa.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.