Antalet tjänster som innebär mobilt arbete ökar alltmer. Fler och fler anställda tar med sig arbete hem, arbetar viss del hemifrån eller arbetar från datorn på sin tjänsteresa. I många fall ses de alltmer flexibla arbetstiderna och arbetsplatserna som något positivt. Men det finns också nackdelar att ta hänsyn till.

Alltfler arbetsplatser erbjuder flexibla lösningar för sina medarbetare. Tack vare tekniska landvinningar ökar möjligheterna att vara online på företaget och tillgänglig via telefon utan att vara fysiskt närvarande. Detta gör det möjligt för företagen att få en flexibel organisation samtidigt som många anställda ser det som nyckeln till att få vardagspusslet att gå ihop.

Många fördelar

Fördelarna för företagen som erbjuder mobilt arbete är många. Inte minst kan ett företag hitta kompetensen och anlita kompetensen där den sitter, istället för att vara geografiskt begränsad till ett område där det är rimligt att pendla ifrån. En expert kan egentligen sitta var som helst i världen och lösa sina uppgifter. För företagen innebär även det mobila arbetet att utrymmet på själva arbetsplatsen kan begränsas och utformas mer effektivt. Det kan leda till viktiga kostnadsbesparingar.

För den anställde finns också många fördelar med mobilt arbete. Möjligheten att pussla ihop vardagen, särskilt för personer med yngre barn, ökar markant. Det mobila arbetet gör det också möjligt att ta uppdrag på annan ort, utan att behöva flytta.

Inte alltid så lätt

Men det finns en hel del saker att tänka på när man ska jobba hemifrån.

  • Avsätt speciell tid för när du jobbar. Annars är det lätt att känna sig än mer stressad av vetskapen att man hade kunnat jobba lite mer. Det är fortfarande viktigt att ha ett eget privatliv och kunna koppla bort jobbet
  • Arbeta när du är som effektivast. Alla har olika tider. Vissa tidigt på morgonen, andra sena kväller. Meningen med att jobba hemifrån är att jobba effektivt, så utnyttja att du inte är lika bunden vid vanliga arbetstider som annars.
  • Ha någonstans att jobba. Även om det är hemma, är det bra om du har ett område som du känner är jobbet. Helst borta från eventuellt störande moment som TV eller grannens barn. Se även till att arbetsställningen är så bekväm som möjligt.
  • Arbeta i intervall som passar dig. Vissa är effektiva i korta 30 minuters intervall, andra behöver gräva ner sig i timmar för att vara riktigt produktiva. Se till att du kan jobba på det sätt som passar just dig bäst.

Förutom de rent praktiska fördelarna har det visat sig att de anställda som arbetar mobilt är mer lojala mot företaget än de som arbetar på plats. Dessutom visar de mobilt anställda upp en ökad förmåga att arbeta självständigt mot satta mål.

De flesta anställda med mobilt arbete
uppger att de är nöjda med arbetssituationen och att de mår bra av att få arbeta på distans.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.