Ett företag möts regelbundet av nya förutsättningar för sin verksamhet och ibland på ett dramatiskt sätt. Då uppstår ett tvingande behov av att förändra sig, eftersom anpassning är själva grunden för överlevnad och framgång. Om situationen är dramatisk återstår kanske bara radikala nedskärningar och anpassningar. Om tid finns för anpassning bör den genomföras på något annat sätt.

Den som uttrycker förutsättningslöshet genom att säga ”om vi skulle starta företaget från början, hur skulle det då se ut?” skapar av förståeliga skäl oro. Det skulle kunna uppfattas som en underskattning av den stolthet som finns i alla organisationer, stoltheten över vad man har åstadkommit tillsammans, rätt eller fel, bra eller dåligt. Genom att beröva seriöst arbetande människor deras stolthet är det lätt att deras engagemang och lojalitet kommer att svikta, nu och i framtiden.

 ”Om vi gemensamt ska klara av den nya utmaningen, vad ska vi i så fall ta vara på som hittills bevisligen har varit sunt och fungerande?” Det här är en bra fråga att ställa sig, där svaren inte alltid ger optimala lösningar men där man vet att de fungerar och att människor tror på dem. Bra, säger den kloke ledaren sedan och lägger till ”vad behöver vi därtill göra för att fullt ut möta utmaningarna?”.

På det här sättet definieras ordet förändring om till två lockande ord, kontinuitet och förnyelse, som innebär såväl bakåtblick som framåtblick. Behovet av kontinuitet, bakåtblicken, tillgodoser vi med att erkänna hårt förvärvade kunskaper som t ex yrkesskicklighet, vikten av beprövad erfarenhet och att även det nya har en kärna av det gamla. Behovet av förnyelse, framåtblicken, tillgodoser vi genom att inse och erkänna omvärldens ständiga föränderlighet och att alltid behålla känslan av helhet.

Blicken är oftast riktad framåt så att vi kan stå helt till framtidens förfogande. Men priset för det kan vara att minnen och erfarenheter av det vi redan gjort blir utplånade. Att då vända sig om och bli varse att den räta linjen mot framtiden i själva verket varit krokig är att bli påmind om sina misslyckanden. Med andra ord vinner vi framgångar sällan på ett lättvindigt sätt; bara med ständiga försök och med erfarenheter som redan gjorts går det att bygga framtida framgångar.

Företagets behov av förnyelse och kontinuitet kan uttryckas med frågor som:

•    Vilka erfarenheter av det gamla har vi som kan passas in i förnyelsen för att göra den starkare?
•    Var finner vi vår egen styrka i det nya för att kunna se det som en möjlighet för oss själva?
•    Hur kan vi nyttja de nya synsätt, metoder, processer, hjälpmedel etc som finns tillgängliga och som kan vara till hjälp för oss?
•    Hur kan vi följa utvecklingen i omvärlden och översätta konsekvenserna av den till vår egen verksamhet?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.