Vi lever och deltar alla just nu i den största förändring i arbetslivet sedan den industriella revolutionen och det påverkar arbetsorganisationen, arbetsmarknaden och arbetshälsan. Övergången till det digitala arbetslivet är permanent och erbjuder en mängd nya förutsättningar och metoder för den som ägnar sig åt att göra affärer. Många företag implementerar affärsmodeller som helt eller delvis bygger på en digital plattform och ett Internetbaserat arbetssätt där medarbetarna anförtros med en ny typ av frihet.

Det digitala arbetslivets förutsättningar och krav

- Jag skrev boken för att reflektera kring och guida läsarna in i det digitala arbetslivets förutsättningar och krav. Jag har en bakgrund inom arbetslivsforskning och saknade en bok som tar ett samlat grepp om den stora omvandling som pågår just nu, från traditionellt till digitalt arbetsliv. Övergången medför bland annat tillkomsten av nya affärsmodeller och arbetssätt. Ett citat som speglar utvecklingen är ”Tidigare gick man till jobbet. Nu är jobbet något man gör”, säger Cathrin Frisemo.

Det digitala affärsklimatet ställer ökade krav på individens förmåga att leda och styra sig själv. Förmågan att leda, planera och ständigt prioritera blir en självklar del av arbetsdagen. Det digitala arbetslivet ställer också krav på chefers förmåga till ett ökat förtroende, närvaro och hög tillgänglighet gentemot sina medarbetare. Var man arbetar eller hur man går tillväga spelar mindre roll i det digitala arbetslivet, det primära är istället de resultat man levererar.

Digitaliseringen påverkar hur vi gör affärer

Cathrin menar att det digitala arbetslivet inte bara förändrar förutsättningarna för ledarskap och de arbetssätt vi använder i vår dagliga verksamhet. Det förändrar också sättet vi gör affärer på. Förutsättningarna för att vända sig och nå ut till en specifik målgrupp förändras. Det ställs ökade krav på att vara konkret och specifik när företag definierar sin målgrupp och formulerar sina erbjudanden. Digitala kunder ställer dessutom höga krav vad gäller substans och möjlighet till interaktion i de erbjudanden de väljer att ta till sig.

Förmåga att ”projektleda sig själv”

När kraven innebär att individen bör vara självgående, driftig och ha en förmåga att ”projektleda sig själv”, ökar också behovet av att regelbundet koppla ner och ha tydliga gränser mellan arbete och fritid, mellan aktivitet och vila. När man arbetar på distans eller på resande fot saknas ofta den tydliga gräns mellan arbete och fritid som kontorsarbete medför. I det digitala arbetslivet är det därför särskilt viktigt att sätta upp tydliga gränser för sin egen arbetsinsats och vila.

- Ett steg mot att bli en effektiv distansarbetare är att lära känna sina egna behov genom att testa sig fram och identifiera i vilka miljöer man arbetar som bäst och mest effektivt. Somliga trivs bra på caféer och i hotellobbys, där många människor rör sig och samtalar. Andra föredrar en tyst, lugn och ostörd miljö, säger Cathrin Frisemo.

Foto Maria Berg

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.