När du väl bestämt dig för att ta steget och starta ditt egna företag är det en del detaljer som behöver redas ut. Därför har vi satt ihop en guide som reder ut hur du tar steget från affärsplan, idé, konkurrensanalys samt dina personliga förutsättningar mot val av företagsform, registrering, redovisning och bokföring. Det behöver dock inte vara så krångligt som man kan tro att komma igång med allt som rör bokföring, moms, registrering av bolag etc. Nyttig information till dig som bara är några få steg ifrån att starta din egna verksamhet!

Steg 1 – Val av företagsform

När du är klar med din affärsplan och är redo att ta din idé till nästa steg är det första du bör fundera över vilken företagsform du ska starta. Vilken företagsform du vill ha beror bland annat på vilken typ av verksamhet du ska starta, hur mycket kapital du kan investera samt om du startar verksamheten ihop med en kompanjon eller inte. Läs mer om varje bolagsform nedan och kom ihåg att skriva ägaravtal om du startar din verksamhet tillsammans med andra personer.

Du kan också läsa mer om kompanjonsavtal och tips för lyckat affärspartnerskap HÄR.

Aktiebolag

Aktiebolag kan ägas av en eller flera delägare som kan vara både fysiska eller juridiska personer och för detta behövs ett startkapital på 50 000 kr. Fördelen med ett Aktiebolag är att ägarna inte har något personligt ansvar och det är endast det insatta kapitalet som riskeras.

Enskild Firma

I en Enskild Firma är du som privatperson ensam ägare för företaget. Näringsidkaren kan inte vara en juridisk person vilket innebär att man är personligt ansvarig för exempelvis skulder och slutna avtal. Skulle företagets resurser inte räcka till kan man behöva betala dessa ur egen ficka.

Handelsbolag

För Handelsbolag finns inget kapitalkrav däremot måste det finnas minst två delägare varav både är personligt ansvariga för verksamheten. Även i detta fall betyder det att ägarna är personligt ansvariga för bolagets skulder.

Kommanditbolag

Ett Kommanditbolag beskrivs ofta som ett typ av Handelsbolag där de så kallade kommanditdelägarna har ett ansvar som är begränsat till det som de satsat i bolaget. Det består av två eller fler kommanditdelägare samt en ägare med obegränsat ansvar som kallas komplementär.

Ekonomisk förening

Du kan också välja att bilda en Ekonomisk Förening. Syftet med en ekonomisk förening är att medlemmarna ska ha ekonomisk nytta av verksamheten. En ekonomisk förening måste vid registreringen ha minst tre medlemmar varav samtliga medlemmar har rösträtt vid föreningens stämmor. Varje medlem betalar en insats och vanligtvis en årsavgift för sitt medlemskap.

Mer om de olika företagsformerna HÄR.

Steg 2 – Registrera verksamheten

När du bestämt dig för vilken typ av företag du vill starta är det dags för registrering. Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket driver tillsammans sajten verksamt.se där du enkelt kan registrera ditt företag. Först behöver du skaffa e-legitimation och sen kan du gå igenom följande steg på deras hemsida - länk till verksamt.se.

1. Registrera din nya verksamhet
2. Skydda ditt företagsnamn
3. Ansök om godkännande för F-skatt och FA-skatt
4. Anmäl registrering för moms
5. Anmäl dig som arbetsgivare hos Skatteverket
6. Lämna uppgifter för beräkning av preliminärskatt

Steg 3 – Vem ska sköta administration och bokföring?

Nästa steg i processen är att få i ordning på de administrativa delarna. Det är viktigt att pappersarbete sköts rätt från början så att du inte hamnar i trubbel i onödan. Bestäm vem som ska sköta den löpande bokföringen för din verksamhet. Har du kunskap själv eller behöver du anlita en konsult? Bokföringslagen säger att alla affärshändelser för företag i Sverige måste bokföras och sammanställas i verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkningar samt årsbokslut (i vissa fall en årsredovisning). Du behöver ha ordning i din bokföring för att kunna redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt i skattedeklarationen samt skicka in kontrolluppgifter för anställda och deklarera inkomstuppgifter i inkomstdeklarationen.

Stort lycka till med din nya verksamhet!

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.