Gröna näringar

Gröna näringar, grön verksamhet

Funderar du på att starta företag inom en grön näring? Det finns en rad olika verksamheter och affärsmöjligheter inom detta område och framtiden är spännande. En grön näring syftar på arbete och kommersiell drift inom jordbruk, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det kan till exempel vara mjölk- och köttproduktion, skogsbruk, bi- och växtodling, trädgård och turism. En grön näring behöver inte vara ekologisk men trenden är tydlig fler väljer att starta så eller att ställa om sin befintliga verksamhet till ekologisk.

Några vanliga frågor och svar rörande ekologisk verksamhet:

Har du förutsättningar för att ställa om till ekologiskt?

Om du ska köpa eller omvandla din gröna verksamhet till ekologisk måste du först ta reda på om just din gård, odling, betesmark etc. har de naturliga förutsättningar som krävs för att skapa förutsättningar eller att ställa om till ekologiskt. För en redan befintlig verksamhet kan det vara särskilt svårt att ställa om till ekologiskt, speciellt om man har gjort stora investeringar i sådant som inte passar in i den ekologiska produktionen.

Är det lönsamt med ekologisk näringsverksamhet?

Kollar man mjölkproduktion eller odling så talar siffrorna sitt tydliga språk, det är här generellt mer lönsamt med ekologiskt än med konventionell produktion. En tumregel är dock att du får lägre avkastning per hektar. Tröstande här är att efterfrågan på ekologiskt producerade varor är ofta större än tillgången. Frukt, grönsaker och mjölk är sådana varor, men trenden med en ökande miljömedvetenhet talar också för att efterfrågan på ekologiska varor överlag är stor.

Krävs det mer arbete?

Det här är nog en fråga som många ställer sig när det gäller ekologiska verksamheter. Åter igen, det beror på vilka de naturliga förutsättningarna är. Har du redan exempelvis redan investerat i sådant som inte passar den ekologiska produktionen kan du få bygga om och/eller bygga till för att möta kraven som ställs. Vid odling krävs det andra och fler arbetsinsatser att hålla borta ogräs då du inte får använda dig av kemiska bekämpnings- och växtskyddsmedel. Å andra sida, det är mycket arbete du här också slipper när du inte behöver köpa in och använda kemiska medel.

Måste man certifiera sig?

Du kan alltid givetvis rent teknisk producera ekologiskt men du kan inte bara starta en ekologisk produktion godtyckligt och sedan inom försäljningen kalla dina produkter för ekologiska. Du måste certifiera dina produkter, det vill säga få dem godkända som ekologiska av ett kontrollorgan, innan du saluför dem som ekologiska. Det tar ett tag att bli certifierad, men redan vid anslutning till ett kontrollorgan så har du rätt att söka och få miljöersättning. Tänk bara på att ansluta dig i god tid innan din produktion eller odlingssäsong börjar, samt att för att du ska få ut fullständig miljöersättning måste du ha anslutit dig till ett kontrollorgan innan den sista dagen för när du sökt ersättning. Kiwa, SMAK och HS Certifiering är de tre befintliga certifieringsorganen som finns i dag i Sverige.

När du känner dig redo att starta din gröna näring, oavsett om du väljer ekologisk verksamhet eller inte, se över den hjälp och det stöd som finns att få. Det är mycket att tänka på och även om du tycker att du har allt klart för dig finns det alltid något som någon annan kan bättre. Rådgivare finns inom våra Länsstyrelser, men också privat. De kan hjälpa dig att hålla koll på vilka regler som gäller för att just din verksamhet, hur du ska nå lönsamhet, hur produktionen ska gå till. Varför inte göra studiebesök på några gårdar?

Här nedan hittar du artiklar med affärsidéer och tips om hur du startar och driver ett eget grönt företag. Många gröna och ekologiska verksamheter har en ljus framtid till mötes. Det finns hinder men trenden och det sunda förnuftet börja hitta tillbaka.

Bli inspirerad här!

Lars-Erik Lundkvist är näringspolitisk expert hos LRF och till höger kör en bonde sin traktor.

"Företagande bönder behöver uppmärksammas och få en chans till överlevnad"

Självförsörjningsgraden ständigt på tapetenÄr lantbruken som företagargrupp bortglömda? Ett lantbruk är som vilket företag... Läs mer
Kee Bergman | 3 minuter
Filip Axelsson, lantmästare och potatisodlare sitter på huk vid sin potatisodling.

”Att driva lantbruksföretag ska vara både ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart”

– Den viktigaste frågan för att långsiktigt kunna driva företag är att våra medlemmar ska kunna bli så hållbara företag... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter
Svensk åkermark

Företagande bönder får odla på mark i träda

Detta är en del i att säkra den egna produktionen av foder och livsmedel. Regeringen har nu fattat det formella beslutet.... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Elisabeth Hidén, ordförande på LRF Ungdomen

"Bara 50% av svenskarna får mat om gränsen stängs"

Lantbruksföretagen kan göra skillnadHur då?– Skogen binder koldioxid, växande grödor på marken binder koldioxid. Det finns... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Starta odling av industrihampa

Starta odling av industrihampa

Del #7 i gröna näringar I den sjunde delen av gröna näringar kommer vi att titta närmre på en spännande odlingsmöjlighet,... Läs mer
Tommy Gunnarsson | 5 minuter
Energiskog - biomassa från pilträdet Salix. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Börja odla energiskog och bli energiskogproducent

Del #6 i gröna näringar I denna sjätte del av gröna näringar kommer vi ta upp odling av energiskog. Detta är en verksamhet för... Läs mer
Tommy Gunnarsson | 5 minuter
Starta svampodling – Tips hur du odlar och säljer svamp

Starta svampodling – Tips hur du odlar och säljer svamp

Del #5 i gröna näringar I denna femte del av gröna näringar kommer vi ta upp lite vad du kan behöva veta för att starta upp en... Läs mer
Tommy Gunnarsson | 7 minuter
Tips hur du startar eget vattenbruk med ex fisk, räkor, musslor, kräftor, tång eller algodling

Starta egen räk-, tång- eller fiskodling

Del #4 i gröna näringar Då har vi kommit fram till fjärde delen om att starta gröna verksamheter. Den här gången ska vi ta upp... Läs mer
Tommy Gunnarsson | 7 minuter
Odla egen humle och bli humleproducent - hur du kommer igång

Odla egen humle och bli humleproducent - hur du kommer igång

Del #3 i gröna näringar I denna tredje del av artikelserien om att starta gröna verksamheter kommer vi gå igenom lite... Läs mer
Tommy Gunnarsson | 4 minuter
Starta grön näring inom biodling - bikupor på öppet fält

Starta eget som biodlare

Del #2 i gröna näringar I denna andra del av artikelserien Starta eget inom gröna näringar kommer vi gå igenom vad du kan behöva... Läs mer
Tommy Gunnarsson | 5 minuter
Starta egen grönsaksodling - att sälja som grönsaksodlare

Starta näringsverksamhet inom grönsaksodling - hur du kommer igång

Del #1 i gröna näringar Går du och drömmer om att starta eget inom någon av de gröna näringarna skog, jordbruk eller... Läs mer
Tommy Gunnarsson | 6 minuter
Trädgårdscafé på Mossagården. Text av Jessica Davskog

Gårdsbutik i Skåne var först i Sverige med ekologiska frukt- och grönsakslådor

Den charmiga skånegården ligger inbäddad bland pampiga ekar, lummiga beteshagar, vackra våtmarker och frodande grönsaksfält och... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Idas gröna lådor förenklar handeln av frukt och grönt

Företaget Idas gröna lådor slog nyligen upp portarna i Helsingborg. Affärsidén är att köra frukt och grönsaker, tillsammans med... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter