Vi lever idag i en helt annan värld än för bara några få år sedan. En global värld med en snabb teknisk utveckling och ett ständigt informationsflöde som strömmar över oss. Det har uppskattats att den totala kunskapen dubbleras vart annat eller vart tredje år. Teknologin exploderar i nya produkter som varje dag når marknaden i en allt snabbare takt. Miljöfrågorna kommer alltmer i fokus.

Behovet är stort av ledare som söker vishet för att kunna leda med integritet och bygga långsiktig framgång och bestående värden för företag, organisationer och samhälle. I en tid fylld av kortsiktiga mål och snabba resultat behövs insikt om att det som verkligen är värt att sträva efter tar tid och kräver uthållighet att uppnå. Vare sig det gäller att skapa goda familjerelationer, bygga ett blomstrande företag eller ett väl fungerande samhälle.

Det behövs ledare som förenar förmågan att skapa resultat med långsiktig utveckling av individer och organisationer. Ledare som vill bidra till en bättre framtid och en ökad livskvalitet.

”Det förståndigaste sättet att leva är att handla rätt och ta vara på sanningen. Om du lever så, behöver du aldrig ramla eller snubbla när du springer. Följ mina råd. Glöm dem inte! De kommer att leda dig till ett verkligt liv.”

Det finns tidlösa sanningar – universella principer och lagar i den mänskliga dimensionen som är lika orubbliga som gravitationen är i den fysiska dimensionen. Sanningar som inte bara är en uppsättning värderingar utan utgör själva grunden för mänsklig effektivitet och samspel. Dessa principer har under årtusenden hjälpt människor att hantera förändring, skapa utveckling och framgång.

När vi bygger vårt liv på dessa principer blir vi mer insiktsfulla och hela individer. De utgör en grund för vårt ledarskap, våra relationer, våra beslut och aktiviteter.

Här är alla tio ledarskapsprinciperna

1. Goda ledare söker vishet

2. Goda ledare skapar vägledande värderingar

3. Goda ledare har en inspirerande vision

4. Goda ledare utvecklar meningsfulla mål

5. Goda ledare är möjlighetstänkare

6. Goda ledare växer i motgång

7. Goda ledare bygger positiva relationer

8. Goda ledare söker självkännedom

9. Goda ledare tar tillvara på tiden

10. Goda ledare lever som de lär

Läs fortsättningen: Ledarprincip #1 - goda ledare söker vishet


© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
4 kommentarer
Jonas Åkerström
2012-11-30 12:37
Roligt att stöta på denna artikelserie. Läste Pers bok Salomos Principer första gången för 10 år sedan och kan rekommendera den till alla ledare och föräldrar. Det är en bok som går igenom personligt ledarskap på ett väldigt lättsamt och mysigt sätt och passar ypperligt till yngre personer med då berättelsen gör att de annars ganska tunga budskapen blir lätta att förstå även för "lille" ledaraspiranten. Även ljudboken är minst lika bra.
Ska nu läsa igenom denna serie innan jag tar helg 🙂
Se mer...
Janne F
2012-05-04 17:49
@Carl Lachmann - du har säkert en poäng men om man vet vad man vill uppnå likt princip 3 och 4, så kommer kanske det man gör mer naturligt? Men visst, praktiskt ledarskap är väl det enda som bygger en ledare starkare.
2012-03-02 07:45
Det är bra med principer för hur ledare ska vara. Jag kan väl ibland tycka att det lätt blir lite mycket av den varan. Att leda är ju inte bara någon / något man ÄR, utan än mer något man GÖR. Och helst tillsammans med sin organisation.
Fredde a
2011-10-25 06:01
Strålande artikelserie om ledarskap! Det känns som här är otaligt antal böcker och årtionden av erfarenhet sammanfattade.

Läs dem, de är helt enkelt ett måste för alla ledare och chefer.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.