Detta är del #5 i artikelserien 10 vägledande principer för gott ledarskap. Här hittar du till inledningen och alla ledarskapsprinciper.

Goda ledare tänker positivt. De söker möjligheter till utveckling där andra talar om förändringar och problem. De strävar efter att utveckla det vedertagna och vill skapa något nytt, bättre och större. Med nya helhetsbilder av en önskad situation söker ledare perspektiv som stimulerar ett nytt sätt att tänka och se och som frigör energi för planering, program och aktiviteter för honom eller henne själv.

Goda ledare stöder på samma sätt sin grupp i riktning mot en positiv framtid.

”Du bör framförallt vaka över dina tankar, för de påverkar allt annat i livet.”
Det är våra tankar som styr våra handlingar och formar vårt liv och vår framtid. Någon har sagt att vi blir vad vi tänker på varje dag. Vi behöver därför vara medvetna om hur vi använder vår förmåga att tänka och hur det kommer att påverka vårt liv. Vi riktar våra tankar mot en positiv framtid fylld av mer energi, klarhet, fokus, självförtroende och glädjen av att förverkliga våra djupaste mål och drömmar. Varje situation vi möter blir en positiv situation när vi bestämmer oss för att se dessa som tillfällen att lära, växa och utvecklas. Genom att hålla modet uppe och konstruktiviteten vid liv skapar vi oss själva vägledande tankar som för oss vidare.

”När en människa är nere, verkar allt gå galet. När hon är uppåt tycks allt gå bra!”
Goda ledare förstår sin roll att vara stödjande för individerna i gruppen att göra val till positiva bilder av framtiden. De håller hoppet vid liv. Detta hjälper gruppen att skapa en attityd av framtidstro och viljestyrka. Likväl stöder ledaren gruppen i reflektioner runt agerande och tänkande som lett till framgångar i det förflutna och ligger som en stor resurs inom oss.

”Den onde drabbas av det han fruktar, den rättfärdiges önskan blir uppfylld.”
När vi odlar ett möjlighetstänkande flyttar vi oss framåt mot det vi vill. Motsatsen är problemtänkande som koncentrerar på det som inte fungerar eller är fel. Ett möjlighetstänkande flyttar frågan från ”Vad är det som är fel? Till ”Vad vill vi ha?” Goda ledare stärker sin grupp att se varandra och andra som resurser för sin utveckling och framgång. Ett konstruktivt agerande gentemot vår omvärld ger oss belöningar i flera dimensioner.

”Ett glatt hjärta är lika bra som medicin, men en nedbruten människa kan göra en sjuk.”
Att se saker och ting från den ljusare sidan är en förutsättning för ett aktivt och sunt liv. Vi mår bättre och lever längre. Känslor är smittsamma och när vi utstrålar attityden av välbefinnande smittar det av sig även på vår omgivning. Goda ledare smittar andra med gott humör. Vi motiverar andra genom att själva vara motiverade.

”Den förståndige ser svårigheterna som kommer och förbereder sig för dem. Den galne går bara rakt på och får därför också ta de smärtsamma konsekvenserna.”
Även om goda ledare är optimister och tänker positivt om framtiden inser de att motgångar och svårigheter kommer. Det är en naturlig del av liv och företagande. Det är förmågan till konstruktiv analys, att hjälpa sig själv till insikt och självförståelse, som är vår möjliga väg ur de känslor av motgång vi möter. Motgångar inspirerar oss på så sätt istället att växa och göra ännu lite bättre i vår situation.

Goda ledare:

  • Ser framtiden som en tillgång.
  • Söker utveckling och möjligheter.
  • Fokuserar sina tankar på det de vill uppnå.
  • Tror på sig själv och sin förmåga.
  • Ser andra människor som resurser.
  • Inser att det är beslut och handlingar, inte omständigheter, som bestämmer hur framtiden blir.
  • Har humor och kan skratta åt sig själv och sin situation.
  • Motionerar regelbundet och hämtar energi på ett lekfullt sätt.

Frågor att reflektera över:
1. Ser du på dig själv som optimist eller pessimist?
2. Har du dina tankar fokuserade på det du vill skapa i framtiden?
3. Här följer en övning i positivt tänkande som bara tar några minuter att göra och som påminner dig om att ta kontroll över ditt tänkande:

Ta en stund varje morgon och bestäm dig för vilken sorts dag du vill ha idag. Gör en lista för just denna dag. Listan kan se ut så här.

Den här dagen:
– vill jag vara aktiv och energisk.
– vill jag vara lycklig och glädja mig över livet.
– vill jag uppmuntra andra i min omgivning.
– vill jag vara beslutsam och genomföra vad jag föresatt mig fullt ut.

Ta ytterligare någon minut och repetera för dig själv det du skrivit och låt det sedan få bli ledstjärnor för just den dagen.

Läs del #6: Goda ledare växer i motgång

 

© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.