Goda ledare förbereder sig och sin grupp att möta framtiden. De skapar ett positivt och optimistiskt förhållningssätt som stöd för sig själva och andra.

Att lära sig leda handlar till stor del om att lära sig hantera den utveckling vi är en del av. Utveckling sker hela tiden. Världen förändras fysiskt, socialt och ekonomiskt.

När vi ser att själva livets resa handlar om utveckling blir vår uppgift att kreativt lösa de olika situationer vi möter. Se saker på nya sätt.

Vi kan alla räkna med att möta situationer som vi upplever som svårigheter eller problem, för så reagerar vi på livet. Genom att acceptera förändring som en naturlig del av livet tar vi viktiga steg till förnyelse. Att få erfara mer av livets spännande resa.

”Den som vägrar att erkänna sina misstag kan aldrig bli framgångsrik. Men om han erkänner dem och överger dem får han en ny chans.”
Goda ledare inser att framgång ligger på andra sidan om upplevda misslyckanden. De ser misslyckandet som en möjlighet att skaffa sig erfarenheter och att lära. De ställer oavbrutet nya frågor som öppnar nya perspektiv.

Misslyckanden bidrar till upptäckter av svagheter och vår analys gör det möjligt för oss att söka stöd, träna och lära. Så även om det låter konstigt, lär vi oss mer genom att misslyckas än genom att lyckas.

Goda ledare betraktar motgångar som tillfällig information om hur långt de har kommit på sin resa och mobiliserar på så sätt lättare nya krafter för nästa steg.

De visar på förklaringar till upplevda misslyckanden som framkallar positiv energi i sin grupp och sporrar på så sätt till kraftfullare insatser.

”Det är inte alltid den snabbaste som vinner loppet, eller den starkaste som vinner slaget, och visa män är ofta fattiga, och skickliga män är inte alltid berömda.”
Goda ledare inser att livet inte är rättvist utifrån ett matematiskt betraktelsesätt. Vi drabbas ibland orättvist av förluster som kan vara tunga att bära. Men även vid kännbara förluster har vi något av yttersta värde kvar. Vår frihet att välja! Vår frihet att välja vilka mål vi vill färdas mot, hur vi reagerar på livets situationer och händelser och hur vi vill bemöta andra vi möter längs vägen.

Oavsett vad som har hänt, just nu händer eller kommer att hända, finns det ett spelrum mellan dessa händelser och vår respons på dem. I detta spelrum finns vår frihet att välja reaktion. Det handlar om vårt förhållningssätt. Näst livet självt är vår frihet att välja vår största gåva. Goda ledare väljer att reagera konstruktivt på livets händelser och situationer. De väljer att vända något negativt till positivt och dra lärdomar av det som hänt. De väljer att vara tacksamma för livets prövningar.

”Vet du inte att den goda människan kommer att resa sig igen, även om du sätter krokben för henne sju gånger?”
Goda ledare hämtar styrka från motgångar och lär av misslyckanden. De inser att prövningar får människor att växa. Att lidandet lär oss tålamod och tålamod utvecklar inre styrka och karaktär. Vi mognar.

Vi vet att ju mer erfarenheter vi får och ju mer motgångar vi övervinner desto bättre ledare blir vi.

Därför arbetar vi hårt med oss själva och våra grupper för att se situationen ur nyare och större perspektiv. Så vi behåller den syn på världen som ger oss kraft och energi att gå vidare med engagemang och intresse. Vi är viktiga för varandra, i att stödja till ett sådant förhållningssätt. Vi lär oss själva och vår grupp att urskilja det som kan påverkas direkt, det som kan påverkas i en process framåt och det som vi får acceptera att leva med.

Goda ledare fokuserar på kortsiktiga mål och framsteg i tuffa perioder och stärker på så sätt initiativ och handlingskraft. Små framsteg och segrar ger viktig positiv energi att gå vidare. Genom att varje dag, steg för steg, hantera och lösa de möjligheter, uppgifter och frågor vi ställs inför tar vi fram det bästa inom oss.

Vi fortsätter envist att samla erfarenheter som vi förvandlar till visdom. Vi förnyar våra gruppers kultur och känner den djupa glädjen och kallelsen att få vara med om att åstadkomma något bättre och större.

Goda ledare:

 • Ser livet som en ständig utveckling.
 • Ser upplevda motgångar som möjligheter att lära och utvecklas.
 • Vet att det inte är vad som händer dig utan hur du tar det som händer dig som är avgörande.
 • Hjälper sin grupp att analysera i alla olika situationer;
  - Vad gjorde vi bra?
  - Vad kan vi utveckla vidare?
  - Hur har andra gjort?
 • Fokuserar på kortsiktiga mål och framsteg i tuffa perioder, vilket skapar energi och positiv framåtanda.
 • Vet att läget aldrig är så illa som det verkar och heller aldrig så bra som det kan se ut.

Frågor att reflektera över:
1. Vilka avgörande val har du gjort i ditt liv?
2. Hur har du hanterat upplevda misslyckanden och motgångar?
3. Vilka erfarenheter har varit vitala för din utveckling?
4. Vilken är den största utmaningen du står inför idag?
5. Vilken är din strategi och plan för att ta dig till nästa steg?

Läs fortsättningen: Goda ledare bygger positiva relationer

 

© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.