Detta är del #8 i artikelserien 10 vägledande principer för gott ledarskap. Här hittar du till inledningen och alla ledarskapsprinciper.

De gamla grekerna ansåg självkännedom så viktig att de hade orden ”Känn dig själv” inristade över sina tempelingångar. Genom att lära känna oss själva, våra styrkor och svagheter, vad vi vill och varför, kan vi göra kloka val som leder till framgång i det vi företar oss.

Den gode ledarens förmåga till samspel med sin omgivning är således kopplad till viljan att lära känna och förstå sig själv. Att ha en klar bild av vem man är och hur man uppfattas av andra. 

Att öka vår självkännedom kräver eftertanke. I det höga tempo vi lever i idag behöver vi ta oss tid att tänka och lyssna till vår inre röst – tid till att finna våra inre möjligheter.

”Ta reda på sanningen, vad det än kostar, och ge allt för att få vishet, kunskap och undervisning.”
Uppriktighet är nyckeln till självkännedom. Den baseras på strävan till ärlighet i tanke och handling.  Att vi lever i enlighet med våra värderingar, att söka se och ge sammanhang, inställningen att vara öppen för att lära…

”Det är bättre att behärska sig själv än att härska över en hel armé.”
För de flesta av oss går privata segrar före offentliga. Vi har lärt att ta det fulla ansvaret för våra reaktioner med insikten om att vi kan välja vår respons på varje situation vi ställs inför.  I detta val, mellan vad som händer oss och hur vi reagerar, ligger vår frihet som människor.
När vi utövar denna frihet att välja utvecklar vi vår person. Vi utvecklar och danar vår karaktär. Vi låter känslor vägledas av våra värderingar. Våra löften och beslut blir viktigare än våra känslor eller omständigheter för stunden. När våra känslor blir starka strävar vi till att ta ansvaret för att reagera i ett större och visare perspektiv. 

”Den som älskar vishet älskar sig själv och kommer att lyckas.”
Att älska sig själv börjar med att acceptera sig själv som man är, med såväl goda sidor som det vi lärt oss uppfatta som fel och brister. När solen skiner med sitt klara ljus bildas även skuggor.
Goda ledare har en konstruktiv inställning och ser den aktuella situationen som utgångspunkten för sitt agerande. De är på väg framåt och är i ständig utveckling för att skapa något större och bättre.

”Människofruktan är en farlig fälla.”
Rädslan för att andra ska upptäcka våra svagheter och brister kan leda till försök att dölja detta mera medvetet eller omedvetet. Ju mer vi vågar se våra skuggsidor ju tryggare blir bilden hur vi kan komma ut i ljuset, vilket frigör energi så att vi kan gå framåt.
En god ledare hjälper individerna i sin grupp till ökad självkännedom. Genom konstruktiv input koncentrerad på medarbetarens styrkor utvecklas självinsikt och självkänsla. Medarbetarens motivation och förutsättningar att lösa uppgifter framgångsrikt ökar genom stöd på olika sätt till större helhetsbild av arbetssituationen.
När individerna i gruppen får hjälp att se sina egna och andras styrkor och inser hur de kompletterar varandra växer samspelet i gruppen.

”Endast goda människor kan njuta fullständigt av livet.”
När vi har en god självkännedom blir vi mer avslappnade och kan njuta mer av livet. Vi har lättare att skratta åt oss själva, att förlåta sig själv och andra osv. Vi vet att ingen är perfekt och att våra svaga sidor ibland gör sig påminda, så är det...
Vår inre reflektion ökar vår vilja att skapa och kreera vår framtid. Vi blir medvetna om våra behov och vår kapacitet att bidra i olika situationer. Vi inser hur vi är unika med individuella styrkor och tillgångar. Ingen annan kan vara eller göra just det som vi kan vara eller göra. 

Goda ledare:

  • Känner sig kallade att skapa något bättre, större och viktigare. Att bidra till en bättre värld.
  • Inhämtar feedback från sin omgivning och är ständigt öppna för hur kollegor, medarbetare, chefer, familj, vänner uppfattar dem.
  • Inser att en upplevd styrka kan vara en svaghet och en upplevd svaghet kan vara en styrka.
  • Koncentrerar sig på sina starka sidor och ser allt annat som utvecklingsmöjligheter.
  • Har förmågan att se styrkor hos andra, alla som bidragande till slutmålet.
  • Skapar bästa rutiner för eget inre arbete och avkoppling.
  • Söker coachning.

Frågor att reflektera över:
1.
Skriv ner dina tre-fyra viktigaste styrkor. Skriv ner dina tre-fyra viktigaste utvecklingsmöjligheter. Hur skapar du denna utveckling?
2. Gör detsamma med dina fem viktigaste nyckelpersoner privat respektive på jobbet. Skriv ner deras tre-fyra viktigaste styrkor. Skriv ner deras tre-fyra viktigaste utvecklingsmöjligheter. Hur kan du coacha dem till utveckling?

Övning:

Rita din levnadslinje. Lär känna dig själv bättre genom att fundera över de viktigaste händelserna i ditt liv och hur de har format dig.

Gör så här: Dra en linje på ett papper och gör en tidsaxel med en 5-gradig skala där varje streck representerar 5 år. Börja med 0 år, 5 år 10 år osv. och fortsätt till din nuvarande ålder. Vid 0 år ovan strecket sätter du ett + och under strecket ett – .
Rita nu en kurva där topparna representerar höjderna i ditt liv och dalarna det du upplevt som motgångar. Börja så långt tillbaks du kan minnas och fortsätt till nutid.
Bredvid varje topp och dal i kurvan skriver du några ord som identifierar händelsen.
Fundera över varje topp och notera varför det var en positiv upplevelse. Gör samma sak med varje dal. Hur kunde jag uppleva situationen som jag gjorde?

Analysera dina anteckningar Vilka mönster visar topparna i ditt liv? Vad har du lärt av dina motgångar? Vilka personliga styrkor och utvecklingsmöjligheter kan du nu se?

Läs del #9: Goda ledare tar tillvara på tiden

 

© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
Ledarskapsutbildningen
2010-06-10 16:34
Tack för denna artikel. Visst är det skillnad när man möter en ledare som har en inre trygghet i sig själv. Övningen med livslinjen är enkel men mycket insiktsfull.
Ledarskap
2008-03-27 19:11
Denna artikel skulle varje chef, ledare och förälder läsa! Ledarskap och däribland självkännedom är mycket viktigt. Tack för en bra artikelserie om än lite mastig men en blåval går med att äta, om man tar en tugga var dag 🙂
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.