Detta är del #2 i artikelserien 10 vägledande principer för gott ledarskap. Här hittar du till inledningen och alla ledarskapsprinciper.

Goda ledare skapar vägledande värderingar för sig själva och de processer de leder. Sådana värderingar reflekteras ofta i tidlösa och beprövade principer. Principer vilka, som vi berörde i förra artikeln, fungerar som naturlagar och vare sig vi är medvetna om det eller inte, arbetar de för eller emot oss.

Värderingar är våra föreställningar om vad som har värde, vad vi uppfattar som gott, viktigt och värdefullt eller oacceptabelt. Värderingar handlar om vad vi bör och inte bör göra och ligger till grund för våra ställningstaganden och handlingar.

”De ärliga leds av sin ärlighet.”
Ledarskap, affärer och relationer handlar om förtroende, att vara trovärdig. Skall vi följa någon, oavsett om det är i företaget, skolan eller politiken – så vill vi känna tillit och förtroende. Att som ledare identifiera ledstjärnor för sitt ledarskap som ärlighet, rättvisa, lojalitet, människors lika värde, strävan efter mästerskap och utveckling, skapar förutsättningar för långvarig framgång och tillfredsställelse.

”Om du måste välja, välj då ett gott namn hellre än stora rikedomar, för det är bättre att ha ett gott rykte än silver och guld.”
Ett gott namn och rykte kommer av att vara kompetent inom sitt område och framförallt utav vara en person med integritet och karaktär. Kompetens är vad en person gör. Karaktär är vad en person är. För att bli trovärdiga ledare behöver vi tydliggöra våra egna värderingar och ställa oss avgörande frågor som: Vad värdesätter jag högst i livet? Vad är mindre viktigt? Vilken skillnad vill jag göra som ledare? Hur vill jag vara som ledare för min organisation och mitt team? Vad behöver jag utveckla i mitt ledarskap?

”Sanningen består tidens prov, medan lögnerna snart kommer i dagen.”
Från tidiga år utvecklar vi ett värdesystem påverkat av vår kulturella omgivning, familj, lärare, kamrater och egna personliga upptäckter. Dessa värderingar blir våra ”glasögon” som vi ser världen genom. De utgör grunden för vårt förhållningssätt. Vårt förhållningssätt är avgörande för hur vi uppträder och samspelar med andra människor och kan läsas i våra attityder och beteenden och ytterst i våra relationer med andra.

”Det är bättre att behärska sig själv än att härska över en hel armé.”
Kärnan i att leda andra är att klokt leda oss själva. Att agera inifrån och ut. Vi söker stöd att utveckla vårt förhållningssätt och dana vår karaktär. Vi motiveras mot det inom oss som utgör något högre och bättre.

Vi bygger större förtroende – genom att exempelvis vara ärliga, pålitliga och konsekventa. Vi utvecklar bra och fungerande relationer – genom att vara förstående, medkännande och lyhörda. Vi utvecklar kompetenta och motiverade medarbetare, genom att vara ledare som skapar delaktighet, delegerar ansvar och ger feedback för uppmuntran till utveckling.

”Framför varje människa finns en bred, skön väg som verkar vara den rätta, men den slutar i döden.”
Den mänskliga naturen är sådan att vi tenderar att söka den snabbaste och lättaste vägen för att ta oss dit vi vill. Vi vill göra vad vi känner för, inte det som skulle vara mest rätt för oss. Men inom oss vet vi ändå att vi själva har ansvaret för att vår karaktär danas. Detta kan innebära att göra det som känns svårt i nuet för att uppleva framgång i framtiden. Om vi tvivlar på hur vi bör handla i en viss situation kan vi fråga oss: Är det tillåtet enligt lagen? Hur kommer jag att må och känna mig? Kan jag berätta för min familj och mina vänner?

”En människas samvete är som herrens strålkastare, som avslöjar de dolda motiven.”
Vi människor har till skillnad från djuren ett samvete, en moralisk kompass, som upplyser oss om hur vi handlar. När våra prioriteringar harmoniserar med våra inre värderingar lägger vi grunden för en djupare tillfredsställelse med oss själva och vår tillvaro. Genom att följa våra övertygelser skapar vi inre sinnesfrid, energi, självrespekt och lägger grunden för vårt ledarskap.

”Den som arbetar utan att ge upp får framgång. Snabba spekulationer leder emellertid till fattigdom.”
Det som gäller över tiden är lagen om sådd och skörd. Vi sår, vårdar fröet, vattnar det och låter naturen verka för att glädjas med resultatet som vuxit fram i detta samspel. På samma sätt bygger vi upp relationer, en fungerande familj, ett företag eller ett land. Vi gläds och känner vår viktiga roll att bidra till en bättre värld.

Goda ledare:
Låter grundläggande värderingar och inre övertygelser avspeglas i sina beslut, prioriteringar och agerande Avsätter tid för att reflektera över:

  • Vilka värden sätter jag högst i livet?
  • Vilka värden tror jag på som ledare?
  • Vilken skillnad vill jag göra som ledare?
  • Vad vill jag ska känneteckna mitt ledarskap?

Gör medarbetarna delaktiga i utvecklingen av gruppens gemensamma vägledande värderingar.

  • Vad tycker vi är det verkligt viktiga?
  • Hur vill vi vara i vårt samspel med varandra och andra för att ge värde?

Frågor att reflektera över:
Dessa frågor vill jag ge dig, att reflektera över, som frön till ditt eget sökande.

1. Tänk på en person som har haft ett positivt inflytande på dig, någon du beundrar. Skriv ner vilka av den personens egenskaper du själv skulle vilja utveckla?
2. Tänk dig att du har blivit utvald till årets ledare. Du har blivit inbjuden till en samling där representanter från näringsliv och politik finns med för att hylla dina insatser. Ett flertal personer kommer att lovorda dina resultat och din karaktär. Skriv ner vilka ord du helst skulle vilja höra? Vilka beskrivningar skulle göra dig mest stolt? Vad är det av svaghet du hoppas att de inte har upptäckt?

Läs del #3: Goda ledare har en inspirerande vision

 

© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.