Detta är del #3 i artikelserien 10 vägledande principer för gott ledarskap. Här hittar du till inledningen och alla ledarskapsprinciper.

I den förra artikeln fokuserade vi på ledarens stöd av vägledande värderingar. Värderingar som gör oss starka att fatta riktiga beslut och att agera. Dessa fungerar likt en kompass som visar på rätt väg i vårt arbete att förbereda framtiden och utgör själva fundamentet för vårt ledarskap.

Förutom vägledande värderingar behöver vi även inspirerande visioner.

”Utan vision förgås folket.”
Salomo visste att vi alla behöver en vision för våra liv. Vision är att ha en klar inre bild av en mer önskvärd framtid. En framtid som är bättre, mer framgångsrik, mer önskvärd än vad nuläget är. Hur ser mitt liv ut 5 år från nu, 10 år från nu, 20 år från nu? Det är att använda vår fantasi för att se alla de möjligheter som finns där framför oss.

Vision är nära förknippat med möjligheter och potential. Att se möjligheterna och potentialen i sig själv och andra, i familjen, i skolan, i företaget eller i organisationen. Allting skapas två gånger. Först sker den mentala skapelsen i vår inre föreställningsvärld innan den materiella skapelsen tar form i vår yttre verklighet. Den mentala skapelsen sker i form av drömmar, förhoppningar, mål och planer. Precis som en byggritning innan huset byggs.

”Den vise tänker på framtiden.”
Formandet av visioner ger drivkraften mot framtiden. Vi söker något betydelsefullt att sträva efter och inspireras av. En inspirerande och integrerad vision, baserad på vägledande värderingar, får oss att känna att vårt liv har ett syfte och en mening. Den påverkar våra tankar, vårt agerande och hur vi prioriterar vår tid.
En personlig vision sträcker sig över vår livstid och innefattar alla livets viktiga områden, familj, hälsa, arbete och fritid. Vi har alla en kreativ förmåga att föreställa oss framtiden. Det är i drömmar och visioner vi låter det växa fram som vi senare i vår utvecklingsprocess förverkligar.

”Se rakt fram! Fäst blicken på det som ligger framför.”
Goda ledare skapar likaså en gemensam vision för sin organisations utveckling. I visionen samordnas och riktas mänsklig energi och skapar kraft mot de gemensamma projekten. När alla drar åt samma håll samtidigt uträttas storverk. För att ha något gemensamt behöver vi låta varandra ta del av det. Goda ledare får med sig sina medarbetare genom att kommunicera, skapa förståelse och delaktighet. Tillsammans bygger organisationen upp en inspirerande helhetsbild av möjligheter värda att arbeta mot och känna stolthet för. En sådan vision innefattar och inspirerar alla runt omkring oss, leverantörer, kunder, allmänhet. Viktiga frågor blir: Vilken värld vill vi vara med att skapa? Vilka vill vi vara på vår marknad? Vad vill vi vara kända för i våra sammanhang? Frågor som dessa ger den djupare koppling till meningsfullhet och verklighetsanknytning som vi alla behöver. Vår egen livsfilosofi som ledare får i dessa sammanhang stort genomslag.

”Vad du än gör så gör det bra.”
För att finna och forma en inspirerande vision söker ledare i såväl det förflutna som nuet och framtiden. De omvandlar gångna erfarenheter till positiv input och visualiserar en önskad framtid. Vi vill tillsammans skapa en bättre värld och vi söker ständigt utmaningar att få hjälpa till med vårt unika bidrag.

”Den som måste vänta länge blir nedstämd, men när drömmen slutligen går i uppfyllelse blir det liv och glädje.”
Det är viktigt är att stämma av med jämna mellanrum de planer man gjort upp. En god ledare hjälper sin grupp att få perspektiv på det som händer och ett successivt större helhetsgrepp. Vad är det som är bra och vad är det som behöver utvecklas för att vi skall komma vidare.

”Med alltför få rådgivare går planerna i stöpet. Många rådgivare ger däremot framgång.”
En trovärdig och omfattande förankring av visionen leder processen framåt. Vi får med oss våra medarbetare genom att, som vi sagt, lyfta fram och bygga på gemensamma värderingar, behov, intressen, förhoppningar och drömmar. Genom att lyfta fram det gemensamma blir vi trygga och kan se varandras individuella styrkor som resurser för gruppens totala utveckling.
Att skapa en kultur som styrs av visioner och värden tar tid. Det kräver både hjärta och hjärna och ett bra koncept. Enkelhet, delaktighet, kommunikation och repetition är nyckelord.

”Det är dåraktigt att drömma i stället för att handla, och en mängd tomma ord kan förorsaka fördärv.”
Det är varje ledares ansvar att visa på hur visionen kan förverkligas, att fokusera på gemensamma mål som är mät- och uppföljningsbara. Dessa mål kopplas i sin tur till individuella mål och handlingsplaner. Med en inspirerande vision, stödd av vägledande värderingar, som omsätts i handling skapar vi den framtid vi vill ha.

Goda ledare:

  • Låter sitt agerande och sin tid vägledas av en inspirerande vision.
  • Kommunicerar och skapar delaktighet kring visionen.
  • Dokumenterar och synliggör visionen.
  • Fokuserar på visionen och omsätter i praktisk handling.
  • Lever som de lär.

Frågor att reflektera över:
1. Hur föreställer du dig din framtid? Om du kunde forma framtiden, vilken framtid skulle du då forma för dig och din organisation?
2. Jobbar du för att åstadkomma något eller för att ha något att göra? Gör en lista över allt du vill uppnå i ditt arbete och varför du vill uppnå det.
3. Sammanfatta dina funderingar och skriv ner en positiv och utmanande framtidsbild för dig och din organisation på 5 eller 10 års sikt. Du skall kunna förmedla bilden till en grupp på ca tre minuter.

Läs del #4: Goda ledare utvecklar meningsfulla mål

 

© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

6 kommentarer
2007-05-22 12:50
Re, Re: Skeptisk
"Flummigt dravel - typiskt chefssnack. Inte särskilt inspirerande."

Jag tycker det är otroligt bra information från Per Winblad. Tack.
0
2007-05-21 22:36
Re: Skeptisk
"Flummigt dravel - typiskt chefssnack. Inte särskilt inspirerande."

Låter inte som du är en ledare/chef eller någonsin kommer att bli...
0
Skeptisk
2007-05-20 17:31
Flummigt dravel - typiskt chefssnack. Inte särskilt inspirerande.
0
Falrik
2007-05-19 21:42
Riktigt bra grejer! Mer sånt tack
0
2007-05-18 13:30
Lär dig av dina erfarenheter, se hur du kan använda erfarenheterna idag för att nå framtidens mål..

Ok?
0
2007-05-17 23:59
Citat
"För att finna och forma en inspirerande vision söker ledare i såväl det förflutna som nuet och framtiden. De omvandlar gångna erfarenheter till positiv input och visualiserar en önskad framtid. Vi vill tillsammans skapa en bättre värld och vi söker ständigt utmaningar att få hjälpa till med vårt unika bidrag"

Ursäkta! Men vad menar killen?
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.