Detta är del #4 i artikelserien 10 vägledande principer för gott ledarskap. Här hittar du till inledningen och alla ledarskapsprinciper.

Vi har i tidigare artiklar beskrivit att goda ledare skapar en inspirerande vision, stödd av vägledande värderingar som fungerar som ledstjärnor för den organisation de leder. Detta bildar det ramverk som skapar mening och öppnar motivationen hos medarbetarna.

Goda ledare visar vidare på vägen, hur visionen kan förverkligas, genom att fokusera på och samla medarbetarna kring aktuella, meningsfulla mål och frågor. Frågor vars svar frigör kraft och energi.

För att kunna utveckla meningsfulla mål, behöver visionen jämföras med organisationens nuläge. Vilka är våra styrkor och utvecklingsmöjligheter? Vi börjar med att lyfta fram det positiva, vad vi gör bra och är starka på idag. Detta skapar energi och hjälper oss få rätt perspektiv på våra möjligheter.

 Den skillnad som uppstår mellan vårt nuläge (hur det är) och vår vision (hur vi vill att det ska vara) skapar den kreativa spänning som motiverar oss att agera, kompetensutveckla, skapa relationer osv.

”Hårt arbete ger framgång, men den som inte har ett bestämt mål blir fattig?”
Goda ledare utvecklar och formulerar meningsfulla mål som är:

  • Utmanande och ändå realistiska.
  • Enkla och tydliga för full förståelse.
  • Tidsbestämda, så alla vet när målen ska vara uppnådda.
  • Mätbara eller bedömningsbara så att alla kan se och följa framstegen.
  • Fåtaliga, så att det skapas fokus.

Varje avdelning, grupp eller team behöver se sambandet mellan vad de gör och de övergripande målen. Dessa mål bryts ner i delmål som i sin tur bryts ner till individuella mål som stimulerar medarbetarna till att göra sitt allra bästa.

”Känner du någon som arbetar målmedvetet? Han kommer att bli framgångsrik och få tjänstgöra hos kungar!”
Goda ledare får hela sin organisation att målmedvetet arbeta mot uppfyllelsen av de mål som leder till meningsfullhet, att skapa något nytt värdefullt för samhället, världen, kunder, medarbetare. De hjälper medarbetarna i organisationen att flytta sitt inre in i framtiden, att för sina inre ögon se möjligheterna och vägen till utveckling.

Goda ledare hjälper också medarbetarna i organisationen att växa och njuta av de framgångar som verifieras av omgivningens beröm och uppskattning i olika former. Detta frigör energi, kraft och momentum.

Ledaren har att innerst inne klargöra för sig själv det större han eller hon vill vara med om att skapa. Frågor att ställa sig blir: Vem vill jag vara? Vilka vill vi vara?

Att använda sin inre föreställningskraft och sin fantasi för att skapa bilder av måluppfyllelse och utveckla känslan av stolthet för sin roll ger entusiasm och fokuserar agerandet.

”Om man inte plöjer i kylan får man inte äta under skörden.”
Disciplin är att göra det som behöver göras och betala det pris som krävs för att förverkliga visionen. Att underordna dagens nöjen och önskningar för det större, mer långsiktigt goda är vad disciplin handlar om. Att försaka något bra idag för något ännu bättre i morgon. Allting har sitt pris. Om vi vill ha mer, behöver vi ge mer. Om vi vill ha en större skörd, behöver vi plöja och så mer. För naturens lag om utveckling och tillväxt gäller alltid. Vi skördar det vi sår. Vill vi att våra drömmar ska bli verklighet förbereder vi oss och betalar priset i form av träning, prestation och insats, ansträngning och tid. Ett litet steg i taget och sedan tar vi ännu ett.

”Ha tålamod så vinner du till slut.”
Allt kommer till den som kan vänta. Det mesta som är värt att kämpa för tar tid att uppnå. Vårt engagemang att uppnå målen gör att andra människor också vill bidra. Den gode ledaren utvecklar en oerhörd stark identifikation med den roll som behövs för att nå målen.

”Arbeta intensivt så blir du en ledare.”
Likväl för sin egen del behöver goda ledare, förutom de mål de har kopplade till sin organisation, en tydlig föreställning av det som ger balans i livet. Mål som ger mening och motivation utanför jobbet.

Goda ledare:

  • Skapar bilder av gemensamma möjligheter och vägen dit för sin organisation.
  • Sätter tillsamman med sina medarbetare upp klara, utmanande mål för sig själva och sin organisation.
  • Håller i diskussion för delaktighet, förståelse och åtagande mot målen.
  • Jobbar hela tiden med roller och ömsesidiga förväntningar inåt för att bygga sin grupp till ett slagkraftigt lag.
  • Har en regelbunden dialog med sig själv för att hela tiden känna grepp över processen.

Frågor att reflektera över:
1. Hur skulle du beskriva er organisations huvudmål?
2. Vad vill du utveckla i ditt ledarskap för att ditt lag lättare skall kunna nå era mål?
3. Vilka mål är i dag viktigast för din balans i livet?
4. Uppgift:
a) Beskriv ett mindre mål som du vill uppnå.
b) Gör en handlingsplan med viktiga steg och åtgärder du behöver ta för att nå målet.
c) Arbeta målmedvetet varje dag i 21 dagar och utvärdera sedan.

Läs del #5: Goda ledare är möjlighetstänkare

 

© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.