Detta är del #7 i artikelserien 10 vägledande principer för gott ledarskap. Här hittar du till inledningen och alla ledarskapsprinciper.

Goda ledare vet att ledarskap är en relation kring något värdefullt. Ledarskapet är något som växer fram tillsammans med dem man leder. Det innebär i praktiken en serie möten och samspel med individer och grupper.

För att ledarskapet ska bli starkt behöver relationen fördjupas genom ökad förståelse och delaktighet i det större vi håller på att skapa tillsammans.

En positiv relation utvecklar såväl intellektuella, känslomässiga, sociala och moraliska sidor hos de inblandade. Dialogformen är viktig. Successivt utvecklar vi trygghet och social styrka. Stor öppenhet och hög energi öppnar upp oss för lärande och utveckling. Vi börjar se varandras styrkor i gruppen och andras styrkor i vår omgivning vilket skapar ett positivt momentum. Vi kan då också lättare se och fokusera på våra egna styrkor.

”En vänlig blick och goda nyheter ger hela människan glädje och kraft.”
Goda ledare kännetecknas av ett serviceinriktat och tjänande sätt. Ledstjärnor är att tjäna andra och att ge. De placerar medarbetaren och dennes intressen i centrum. De ger uppmärksamhet till allas viktiga bidrag i det vi vill vara och skapa och har en förmåga att få medlemmarna i gruppen att stödja varandras behov. Goda ledare får andra att känna sig betydelsefulla och behövda. Kärleken till sin nästa innebär att man bryr sig om andra människors välbefinnande på flera plan.

”Oroliga hjärtan är mycket nedstämda, men ett ord av uppmuntran utför underverk”
Goda ledare inser vikten av att på olika sätt vara ett stöd och ge uppskattning åt sina medarbetare. Samarbetet med en stödjande och uppskattande ledare gör att medarbetarna känner sig värdesatta, motiverade och respekterade i sin arbetssituation.

”Vänliga ord ger liv och hälsa, medan hårda ord krossar modet.”
Goda ledare skapar förtroende och fokuserar på vad som är bra hos de människor de arbetar med. På så sätt motiverar de sin omgivning och lyfter människors energi och självkänsla. När något inte fungerat som förväntat hjälper de medarbetaren tillbaks på rätt spår och styr energin i rätt riktning. De visar respekt för sina medarbetare genom att vara tillgängliga och lyhörda. Att bli uppmärksammad och bekräftad är kopplat till våra djupaste behov. Det skapar en öppenhet och positiv självuppskattning hos medarbetarna.

”När allt kommer omkring uppskattar människor uppriktighet mer än smicker.”
 Att uppmuntra och uppskatta andra bygger på äkthet och ärlighet. Att vilja se andra utvecklas genom att se till deras styrkor kopplade till deras egna möjligheter. Vi behöver andra människor som mentorer, guider för vår utveckling. Och när vi utvecklar denna djupare relation förstår vi än mer vad livets uppriktighet kan ge oss.

”Vägra inte att ta emot kritik, utan skaffa dig all hjälp du kan få.”
Vår reaktion på den feedback vi får avgör hur öppna andra blir till att ge oss feedback och hur de själva reagerar på den feedback vi ger. Goda ledare ser kritik som råd från andra och som en gåva. Det finns alltid något att lära. Vi tar in och beaktar andras synpunkter Om de förefaller relevanta väger vi feedbacken mot den större bilden och diskuterar våra reaktioner och funderingar med personer vi har förtroende för. Vi blir på detta sätt fria att agera och utvecklar vår egen styrka att värdera olika situationer. 

”Den vise lär sig av att lyssna.”
Goda ledare lär sig av vad andra säger till dem. De är nyfikna på vad andra människor har att säga. De ställer många frågor. Det finns två mycket bra skäl att lyssna till andra människor. Vi lär oss mer på det sättet och människor öppnar sig för oss om vi lyssnar till dem. När vi lyssnar visar vi respekt för vår medmänniska.

”Ett mjukt svar stillar vrede, men hårda ord ger upphov till gräl.”
Konflikter mellan människor är naturliga. De uppstår i alla relationer. Att vi tycker olika är sunt. Ingen har själv hela sanningen. Om vi visar att vi verkligen lyssnar, ställer frågor och försöker förstå den andres synpunkter och skäl kommer vi sannolikt närmare en lösning. Med ett mjukt svar kan vi lättare reda upp meningsskiljaktigheter.

”Alla tycker om att ge goda råd, men hur underbart är det inte att kunna ge dem i rätt tid och vid rätt tillfälle.”
Goda ledare har som mål att se till sina medarbetares framgång. De känner en personlig tillfredsställelse av att se andra utvecklas och växa mot gemensamma och individuella mål. De bygger långvariga, förtroendefulla och positiva relationer till ömsesidig utveckling och framgång. Deras mission utgår utifrån en värdegrund, att vara med och skapa en finare och bättre värld.

Goda ledare:

 • Lär känna och utvecklar sin grupp
 • Lär känna och utvecklar sina medarbetare som individer
 • Kommunicerar utveckling till sin omgivning
 • Är tillgängliga
 • Tar aktivt del av andras erfarenheter
 • Ser och bekräftar sin omgivning
 • Är rättframma

Frågor att reflektera över:

Övning 1:
Bygg positiva relationer.
Rita en bild på dina tio viktigaste relationer. Skriv ner så enkelt som möjligt för varje relation:
1. Vad är plus idag?
2. Vad vill jag utveckla?
3. Så här vill jag försöka utveckla relationen.

Övning 2:
Tänk på någon person som haft stor betydelse för din utveckling. Det kan vara en chef, lärare, förälder, idrottsledare, etc.

 • Vad var det han/hon gav dig?
 • Vad fångades du utav?
 • Vad fick du med dig?
 • Vad har du gett vidare till andra?
 • Hur kändes det att samarbeta med den här personen?
 • Hur påverkade den här ledaren din syn på dig själv?
 • Vilka ledarskapsbeteenden använde den här personen för att få dig att prestera så bra som möjligt?
 • Vad gjorde personen som fick dig att känna att du uppskattade och respekterade honom eller henne?

 Läs del #8: Goda ledare söker självkännedom

 

© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.