Detta är del #9 i artikelserien 10 vägledande principer för gott ledarskap. Här hittar du till inledningen och alla ledarskapsprinciper.

Goda ledare avsätter regelbundet tid för planering för sig själv och sina medarbetare. De planerar både kortsiktigt och långsiktigt. Genom klok reflektion bakåt skapas klarhet i vad uppgiften kräver i arbete och tid.

Genom ett långsiktigt perspektiv framåt blir det möjligt att vara förutseende för att göra de rätta valen för en framgångsrik insats.

”Sätt inte dina planer i verket utan att först fråga andra om råd.”
Goda ledare väljer rådgivare som vet mer och är klokare än de själva. De vet att de behöver stöd av olika personer när det gäller planering och genomförande. En del tänker mera långsiktigt, medan andra ser lösningar i den mer närliggande situationen.

”Jag, visheten, ska göra dagens timmar effektivare och dina år ännu fruktsammare!”
Goda ledare koncentrerar sin tid och energi till de 20 procent av aktiviteter som ger 80 procent av resultatet. Svårigheten med att prioritera och göra det viktigaste först kan liknas vid kontrasten mellan en klocka och en kompass. Klockan står för möten, aktiviteter och åtaganden, vad vi gör och hur vi använder vår tid. Kompassen står för riktning, vision, värderingar, principer, vad som är viktigt för vårt ledarskap över oss själva och andra.
Den gode ledaren stödjer sina medarbetare att konstruktivt hantera tiden. Den ledare som får sina medarbetares prioriteringar att stämma överens med gruppens viktigaste val leder effektivt arbetet framåt. Ledaren är viktig för medarbetaren som bollplank för att denne ska vara säker på att använda sin tid på bästa möjliga sätt. Goda ledare vet att använda sin tid att hjälpa sina medarbetare att utvecklas och växa. De vet att detta är det säkraste sättet att få sitt företag eller sin organisation att utvecklas och växa.

”Ja, bättre är en handfull ro än båda händerna fulla med möda och jagande efter vind.”
Goda ledare söker att arbeta klokt. De inser att allt kanske inte är så livsnödvändigt och därför kan skjutas upp, delegeras eller helt enkelt väljas bort. De planerar sin tid med insikt om att ha balans inom livets alla viktiga områden. Det är få människor som säger på sin dödsbädd: ”Det enda jag ångrar är att jag inte var mer på kontoret! Genom att skapa balans i vårt behov och intresse för arbete, familj, relationer, rekreation öppnar vi våra sinnen. Vi får mer energi och blir mer konstruktiva och positiva som ledare.

”Om du väntar på alltför goda förutsättningar, får du aldrig något gjort.”
Goda ledare vet att tiden är dyrbar. I samma stund som sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader och år passerar förbi är de borta för alltid. Tid kan aldrig återkallas eller tas igen när den väl är försvunnen. En förlorad dag kan inte återvinnas och den låter sig inte heller ersättas av en annan. Tiden är vår dyrbaraste tillgång. Den är också den mest rättvisa. Om vi så vore den mest förmögna människan på jorden skulle vi inte kunna köpa mer tid än vad någon annan har.

”Intensivt arbete betyder välgång. Det är bara en dåre som slösar bort sin tid.”
Vi lär oss successivt att säga nej till sådant som inte är långsiktigt viktigt för oss. Vi får lättare att säja ”Nej” till olika krav från omgivningen om det finns ett tillräckligt förankrat ”Ja” inom oss själva. Ett ”Ja” som guidar oss mot detta långsiktigt viktiga.

”Det är uppmuntrande att se sina planer ta form.”
Goda ledare utvärderar med jämna mellanrum sina framsteg själv och tillsammans med sin grupp. Utvärdering är både sista och första steget i att lära och utvecklas. Vi utvärderar och lär, sätter nya mål, planerar hur vi når dem och agerar målmedvetet.

”Det är dåraktigt att drömma i stället för att handla, och en mängd tomma ord kan förorsaka fördärv.”
Vårt dagliga agerande följer en viss rutin. För var och en av oss är det viktigt att regelbundet se över hur vi vill utveckla denna rutin. Vi lär oss hela tiden nytt. Erfarenheter och kunskaper byggs på. Vi har inom oss en potential att växa vilket innebär att börja agera på ett nytt sätt. En av våra viktigaste uppgifter är denna självförnyelse som i realiteten är kopplad till vad vi väljer att planera och genomföra.

”Glädje fyller de hjärtan som planerar det goda.”

Goda ledare:

  • Planerar i ett långsiktigt perspektiv.
  • Fokuserar tid och energi till de allra viktigaste aktiviteterna.
  • Gör sig kvitt aktiviteter som är ineffektiva eller improduktiva.
  • Har lärt sig att säja ”Nej” på ett klokt sätt.
  • Ser till att börja sin dag på bästa möjliga sätt. De vet vikten av att ta kontroll över hur de börjar sin dag och skapar en bild för just den här dagen.
  • Avsätter tid för att varva ner och komma i kontakt med sitt inre.
  • Avsätter tid för socialt umgänge och avkoppling.
  • Utvärderar regelbundet vad de uträttat och hur väl de använt sin tid.

Frågor att reflektera över:
1. Vilken enskild aktivitet inom ditt yrkes- och privatliv skulle få avgörande betydelse för dina resultat och ditt välbefinnande, om den gjordes regelbundet?
2. Hur kan du använda mer av din tid för denna aktivitet?
3. Skriv ner tre andra aktiviteter som likaledes skulle betyda mycket för din utveckling?
4. Sök upp en person du har stort förtroende för och diskutera dessa frågor för att komma fram till din unika lösning.

Läs del #10: Goda ledare lever som de lär

 

© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.