Detta är del #10 i artikelserien 10 vägledande principer för gott ledarskap. Här hittar du till inledningen och alla ledarskapsprinciper.

Det här är sista delen i den artikelserie som jag skrivit för er under de senaste tio veckorna. Jag har försökt att visa på det goda ledarskapet utifrån vägledande, universella principer. De flesta hämtade från ordspråksboken och kung Salomo men också från min egen livserfarenhet.

Jag har sparat den viktigaste och mest utmanande principen till sist. Att leva som man lär genom att agera i enlighet med vision och värderingar.

”Ett gott rykte är bättre än den dyrbaraste parfym.”
Vi förväntar oss att goda ledare ska föregå med gott exempel och uppträda på ett föredömligt och positivt sätt. Som ordspråket säger: Handling säger mer än ord. Agerandet utgör grunden för trovärdighet i ledarskapet.  

”Det är mycket bättre att tiga med att du ska göra något än att säga att du ska göra något som du sedan inte gör.”
Goda ledare föregår med gott exempel genom att handla i enlighet med högre värderingar. Dessa genomsyrar tilltron i agerandet alltifrån när det gäller att skapa goda relationer till att genomföra uppgiften fullt ut. Kvalitet och kreativitet är nyckelord.

Det är vad ledaren ägnar tid och uppmärksamhet åt som räknas. Att medvetet ägna tid åt det som stimulerar gruppens livskraft och utveckling. Möjligheten att stödja såväl gruppen som den enskilde individen blir en norm genom att vi ger den högre prioritet och större fokus.

När omgivningen ser att ord och handling stämmer överens skapas trovärdighet. Och det är genom att vara trovärdig som en ledare kan väcka ett långsiktigt engagemang i sin grupp.
 
”Utan förståndigt ledarskap får ett land det svårt, men där det finns goda rådgivare finns trygghet.”
Goda ledare förstår sin roll att skapa arenan för sina medarbetares framgång. Arenan för att samspela på ett vinnande sätt i förhållande till sin omvärld. Vi är som individer unika och samtidigt komplementära och behöver ledarskapets stödjande överbyggnad för att utvecklas fullt ut.

Vissa ledare skapar ledarskap genom att entusiasmera inför en uppgift med sig själva i centrum. Andra leder i grunden genom att ge en tydlig och klargörande bild av situation och möjligheter. Ytterligare andra har ett mer metodiskt sätt att leda sin grupp vidare till utveckling, steg för steg. En god ledare tillhandahåller en känsla av kontinuitet för gruppen och definierar gränser som alla har att följa, främst ledaren själv.

”Vad du än gör så gör det bra.”
Vi har alla på något fantastiskt sätt alltid en större potential inom oss. Frågan är var vi finner situationen och de personer som kan locka fram detta större, bättre som vi har inom oss. Hur skapar jag min framtid och hur lyfter jag min omgivning blir kärnfrågan för mitt ledarkall.

Goda ledare inser att det bara finns en väg att gå. Det är att fördjupa den egna medvetenheten om och tron på framtiden. Exemplet och ansvaret som föreligger oss som ledare är att alltid verka för det goda, en bättre framtid och en bättre värld. En djup övertygelse om värden som har en tyngd och giltighet bortom det egna jaget och som ger livet kvaliteter och större dimensioner.

Goda ledare:

  • Behandlar sin omgivning med värdighet och respekt.
  • Bär bilden av sin grupps utveckling.
  • Är förebilder och goda exempel.
  • Känner åtaganden och löften gentemot alla i gruppen.
  • Ställer högst krav på sig själv.
  • Vet och känner konsekvenserna av sina beslut.
  • Är ett föredöme när det gäller relationer, attityder, arbetsvanor…

Frågor att reflektera över:
Under artikelseriens gång har jag försökt att stimulera dig som läsare att skriva dina reflektioner. När vi nu kommit till den sista artikeln så har du kommit till punkten för den stora reflektionen. Ta ett par timmar, en blank anteckningsbok, sätt dig gärna i avskildhet. Rita, skriv och formulera det du känner att du vill skapa framöver. Skriv även hur och när du vill genomföra det, varför och tillsammans med vilka. Låt pennan rulla på och ge dig själv chansen att få loss det större du har inom dig. Låt bilden sedan mogna och jobba igenom och planera ihop det som alltmer börjar bli bitar i ditt eget framtida pussel. I den här frågan är det bara dina tankar och beslut som räknas.

Läs vidare: 8 principer för personligt ledarskap

Fler artiklar om hur du blir en bra ledare


© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

3 kommentarer
JohanWB
2008-02-02 23:30
Jag saknar tre vitala egenskaper i din ledarskapssammanfattning över goda ledare:
1. Kan entusiasmera sina medarbetare och leder processer genom delaktighet.
2. Är en kamrat, men kan ställa sig upp och vara chef när det krävs.
3. Är dynamisk i sitt ledarskap och kan vandra mellan konventionellt- och utvecklande ledarskap beroende på den aktuella situationen.

I övrigt bra noterat.

mvh/Johan


Se mer...
0
2007-07-17 12:21
Tack Per för många goda och tänkvärda tankar i samtliga artiklar.

Med vänliga hälsningar

Magnus Olsson
Uddatorp AB
0
2007-07-16 01:26
Tung läsning men tusan va bra när man väl tar sig tiden.

Tummen upp!!

MVH

R
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.