När kriser slår till finns det behov av att se över vad som kan göras mer effektivt. Jag pratar inte om hur många anställda man klarar sig utan och hur mycket man kan spara på arbetskostnaderna. Jag tänker på vad som kan göras mer effektivt. Ett exempel kan vara hur företag utnyttjar data och system, det vill säga hur digitaliseringen gör att vi arbetar smartare.

Rationalisering och Effektivisering

Rationalisering betyder att man vidtar åtgärder för att öka produktiviteten i en verksamhet. Till exempel kan det ske genom minskade kostnaderna men samtidigt bibehållen produktion, eller genom att öka produktionen med bibehållna kostnader.

Effektivisering betyder att man analyserar en verksamhet för att se vad som kan förbättras.

För mycket och för lite

En stor andel zettabyte data produceras varje år runt om i världen, men endast en procent av denna data utnyttjas sägs det. Detta samtidigt som vi använder allt fler datasystem bland företag och organisationer. System som producerar data som därefter glömts bort och aldrig användas för att skapa insikt. Här finns definitivt möjligheter till förbättringar. Men exakt var kan resurserna utnyttjas bättre och vilka är de stora bovarna?

Gör inte mer - gör rätt

När frågor om resursoptimering och vad man kan spara pengar på dyker upp vaknar ofta ekonomiavdelningen. I en undersökning som Forrester gjorde på uppdrag av oss, svarade 42 procent av beslutsfattarna samma sak gällande besparingar. När väl krisen slår till prioriterar man ofta sänkta kostnader och ökad effektivitet, vilket inte sällan innebär att man ser över sina kostnader. 

Men att välja denna strategi är inte nödvändigtvis klokt. Att återgå till gamla metoder och processer är kanske inte rätt lösning idag. Det kan säkert bero på vanetänkande och att man känner sig trygg i det beslutet. Men effektivisering handlar om att göra rätt, istället för att springa snabbare med fel saker. Resultatet är högre produktivitet, mindre slöseri med resurser, en bättre kundupplevelse och ett ökat kassaflöde.

Optimera processer

Du känner säkert till termen "kill your darlings", men det kan också vara nödvändigt att "kill your heroes". Åtminstone om de står i vägen för optimering utifrån data och fakta. Dessutom är de stora effektivitetsbovarna ofta väl dolda och kan endast spåras med hjälp av avancerade analysverktyg. 

Att optimera processerna handlar om att automatisera många processer, eller hur? Svaret är både ja och nej. Det är absolut inte bara det. Faktum är att nära 50 procent av företagen som tillfrågades i Forrester-undersökningen, sa att de spenderade mer resurser på processrelaterade utmaningar, vilket är särskilt skadligt eftersom processer är grunden för alla företag!

Till exempel har flera företag hamnat i ett dilemma med robotprocessautomation (RPA). De har investerat mycket i automationsfunktioner, men har bara upplevt negativ ROI och löpande kostnader. Kort sagt visar det att även om man gör nästan rätt med rätt intentioner så finns det stora möjligheter till slöseri med resurser i form av tid, människor, pengar och föroreningar. Detta leder i slutändan till högre priser och förlorad konkurrenskraft.

Systemkomplexitet - som med RPA - är det överväldigande dolda problemet som hindrar företag från att växa. Detta är ett av många exempel på hur komplexitet minskar mycket produktivitet till historiska nivåer, i en tid då företag inte har råd med ineffektivitet och trasiga processer.

Vi lever i en tid där det finns ett stort behov av att optimera och att agera klokt. Med ett alltmer akut behov av hållbarhetstänk, stigande inflation och pågående problem med leveranskedjan, kommer endast effektiva företag att klara sig bra. Så låt oss börja nu. Tänk stort, se helheten och sluta slösa på resurser. Vi har verktygen, nu behöver vi bara använda dem på rätt sätt.

Artikeln om rationaliseringar är skriven av: Michael Zink, Vice President of Sales & GM Nordic & Eastern Europe på Celonis


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.