Eget kapital i enskild firma kan ses som skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder och det påverkas av företagets resultat, de egna insättningarna och uttagen.

I bokföringen ska man enkelt kunna utläsa det egna kapitalet vid årets början, förändringar under året, resultat och eget kapital vid årets slut.

Här är ett exempel på hur det egna kapitalet kan se ut under ett år.

Ingående eget kapital

150000

Uttag under året

-180000

Insättningar under året

20000

Redovisat årsresultat

120000

Utgående eget kapital

110000


Eget uttag i enskild firma

Som enskild näringsidkare räknas man inte som anställd i företaget utan när du tar ut pengar ur firman så gör du ett eget uttag. Det innebär inte att du betalar ut lön till dig själv utan att du gör ett uttag från det egna kapitalet. Det innebär även att du inte beskattas för dina egna uttag utan skatten dras på företagets resultat.

Detsamma gäller om du använder företagets pengar för privata utgifter. Dessa räknas nämligen även de som eget uttag. Hit hör även företagets skatter och avgifter samt pensionsförsäkringar.

Exempel på eget uttag ur enskild firma

Låt säg att du varje månad tar ut 10000 kronor ur verksamheten. Dessa räknas då som eget uttag och redovisas enligt följande.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2013

Eget uttag

10000

 

1930

Konto

 

10000


Egen insättning i enskild firma

Om du istället sätter in pengar i företaget eller använder dina eller om du betalar företagets utgifter med dina privata pengar så räknas det som en egen insättning. Detta ska i så fall bokföras som en ökning av det egna kapitalet.

Exempel på egen insättning i enskild firma

Låt säga att du köper kontorsmaterial för 1000 kronor inklusive moms till företaget för dina egna pengar. Dessa bokförs då som en egen insättning och som en kostnad för kontorsmaterial med ingående moms.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2018

Egen insättning

 

1000

6110

Kontorsmaterial

750

 

2641

Moms

250

 


Nollställning av eget kapital

När året är slut och innan det nya året kan börja så ska man som enskild firma nolla de två kontona som visar det löpande egna kapitalet, Privat och Årets resultat. Det gör man för att samla det totala egna kapitalet på ett och samma konto och för att få en utgående balans.

Detta innebär inte att det egna kapitalet förändras utan nu ligger hela beloppet istället på konto 2010.

Exempel på nollställning av Eget Kapital

Här är ett förenklat exempel på hur det kan se ut. Låt säga att det egna kapitalet ser ut enligt följande innan nollställningen.

2010

Eget kapital

-52000

2011

Egna varuuttag

84000

2012

Egna uttag (skatter)

12000

2018

Egna insättningar

-60000

2019

Årets resultat

-43000

 

Summa Eget kapital

-59000


För att nollställa det egna kapitalet och föra över det till konto 2010 så kan man sedan gör så här. 

 

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2011

Egna varuuttag

 

84000

2012

Eget uttag (skatter)

 

12000

2018

Egna insättningar

60000

 

2019

Årets resultat

43000

 

2010

Eget kapital

 

7000


När det är gjort kommer det egna kapitalet i balansräkningen istället att se ut enligt följande

2010

Eget kapital

-59000

2011

Egna varuuttag

0

2012

Egna Skatter

0

2018

Egna insättningar

0

2019

Årets resultat

0

 

Summa Eget kapital

-59000

Se även: Hur man bokför eget fritt och bundet kapital i AB


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.