Vad ska ditt företag göra?Alla företag – oberoende av bransch – producerar, säljer, administrerar och utvecklar.

Begreppet producera omfattar alla aktiviteter som har att göra med framtagningen av företagets produkt. Produkten kan vara en bil, men lika gärna en konsultrapport, ett permanentat hår eller sortimentet och inredningen i en butik.

Försäljning och administration är viktiga funktioner i alla företag, oberoende av bransch. Hur verksamheten organiseras beror på företagets storlek och ledningens kreativitet.

Begreppet utveckla omfattar både det dagliga problemlösandet och det mer långsiktiga arbetet med att anpassa, förnya och komplettera produkten till marknadens förändringar.

I ett nystartat enmansföretag ansvarar företagaren själv för alla funktioner och verksamheten blir direkt beroende av företagarens egen förmåga. Vi har alla starka och svaga sidor, inte bara när det handlar om företagande.

Om du blir medveten om dina starka sidor ökar din förmåga att utnyttja dem effektivt. På motsvarande sätt kan erkännandet av de svaga sidorna leda till att du försöker förkovra dig genom utbildning eller till att du skaffar dig goda medarbetare eller rådgivare.

Produktion

Branschkunskap

Det är lättare att starta eget i en bransch som man har erfarenhet av som anställd än att försöka sig på ett helt nytt område. Långvarig fritids- eller hobbyverksamhet är ett annat sätt att få kunskap om branschen.

Branscherfarenhet innebär kännedom om leverantörer av maskiner och varor, kunskap om konkurrenternas produkter och grundläggande kunskap om kundernas behov.

Utformningen

av produkten och planeringen av verksamheten bygger i stor utsträckning på denna kunskap. Om du inte har tillräcklig kunskap måste den kompletteras innan du fattar ditt startbeslut.

Du kan bättra på dina kunskaper genom att söka litteratur på biblioteket som handlar just om den bransch du är intresserad av. Att intervjua folk, be att få göra studiebesök eller kanske till och med praktisera en tid i liknande företag är ett annat sätt att fylla på kunskap.

Problemlösning

Som nyföretagare är du ofta hänvisad till egna initiativ och din egen förmåga att lösa problem. Nya problem uppstår ständigt och de rätta experterna finns sällan till hands. Företagsstarten underlättas av en praktisk läggning, kombinerad med en grundmurad tro på den egna förmågan. Att vara fysiskt stark, att inte ge sig innan arbetsuppgifterna är avklarade eller problemen är lösta är andra egenskaper som ständigt återkommer i forskningsrapporterna om de framgångsrika småföretagarna.

Har du nödvändig branschkunskap eller vet du hur du ska skaffa den? Är det till dig grannar och arbetskamrater kommer när de har problem? Tycker du om att fixa och dona hemma eller anlitar du helst experter när saker går sönder?

Försäljning

Marknadsföring

”Producera produkter, men sälj lösningar på kundernas problem” lyder marknadsföringslitteraturens uppmaning. Att identifiera kunder i termer av behov och kvalitetsupplevelser är grunden för framgångsrik marknadsföring.

Om din produkt verkligen är den perfekta lösningen på ett problem, som du själv och någon annan uppmärksammat, så handlar marknadsföringen om att övertyga kunden om att prova produkten.

Säljteknik

Produkten måste tillfredställa kunden bättre än konkurrenternas alternativ. För att kunden ska upprepa köpet måste produkten dessutom hålla vad den lovat. För att lyckas i det praktiska säljarbetet måste du ha lätt för att ta kontakt och förmåga att umgås med människor.

Själva säljtekniken, att utnyttja kundens argument, att erbjuda de rätta svarsalternativen, att göra avslut etc., kan du lära dig. Självklara stöd för arbetet är uppdaterade kundregister och effektiva rutiner.

Fundera över dina försäljningstalanger. Tycker du om att umgås med människor? Hur ser du som kund på effektiva så kallade torgsäljare? Hur ska en bra säljare vara? Diskutera med familj, vänner och bekanta.

Administration

Produktionsstöd

Administration är en stödfunktion till många verksamheter i företaget och bokföringen är bara en del av företagets administration. Ett effektivt offertarbete, uppdaterade leverantörsregister och rationell lagerhållning är viktiga produktionsstödjande funktioner, liksom personaladministrationen med handläggning av löner, skatter och arbetsgivaravgifter.

Säljstöd

Administrationen bidrar till ett framgångsrikt säljarbete genom att tillhandahålla uppdaterade kundregister, aktuell försäljningsstatistik, korrekta lageruppgifter och attraktiva offerter. Tillsammans med fakturahantering och betalningar tar administrativa uppgifter betydligt mera tid i anspråk än bara bokföringsarbetet i ett litet företag.
Fundera över hur du administrerar ditt privatliv. Betalar du räkningar i tid? Tycker du om att deklarera? Hur förvarar du värdehandlingar? Hur ser der ut i din bokhylla?

Utveckling

Förändring

För att företag ska överleva krävs att företagaren har förmåga att anpassa produkten till förändrade marknadskrav och verksamheten till den tekniska utvecklingen. Detta kräver kunskap, nyfikenhet och lyhördhet, det vill säga förmåga att förutsäga förändringar innan den nya trenden blir uppenbar för alla.

Informationskällor

Uppfattade trender och egna idéer måste testas och slipas av mot kundernas åsikter och attityder. Samtal med kunden är den främsta informationskällan. Låt kunden komma till tals. Ställ frågor och lyssna på svaren. Utveckling handlar dock inte bara om att söka, förstå och använda information utan också om en stark inre förmåga till nytänkande, risktagande och genomförande.

Fundera över hur du reagerar inför folk som inte håller sig till reglerna. Hur ofta tycker du själv att det är nödvändigt att gå utanför systemet för att få saker att fungera? Hur reagerar du på oförutsedda händelser? Oväntade besök? Inbrott i bilen?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.