Guldläge för hälso-entreprenörer

Hörnstenen till framgång och den kritiska drivkraften i tillväxt är själva entreprenörskapet. Utan denna typ av mindset skulle ingenting hända eller utvecklas, inga lösningar skulle heller presenteras. Folkhälsa har många dimensioner och man kan arbeta med detta genom friluftssatsningar men också genom ”medtech”, det vill säga medicinteknik. Det sistnämnda har dock större utmaningar i form av avancerad administration för att få en ny medicin först testad och sedan godkänd. 

Det är guldläge för den som har kompetens inom exempelvis medicin eller folkhälsa. Om du har en bakgrund som forskare eller kan ansluta dig till forskning är detta en god grund för att fokusera på lösningar inom ett specifikt område – men glöm inte att medtech oftast kräver en stor investering. Regeringen satsar ordentligt på bland annat hälsosektorn genom statligt utvecklingskapital till flera utlysningar där kapital tilldelas företag och universitet inom olika projekt.

Rätt mindset viktigt

Om du ska starta en ny avdelning eller ett företag behöver du ha ett öppet sinne och vara dynamisk i din läggning. Du kanske tycker att din idé är perfekt men du kan behöva ändra den många gånger om beroende på kunderna eller omgivningen. Du behöver nätverka med resten av life science branschen som kliniker, patienter och partners men också med eko-system inom branschen. Investeringar är specifikt betydande och att du håller kontakt med potentiella investerare om du vill skala upp verksamheten. Nätverket har visat sig vara den viktigaste externa delen i tillväxten för ett nytt företag eftersom detta också är en del av marknadsbilden.

Fokusera på behovsdrivna tekniklösningar

Lös problem! Fokusera på något du kan lösa, detta har i alla tider varit den bästa ingången på alla marknader. Om det är efterfrågat är det behovsdrivet. Det är viktigt att det finns en röd tråd från efterfrågan till den produkt du skapar. Skapa inte produkten inifrån och ut, skapa produkten utifrån behovet. En annan sak att tänka på är att skydda även immateriella rättigheter om sådant dyker upp. Ofta ser man som startup detta som ytterligare en kostnad, men det kan bli ännu dyrare framöver om någon stjäl din idé och du inte kan göra något av den eller sälja den vidare i samarbete med partners. Inom teknik är det oftast tidskänsligt hur snabbt du skyddar din produkt, ganska snart kan det vara för sent eftersom tekniken utvecklas snabbt och fler kan skapa samma saker. Om du inte registrerar ditt varumärke eller tar patent, en dag kanske en konkurrent hinner före och det kan fördröja din utveckling av produkten.

Säkra dina kunddata – eller hälsa hem

Datasäkerhet är en av, om inte den största frågan inför framtiden. Det är en het potatis för just life science-sektorn där man behöver samla klient-data och skydda den. Om man utför olika tester och inte lyckas skydda data kan det leda till allvarliga konsekvenser och kostnader. Kontrollera noga att dina standarder är uppdaterade – du kommer att få hälsa hem om du har dataläckor, och det blir svårt att hitta seriösa partners.

Solida strategier för att lätta på plånboken

Det är kritiskt att löpande kommunicera med investerare, och dessa kommer bara att lätta på plånboken om du har en marknad. En marknad innebär inte att du har potentiella köpare, det kan finnas en stor grupp som har behov av produkten – och naturligtvis motiverar detta att du ska tillverka den. Men du måste dra detta ett steg längre och veta hur du ska göra föra att konvertera de potentiella köparna till köpare. Du behöver kunna ge en investerare det han eller hon vill ha för att vara med på banan, och detta blir svårt om du inte vet hur du ska konvertera en efterfrågan till affär.

Ha din strategi och din finansieringsplan solklar innan du erbjuder en investerare möjligheten att investera. Life science är en kapitalkrävande marknad och om du ska kunna arbeta effektivt med att utveckla och testa produkter har du inte råd med stopp i maskineriet. Tänk också på att du kan använda andra forskares resultat om de sammanfaller med din produkt, sådana samarbeten kan bli riktigt bra. Om du är en startup kan du också ansöka om statligt tillväxtkapital, både regionalt och via större aktörer (se länken i tidigare text).

Välj rätt omgivning

Personerna som du anställer, eller arbetar tillsammans med är en betydande tillgång. Det vill säga, de kan bli en betydande tillgång om du väljer rätt personer. Och vad är ”rätt”? Personer med ett mindset av oräddhet och öppenhet och som är beredda att gå dit ingen har gått – har rätt mentalitet. De behöver förstå vikten av nytänkande såväl som vikten av leverans i tid och vara noga med att sätta upp rätt labbmiljö, ha rätt utrustning och data. De behöver ha möjligheten från första början att sätta upp rätt materiell miljö för att optimera arbetet inom kliniska tester och verifieringar.

Sätt tydliga mål och definiera för dina medarbetare vad succé och misslyckande är för något. Var inte rädd att ta nya människor ombord ifall de har den kompetens du behöver för en specifik uppgift. En referensgrupp kan effektivisera arbetet, här sitter specialister som kan ge omedelbar feedback.

Prioritera hållbarhet

Oavsett bransch, vid företagsstarten behöver man inkludera en hållbarhetsstrategi för att bland annat värna om miljön. Detta kan vara enkla åtgärder som att reducera avfall eller liknande, eller så kan det handla om jämställdhet och icke-diskriminering. Det är tydligt att företag som aktivt arbetar med hållbarhet har flera fördelar både gentemot statliga bestämmelser och alltmer inom privat näringsliv.

Varumärkesstyrning – väx snabbare!

De företag som växer snabbast är oftast de som arbetar med ”branding”. Varumärkesstyrning innebär att du, efter att ha byggt varumärket omsorgsfullt baserad på marknadspositionering, också styr det i rätt riktning. Med styrning menas att samla alla personer och medel, immateriella och materiella och styra dessa mot målet enligt varumärkets värden. Oavsett vilken sektor du agerar inom behöver du veta hur du ska bygga ditt varumärke och hur man arbetar med sin egen positionering. Ett starkt varumärke kommer att attrahera en större volym människor både utanför och inne i sociala media, därför ska du prioritera ditt varumärke som om det är en guldklimp.

Din historia gör skillnad

Följ upp allting som du gör och utvecklar. Det är lika viktigt att veta hur man blev framgångsrik som att veta vilken faktor som stjälpte konceptet. En annan viktig del är din historia. Tänk på att ”storytelling” är den del som påverkar dina kunder och investerare allra mest. Du behöver ha en historia att berätta om produkten, vad den kan göra – och den historien ska vara på toppnivå, den ska fängsla och få människor att lyssna för att de bara måste höra!

De flesta människor är helsålda på att höra om livsförändrande produkter och se människor som arbetar i labb och tar fram dessa fantastiska produkter. Detta är också en del av historien som du behöver berätta. Att förenkla komplicerade idéer så att din publik förstår dem är viktigt. Oavsett om du är i hälsosektorn eller inte så är det en utmaning att starta företag, men det betyder inte att du ska hindra dig själv från att göra det. Oftast är den största motståndaren ditt eget sinne.

Unicorn = Enhörningsföretag. Benämning på startupbolag som värderas till över en miljard dollar.

Healthtech = Hälsoteknologi

Medtech = Medicinteknologi


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.