På senare tid har en nytt alternativ växt fram för entreprenörer som funderar över vilken bolagsform de ska välja. Det traditionella aktiebolaget är fortfarande mest populärt och för verksamheter som ska drivas i mindre omfattning är enskilda firmor en vanlig lösning att komma igång med. SUF-bolag är dock den bolagsform som växer snabbast idag och har skapat en intressant väg till bolagsstarten, där både enskilda aktörer och de som saknar ett aktiekapital på 25.000kr kan slippa personligt ansvar.

Enligt Bolagsverkets statistik för nyregistrerade företag, som precis släppts för 2014, är SUF-bolag (här kallat ”filial”) den snabbast växande bolagsformen sett till de två senaste åren. Medan det totala antalet nyregistrerade bolag visar på en marginell genomsnittlig årlig tillväxt (+0,6%), är det endast SUF-bolag (+6%) och traditionella aktiebolag (+4%) som ökat i popularitet. Samtliga övriga bolagsformer, handelsbolag (-6%), enskilda firmor (-5%) och kommanditbolag (-3%) visar samtliga en negativ trend.

suf tillvaxt

Källa: Bolagsverket

SUF står för "Svensk Utlandsregistrerad Filial” och är en bolagsform som växt fram genom EU:s bestämmelser om etableringsfrihet. Dessa skapades för att göra det enklare för aktiebolag i Europa att bedriva verksamheter över medlemsstaternas gränser. I Sverige har detta uppmärksammats speciellt under de senaste två åren genom den växande bolagsformen. Den andra förändringen med EU som gör SUF-bolag möjligt är den fria rörligheten, som förenklar det för EU-medborgare att starta bolag i alla medlemsstater, oavsett vilket land man är skriven i.

Eftersom att kravet på aktiekapital skiljer sig markant mellan de olika länderna ser många chansen att starta i ett land med låga aktiekapitalkrav utan att tappa de lokala rättigheterna i det land man ska bedriva sin primära verksamhet. I England har man sänkt kravet på aktiekapital i Limited-bolag (motsvarigheten till ett svenskt aktiebolag) till 1 pund för att främja entreprenörskap, medan andra länder valt att hålla kvar höga krav. I Sverige ligger kravet idag på 25.000kr, men genom att starta ett SUF-bolag med moderbolaget i England kan man alltså bedriva sin verksamhet i Sverige genom en filial med normalt sett samma ansvarsbegränsning som i ett svenskt aktiebolag.

Missa inte: Goda råd när du ska ta fram ett namn till företaget

Förutom att kravet på aktiekapital är slopat behöver du inte heller ha en suppleant, vilket gör att du kan starta ett SUF-bolag helt ensam. I övrigt råder samma fördelar som i ett traditionellt aktiebolag. Ansvarsbegränsningen gäller normalt sett i vanlig ordning, det vill säga att det engelska bolaget är den juridiska personen, och skattesatserna förblir desamma eftersom att bolaget går under samma regelverk som ett svenskt aktiebolag när man bedriver sin verksamhet i Sverige genom en filial registrerad i Bolagsverket.

Idag erbjuds bolagsformen av ett flertal aktörer online som hjälper till med registreringsprocessen. Det som är viktigt att tänka på när man startar ett SUF-bolag är att välja en seriös leverantör som åtar sig ansvaret att sköta löpande tjänster mot det engelska bolagsverket. Det finns flera leverantörer i Sverige idag, som har specialiserat sig på att på att ta hand om arbetet mellan det engelska och svenska bolagsverket.

Läs vidare: Hur du väljer en företagsform som passar din verksamhet


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
5 kommentarer
2015-02-09 23:26
Bra poäng med suppleant - om det är ett AB som i praktiken är ett enmans företag kan det annars bli svårare.
2015-02-09 16:30
Det kanske kan upplevas som det Sofia, men om man ser till hur det faktiskt ser ut måste jag vara beredd att hålla med Anders om att det finns klara fördelar mot till exempel Handelsbolag och Kommanditbolag om man nu inte har 50.000kr.

Sen finns det även en till fördel med SUF-bolag som även utgör en tydlig skillnad mot AB utöver det borttagna kravet på 50.000kr i aktiekapital. Nämligen att även kravet på suppleant är borttaget i England, vilket gör att du kan starta ett SUF-bolag helt själv utan att bland i en andra part i ditt bolag. I ett svenskt aktiebolag finns detta kravet, vilket försvårar för många som inte har en naturlig suppleant att komma igång.
Se mer...
2015-02-07 21:57
Instämmer med Johans kommentar. Det låter som du löser ett problem samtidigt som du skaffar dig ett antal nya som säkerligen kostar både tid och pengar.
2015-01-21 08:33
Problemet med enskild firma och handelsbolag är att man är personligt ansvarig för bolagets skulder. Detta slipper du ju i ett SUF-bolag, som har samma ansvarsbegränsning som ett vanligt aktiebolag. Så har man inte 50.000 skulle jag säga att det är betydligt lägre risk med ett SUF-bolag.

Redovisningen och dess regler behöver du bara bry dig om i Sverige i vanlig ordning. Det är endast i det landet där bolaget drivs aktivt som man har fulla redovisningskrav. Postadressen samt den nödvändiga rapporteringen som krävs till engelska bolagsverket sköter oftast den "leverantören" som du väljer att gå via när du startar. www.mrcompany.se tar exempelvis en årsavgift på 2300kr för att sköta dessa tjänster.
Se mer...
2015-01-20 19:02
Själv kan jag tycka att man bör fundera över om man ska starta företag om man inte ens kan satsa 50 000 kr. I annat fall finns enskild firma eller handelsbolag mm.

Och vad krävs ifall man ska moderbolag i England? Postadress i England? Redovisningen i England efter deras regler? Årsredovisning i England? Behövs även en separat redovisning för SUF i Sverige? Koncernredovisning? Hur mycket kommer allt detta att kosta årligen? Registreringen känns som en liten del.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.