Bengt´s artiklar forts: insikt (del 1 Kunskapssamhället ersätts med insikt)

Idag gestaltas ofta insikts symbolen som ett öga vilket är kopplat till själva ordet, och inte betydelsen som den var från början då den ursprungliga insikts-symbolen är 3 ringar i varandra., härstammande från symbolen för människa, vilket ju är en rund ring, (med en pil som pekar snett uppåt för man, och ett stående kors under för kvinna.)

Dessa tre ringar är själva grunden till systemet som styr världen idag och har varit så under lång tid genom historien, då det är nyckeln, instruktionsboken samt förutsägbarheten till individens funktion eller rättare sagt till 80 % av mänsklighetens, då generellt sett, 10% alltid gör tvärtom och de sista 10% alltid gör något helt annat vari utvecklingen också kommer från.

Om du tänker dig att varje lands samtliga invånare är organiserade som en enhetlig kropp, låt säga en otidsenlig dinosaur, och faktiskt utifrån hur den verkliga statistiken ser ut, där 2% äger och bestämmer allt (hjärnan), och där författningen är nervtrådarna som styr, utbyter signaler och information, där upprättade myndigheter utgör stommen till kroppen t ex vägverket är skelettet osv, osv... du förstår nog.

Precis så har den härskande delen av befolkningen, alltid sett på världen. Det viktiga i denna vetskap är att du lär dig se och känna igen dem och deras agerande genom deras världsbild och intresse.

Dinosauriens viktigaste syfte, funktion, mening och mål är att ägarna även i forsättningen skall ha all makt och alla pengar, samt att den hålls ihop och producerar så mycket som möjligt, vilket också är de primära uppdrag författningen har fått av dem.

Visste du förresten att ca 98 % av alla övergrepp och kränkningar här i världen begås av en myndighet, ca 2% av en släkting eller nära bekant och ca 0,001% av en helt okänd individ.

Om du nu tänker dig att varje individ är en cell som skall anpassas till en funktion i denna organisatoriska kropp så behövs först en likformande grundskola och sedan en platsspecifik funktionsutbildning och därmed förstår du att skolans uppgift inte är att “ge dig rätta eller sanna kunskapen”... utan att göra dig till vad de behöver.

Att en av de 29 familjer i Sverige som är helt skattebefriade, råkar äga det företag som gjort dina skolböcker, ja det lär du kanske nu inte längre tycka är en tillfällighet.

Den yttersta ringen i symbolen Insikt, representerar det som individen gör.

Den mellersta ringen representerar individens värderingar.

Den innersta ringen representerar individens världsbild.

Kontentan är alltså: genom att gå via de två första ringarna kan du nå den tredje, och med rätt implementerad världsbild får individen en lättstyrd och förutsägbar funktion.

För att du enklast skall förstå och faktiskt känna igen dig i hur detta används och har använts genom historien, så kan du reflektera på hur predikningar oftast är uppbyggda, där prästen alltid börjar med att beskriva ett antal anekdoter ur första ringen där du har full igenkänning, känner dig bekväm med och inte minst knyter an dig själv i och sänker garden.

T ex. I morse när jag skulle cykla ner till bagaren och köpa bullar så stoppade jag omsorgsfullt byxbenet i strumpan för att inte smutsa ner eller fastna. Efter en kall natt var det friskt i luften och med solen värmande i ansiktet, började jag spontant nynna när jag sakta rullade ner för backen mot byn...

Därefter sammanfattas dessa “ring 1” anekdoter för att bekräfta en värdering i ring 2.

Efter ett antal sådana uppbyggda berättelser utmynnande till samma värdering, så blir slutklämmen...

Och allt detta beror på... och så kommer ett världsbildsimplantat.

Du kan kallt räkna med att hela informations-samhället idag är systematiskt uppbyggt för att konsekvent från ditt första andetag pådyvla dig önskad världsbild, och att du tidigt är så “skadad” att du rent instinktivt vägrar ta in information och än mindre söka information, som inte överensstämmer med din världsbild då den blir besvärande... för människan är av naturen lat o bekväm, har svårt att se mönster som inte överensstämmer med den egna världsbilden, samt ogillar stora förändringar. När väl individens hjärna är programmerad så är det väldigt svårt och tidsödande att göra om.

Du har antagligen så här långt börjat tänka tanken på hur pass “programmerad” du själv är och som hjälp att synliggöra det för dig, skall jag beskriva något som inte alls passar in i din pådyvlade innersta ring/denna din världsbild...

Jag väljer då ett klassikt ämne för ändamålet, som jag vet att 84% av er idag tror är sant... Svensk Demokrati.

Sverige är inte och har aldrig varit en demokrati, då en demokrati är ett land där alla medborgare har 1 röst och alla röster är lika värda. Det finns bara ett land av alla 420 länder i världen som är en demokrati. Funktionen i författningen kan enklast beskrivas som ett “allmänt flexibelt verktyg för att invånarna skall få det bättre”.

Sverige precis som de flesta länder andra har en partiell författning.

En partiell författning är när man delat upp en majoritet av röst värdena mellan de parter som har störst makt och ägande, vilket för den vanlige medborgaren betyder att en mikroskopisk liten del av befolkningen av ekonomisk, religiös, militär, historisk eller annan orsak, har en fullständig majoritet av röstvärdet i val. Funktionen i detta system kan enklast beskrivas som “Ett fåtals orubbliga vapen för att ha all makt och alla pengar“.

I Sverige har vi både haft ståndsriksdag och två kamrar och då framstod maktfördelningen mer självklar, de som ägde mest skulle ha röster därefter.

Har du förresten själv aldrig undrat varför 75% av röstvärdet alltid redan är ifyllt när valvakan börjar?

De härskande har ju redan den praktiska ultimata makten på alla vis varje dag på året då de äger det mesta, så de använder naturligtvis vid valet sin röstmajoritet raffinerat som på en hästkapplöpning där fokus åt folket styrs på “vilken” häst som skall vinna och vinsterna/förlusterna av det, så folk sporras att tro det betyder något och vill delta.

Den allmänna folkomröstningen som du har din röst-del i, representerar alltså endast en minoritets-del av totala val-röst-värdet, dessutom är resultatet representativ, vilket innebär att partier och politiker skall representera intressen och åsikter, och det vet väl alla i dag, vilkas intressen och åsikter de representerar!

Varför du helt enkelt måste inse att rösta är helt fel sak att göra om du har barn självbevarelsedrift eller på något sätt vill påverka, förbättra samhället och världen.

I krassa ordalag kan man beskriva hela detta val-bygge som att ha endast två orsaker: A) att folk skall tro de har något att säga till om så de håller sig lugna. B) att staten får veta vad folk tycker o tänker så man kan kostnadseffektivisera styrning och propaganda.

Slutklämmen på denna artikel får bli en undran om de ev nu uppkomna dyningarna i världsbilden stänker över och påverkar dina värderingar och göranden eller om du bara så mycket enklare nonchalerar eller blir arg på budbäraren.

Det går även utmärkt att bestämma sig för att det här vill jag inte ställa upp på och frikoppla sig från dessa system.

Den samlade MR rörelsen beräknades i fjol ha 179 miljoner engagerade medlemmar världen över, som framgångsrikt stigit av systemen under kampanjen:

GLOBALIZE YOUR MIND AND ECONOMY, TOGETHER WE CAN HARMONIZE AND DEVELOP

ELLER som amerikanarna säger: nästa steg i evolutionen är att företag och individer konkurrensutsätter administrationerna.

HÄR i konflikträdda Sverige, som är ett litet land där alla behövs och drar på samma håll, har vi istället valt underrubriken: Ge 4 byråkrater chansen att bli självverksamma och anställ ett eget vårdbiträde.

Läs del 3: Gör rätt? Det är frågan

/Bengt

Denna text är skribentens personliga åsikter och inte redaktionens.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.