Mats Uddin är regiondirektör i Östergötland. Regionen kan upplevas som något som är väldigt distanserat och stort. Vårt uppdrag är att skapa tillväxt i hela regionen, säger Mats.

Lyssna på detta spännande avsnitt med en färgstark regiondirektör.

Stimulera företagandet

Mats säger att det gäller att stimulera företagande och entreprenörskap redan från tidig ålder. Regionen är med och finansierar ung företagsamhet och växtkraft.

Region Östergötland bildades 1 januari 2015 genom att gamla landstinget och kommunförbundet Östsam slogs samman. Idag består Regionen av tre ben; hälso & sjukvård, kollektivtrafiken, regional utveckling i övrigt. Det sista benet inkluderar näringsliv, företagande, kultur, turism, besöksnäring och strategier.

Det är totalt 14 000 medarbetare inom regionen, de flesta inom hälso och sjukvård. Inom regional utveckling jobbar vi mycket till sammans med näringslivsaktörer och kommuner. Det är stor och det är kul, säger Mats Uddin. Det gäller att få ihop de olika benen till en tillväxt så man gynnar varandra. T.ex. hälso & sjukvård skall gynna företagande och tvärt om.

Varför gör du det du gör?

Mats är i grunden nationalekonom och har en pedagogisk magister examen. Han har även pluggat en ledarskapsutbildning inom hälsa och sjukvård i USA. Det passar jättebra, menar Mats. Han drivs av samhällets utveckling, se andra människor växa och att som ledare bidra till att medborgare får nytta och tillväxt. Mats är imponerad av eget företagande, men har hela tiden jobbat statligt och regionalt.

Ryggraden i vårt näringsliv kommer från de små företagen som blir stora företag, som anställer människor, säger Magnus Johansson.

Det är helt avgörande för regionens tillväxt att nya företag bildas och växer, säger Mats Uddin. Magnus tycker att vi pratar mer om start ups och nyföretagande, när det samtidigt finns många existerande företag som skulle kunna växa mer.

Region Östergötland är delägare i Almi som har många verktyg för att företag skall utvecklas. De är också med i projekt för att hitta metoder att utveckla företag i tidiga faser. T.ex. Växtzon och Science Park Mjärdevi.

Regionen står för smörjmedlet

Där vi sitter nu i Cleantech är ett exempel på lokaler som fått stöd från det tidigare Östsam. Regionen kan vara med att stimulera, ge smörjmedel, men sedan måste företagen själva ta vid och hitta sin egen drivkraft. Och det är just i detta som Östergötland måste stärkas och jobbar mer ihop.

Mats Uddin tror att det finns många företag som skulle ha nytta av varandras dragkraft, om man bara känner till varandra. Klusterområden är jättebra, säger Mats. Om inte affäridén är bärkraftig i grunden eller personerna inte är rätt att driva företaget, då spelar externa stimulansåtgärder ingen roll.

Att se in i framtiden

En stor del av Region Östergötlands jobb är att kartlägga arbetsmarknaden, och se lite in i framtiden. Det är ett sätt att leverera underlag till de som är utbildningsaktörer. Som region måste vi tänka nästa generation och vad som väntar runt hörnet. Allt detta bidrar till att skapa en tillväxt som man kanske inte ser från början, och är ett smörjmedel i sig, att man har en kunskap om framtiden, säger Mats.

Regionen tittar mycket på vad de tror framtiden kommer att ge. De jobbar mot yrkeshögskolan med sånt som de tror regionen mår bra av. En viktig den som många glömmer är de tidiga insatserna i skolan och gymnasiet. Det finns projekt som #jagmed som handlar om att man inte skall hoppa av skolan, gå ut och klara nästa nivå.

En bra skola nyckel till framgång

En stor del i tillväxtmöjligheten är att alla klarar skolan. Å andra sidan så har en hel del som hoppat av skolan lyckats som entreprenörer. Magnus menar att historiskt har skolan premierat de med logiskt och strukturerat tänkande. De som haft svårt att sitta still och varit rastlösa har haft det svårare i skolan. Får man dessa att stanna kvar i skolan så är det ofta de som blir framgångsrika entreprenörer.

Mats Uddin är en representat för hela regionen, och försöker skapa mötesarenor där han finns så mycket som möjligt, även i digitala medier. Det är en liten utmaning dock, för att det handlar också om att synas och verka och att leda en stor organisation med att ibland ta tuffa beslut och ibland stimulera olika saker.

Skapa arenor för att mötas

Mats tror att ledarskap framförallt handlar om att skapa arenor för att mötas. Det handlar om att träffas, du har dina utmaningar, jag har mina, kan vi lösa det tillsammans? Han tror inte på ett ledarskap som är gammaldags, t.ex. nu skicka jag ut ett beslut, verkställ detta.

En mötesarena är att lära känna de som sitter i Regionledningen. En stor del av det är att vara aktiv på social medier, synas i olika sammanhang som i denna podd t.ex. . Man befinner sig där många befinner sig.

För regionen i tiden

Omvärlden förändras ständigt. Man får välja, antingen hänger du med utvecklingen, eller så gör du det inte. Mats Uddin tycker man skall använda de kommunikationskanaler som finns. Du måste använda sunt förnuft i vad du skriver och hur du syns.

Mats ser på sin bloggstatistik att när han är mer privat ökar trafiken. Han vill helst vara personlig och inte privat. Öppen eller kontroversiell är det som drar publik, anser Magnus Johansson.

Nätverkande nyckel till tillväxt

Mats Uddin är övertygad om att nätverkande är nyckeln till tillväxt. Han tycker det är kul att Östergötland har lyft sig när det gäller näringslivsgalor.

Region Östergötland låter torrt och väldigt långt bort. Men det är det inte egenligen, säger Mats Uddin. Om man tänker efter så är har de flesta kontakt med Regionen varje dag, inom t.ex. sjukvård eller kollektivtrafiken. Man kanske tar det för självklart. Mats menar att man skall ta det för självklart, det är då det fungerar.

Gör mer än många är medvetna om

Men sen finns det en utvecklingspotential som regionen är med och skapar tillsammans med kommunen och näringslivsaktörer. Detta är en aning osynligt enligt Mats Uddin. När det gäller företagande så är regionen lite mer anonym, även om de är med och stödjer ett antal verksameter och projekt.

Mikrobidragen för små och medelstora företag på landsbygden sköter Regionen. Det finns ESBR (East Sweden Business Region) som är ett samlingsbegrepp för alla samarbetsområden mellan näringslivet och de offentliga aktörer som arbetar med tillväxt. Vi har kanske inte varit tillräckligt tydliga med vad vi gör inom detta område, säger Mats Uddin.

Mats är i sig inte bekymrad över att alla inte vet att Region Östergötland ligger bakom många tjänster inom företagandet, till exempel Företagsjouren för företag i kris. Bara de känner till tjänsten, så är jag nöjd, säger Mats.

Samtliga poddar från entreprenörsdriv har du här:

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.