”Vad har du för mål?”

”Jag har inga mål, utan förhoppningar om att få vara i kreativa sammanhang”

Så svarade den nu framlidne Skådespelaren Erland Josephsson i en intervju med Carolina Noren 2004 när han fyllde åttio år.

Mål och målsättningar pratas det mycket om nuförtiden, och så är det även för företagare och entreprenörer. En del mål är mätbara medan andra är mer av den art som Erland Josephsson nämnde. Som företagare handlar vardagen mycket om att styra och kontrollera. Räkna med det värsta, men hoppas på det bästa, kontroll över ingående och utgående balans etc.

Så länge företaget utvecklas positivt är målen ”rätta” och kreativiteten är på hög nivå. Men sen är det som med allt annat i livet, ibland är det bra och ibland blir det problem. Många gånger kan det vara svårt att förutse det som komma ska och marknaden kan gå från ”glödhet” till ett ”kallt istäcke”. De verktyg som tidigare har använts blir helt plötsligt oanvändbara och kan liknas vid en bil med sommardäck på isig bilväg vintertid.

Underlaget har gått från ”fast” till ”blixthalka”, bra körkunskap räcker inte och utrustningen räcker inte till. Det blir allt svårare att styra bolaget och raset utför går allt snabbare. Paniken sprider sig och det är mycket vanligt att det är svårt att snabbt ställa om och inse att nedgången är ett faktum. Därför har ofta bolaget börjat tippa innan mål och prognoser revideras och görs om. Mål som tidigare har handlat om utveckling blir allt mer kortsiktiga och man fokuserar på att överleva. Går raset snabbt försvinner all denna struktur och rädslan är det som blir kvar.

De som orkar, börja sätta mål som Erland Josephsson nämner i början. De har en större förmåga att överleva, än de där kreativiteten försvinner. Nu är det inte så att det enbart räcker med att vara kreativ, i mångt och mycket handlar det om att börja se in i företaget. Uppdatera sin marknadsplan, börja gå igenom sin gamla kundstock, bli försiktig med att ta in för många nya kunder, etc. (Det sistnämnda är att en ny kund är lika med en dyr kund och det är många gånger mer lönsamt att få igång kundkontakten med någon som du tidigare har haft ett samarbete med).

Däremot när detta görs, behövs en fortsatt nyfikenhet för att börja hitta de områden som återigen kan väcka ens kreativitet. Kreativiteten är mycket knuten till personligheten, men det handlar också om att våga vara nyfiken och ofta finns dessa i de mindre detaljerna. Om exempelvis försäljning på de flesta marknader är låg, men det finns en marknad som bryter trenden, kan man nyfiket börja närma sig denna och se vad det är vi gör där som ger bra resultat.

En ökad förståelse och medvetenhet, kan ge en de verktyg som sedan kan använda på andra marknader eller i andra segment.

”Jag har inga mål, utan förhoppningar om att få vara i kreativa sammanhang” är en spännande grundsyn i att utveckla ett synsätt som lägger en stark grund för mig som människa och företagare. Däremot är det upp till mig att söka och våga vara nyfiken.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.