Är du en miljövän eller är du en miljöbov?

Du som väljer ohälsa på grund av din livsstil, bidrar till att du också är en miljöbov.

Din livsstil bidrar till om du får högt blodtryck, får diabetes typ 2, råkar ut för hjärt- och kärlsjukdomar, får cancer… Statistiken säger att;

 • 90% av alla med högt blodtryck beror på livsstilen
 • 80% av alla hjärt- och kärlsjukdomar beror på livsstilen
 • 30% av all cancer beror på livsstilen

Din livsstil avgör om du blir sjuk och behöver medicin, alltså avgör din livsstil huruvida du är miljövän eller inte.


Din miljöpåverkan när du äter mediciner

Kroppen har en komplex process som involverar flera organ och system för att omvandla och eliminera mediciner från kroppen.

Din påverkan på miljön beror på att läkemedelsrester filtreras ut från blodet av njurarna för att utsöndras i urinen – du kissar alltså ut en del av läkemedlet du tagit.

Vissa läkemedelsrester kan även utsöndras genom gallan, som når tarmarna. Från tarmarna kan de utsöndras med avföring – alltså du bajsar ut en del av läkemedlet du tagit.

Medicinrester hamnar i vatten och mark som påverkar djur och växter

Medicinrester kan hamna i vatten och mark på olika sätt och har potential att påverka djur och växter. När du tar mediciner utsöndras rester av dessa läkemedel genom urin och avföring. Avloppsvatten som innehåller dessa substanser kan hamna i vattendrag och avloppsreningsverk.

Medicinrester kan inte alltid elimineras fullständigt i avloppsreningsverk. Vissa reningsverk är inte utformade för att hantera eller avlägsna dessa kemikalier effektivt, och därmed kan vissa mediciner fortsätta att nå vattendrag och markområden.

Vissa mediciner kan vara giftiga för vattenlevande organismer och påverka deras överlevnad, reproduktion och hälsa. Även låga koncentrationer av vissa substanser kan påverka ekosystemet och dess balans.

Så påverkar medicinrester i avloppsvatten vårt vattenekosystem

Medicinrester i avloppsvatten kan påverka vattenekosystemet och specifikt vattenlevande organismer som fiskar och andra marina livsformer på flera sätt. Till exempel kan vissa medicinrester vara giftiga för vattenlevande organismer, inklusive fiskar. De kan påverka organismernas överlevnad, tillväxt, reproduktion och beteende.

Hormonella läkemedel kan orsaka hormonella förändringar hos marina organismer. Detta kan påverka reproduktionsmönster och könsutveckling hos fiskar och andra vattenlevande arter.

Antibiotikarester i avloppsvatten kan öka risken för antibiotikaresistens hos bakterier i vattenmiljön. Detta kan påverka ekosystemets hälsa och öka risken för svårigheter att behandla infektioner hos både människor och djur.


Minska din påverkan

För att vara miljövänlig och inte påverka miljön i form av medicinering – håll dig frisk!

1/3 av svenska befolkningen har högt blodtryck, du kanske är en av dem? Många är helt omedvetna om sitt höga blodtryck och kommer istället råka ut för än mer allvarliga sjukdomar till följd av utebliven medicinering av blodtrycket.

Om du inte gör hälsofrämjande insatser för dig själv, kommer du förr eller senare att dra på dig sjukdomar och medicinering.

Hamnar du i medicinering kan du minska påverkan av medicinrester på vattenekosystemet och dess organismer genom att välja läkemedel som är mindre skadlig för miljön.

Om du har överbliven medicin, tänk på att lämna in dem på ett apotek eller en återvinningsstation för att tas hand om på ett korrekt sätt.

Påverka din hälsa

Bäst är ju att vara frisk och hälsosam hela livet. Och det ÄR möjligt. Några viktiga komponenter i ett friskt och hälsosamt liv är;

 • Motion (minst 150min pulshöjande aktivitet i veckan)
 • Varierad och näringsrik kost
 • Kvalitativ sömn (och viss minimum på kvantitet)
 • Hälsosam andning
 • Låg vardagsstress
 • Meningsfullhet
 • Reflektionstid
 • Socialt sammanhang
 • Skratt & glädje

Vilka av ovanstående kan du säga ”check på den”?

Din ”checklista” indikerar huruvida du är en miljövän eller miljöbov, nu och på lång sikt.

Vilken sida vill du vara på?

Se även: 10 bra vanor för stärkt psykisk hälsa


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.