På en arbetsplats finns det ofta olika engagerad personal. En liten grupp brinner för uppgifterna och levererar ständigt, en annan grupp är intresserade medan det kan finnas några som underpresterar.

Företag som är framtidsmedvetna tänker alltmer på hur man väljer nya medarbetare, och det har gjorts flertalet undersökningar om vad det är som gör att medarbetare trivs och presterar. Det visar sig nästan alltid att företagskulturen och kommunikationen betyder mer än pengar. Om man inte trivs på en arbetsplats är det sällan som pengar kan locka. 

Men vad är det egentligen som motiverar personalen och gör den engagerad?

Nyckeln – har du den?

Självklart betyder pengar och möjligheter mycket, men inte mer än företagskulturen och känslan som personalen får av att jobba där. Så vad är nyckeln för företaget? 

Svar: Företaget behöver fokusera på medarbetarnas engagemang. Företaget behöver skapa en kultur av engagemang – där engagemang är naturligt och något som alla gör. Detta leder till hög motivationsnivå och hög produktivitet. Man kan till och med frodas i tuffa tider om stämningen på företaget kan hållas hög.

Inre och yttre motivation

Människors beteende påverkas av två typer av motivation – inre och yttre motivation. Den inre motivationen handlar interna känslomässiga ”belöningar” som att känna sig stolt över sitt arbete, att vara stolt över sin insats och att känna sig kreativt tillfredsställd. Det vill säga, det känna bra att göra det arbete man gör och man vill göra en bra prestation. En person som drivs av inre motivation engagerar sig för att må bra.

Den yttre motivationen handlar om externa belöningar som kommer till oss utifrån som exempelvis pengar, status, beröm – men det kan också vara rädsla för att misslyckas som blir en drivkraft. En person som drivs av yttre motivation engagerar sig för att bli belönad.

Ett enkelt exempel kan vara att vi är inre motiverade när vi löptränar för att vi tycker om det och mår bra av det – detta är inre motivation. Om vi däremot löptränar för att få mer visuellt attraktiva ben är detta en yttre motivation. Yttre motivation är även pengar i form av högre lön eller andra materiella fördelar på jobbet.

Varför funkar inte yttre motivation?

Det finns några saker som antyder att yttre motivation allena inte fungerar. 

  • Kort perspektiv

Att lockas till handling utifrån externa belöningar som exempelvis pengar, utbildning, resor är inte hållbart. Motivationen flagnar oftast när belöningen är borta. Det måste till mer känslomässig uppmuntran för att detta ska fungera. Ibland kan ändå små saker putta någon i rätt riktning, mer om inspirerande hjälpmedel här.

  • Belöning och straff

Om nivån på belöningen är densamma som på straffet minskar effekten av belöningen och därmed motivationen. Det vill säga, om du har givit din anställde en reprimand för något som gick fel och kort därefter ska belöna personen behöver belöningen var mycket mer lockande för att behålla den motiverande kraften.

Inre motivation maxar engagemanget

Värdet av den inre motivationen kan inte understrykas starkt nog. Men detta faller också tillbaka på hur företaget leds, vem som är chef och hur kommunikationen fungerar – samt byggnationen av en resultatfrämjande, trygg och inspirerande atmosfär.

Inre motivation är kostnadsfri och är en katalysator för företaget. Yttre motivation är mycket kortsiktig om inte också den inre motivationen redan finns. Den inre motiverade medarbetaren presterar mycket högre än en person som bara är yttre motiverad. Självklart, kanske många tänker, men om vi alla känner till detta – varför drivs det fortfarande företag med personal där man inte har tillräcklig inre motivation?

Detta är en ledningsfråga eftersom företagskultur skapas av företagsledningen. Företagets ledning behöver skapa en, och sedan vårda, en motiverande medarbetarmiljö – och för detta krävs en mycket god kommunikationsförmåga och en helhetsbild där man kan koppla sammanhang med varandra. Helt enkelt förstå vad vissa delar i atmosfär och kultur leder till, hur man via kommunikation förstärker denna kultur och direkt kan koppla det till företagets resultat. Om man som ledare förstår hur man kopplar den kedjan kan man maxa företagets resultat genom inre motivation.

Människor vill växa

Människor vill växa både i sin roll på företaget och som enskild människa – när företaget främjar dessa båda skapas en inre motivation. En toppmotiverande faktor är kopplingen mellan oss själva och något större. När arbetet berör människor och gör skillnad skapas en stark inre motivation. Som företagare kan man formulera mål och skapa en tankeprocess som ger tillfredsställelse.

Företagskulturen behöver stärkas löpande med återkommande god kommunikation där människor är hörda och företagsledningen sätter ribban högt i öppenhet och harmoni. Det vill säga, om personalen avviker från detta och agerar okamratligt, skapar en viss typ av negativ stämning ska detta hanteras omedelbart. Det bästa är att inleda individuella samtal med målet att skapa den bästa och mest harmoniska miljön för inre motivation. Minsta lilla stämningsbov behöver hanteras direkt och utplånas! En nyckel i detta är att eliminera hierarkier på arbetsplatsen. Uppmuntra kamratskap.

Alla medarbetare är inte utbytbara!

Det finns ett gammalt mossigt talesätt att man inte ska tro att man är oersättlig – alla är utbytbara! Detta är inte sant. En medarbetare med en stark inre motivation kan förändra en hel avdelning, och när en sådan person försvinner märks det. Att som företag tänka att alla är utbytbara är en vansinnesstrategi. Uppskattande och erkännande gör att personalen känner sig värdefull, det är inte alls så att man ska göra ett bra jobb för att man har betalt för detta. Bildligt talat kanske, men i verkligheten är det den inre motivationen som lyfter företaget. När företagskulturen och miljön är inspirerande kan yttre motivation stärka kulturen om den utförs rätt. Exempel på detta är en ledig dag som tack för ett väl utfört arbete. Bjud med de anställdas familjer på företagspicknick. Bekosta en utbildning. 

Ge medarbetarna verktygen de behöver för att lyckas – stödet känns.

Läs vidare: 15 tips som motiverar dina anställda


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.