Studien visade att hälften av de tillfrågade anställda är öppna för ett jobb hos en annan arbetsgivare. 29 procent ser detta som en långsiktig lösning, medan 20 procent skulle vilja prova på ett nytt jobb tillfälligt, till exempel genom att byta anställda mellan företag. Företag som vill behålla sina anställda rekommenderas bäst att anstränga sig lönepolitiskt och arbetsmiljömässigt. Dessa faktorer är trots allt de viktigaste när man letar efter en ny arbetsgivare.

I 'A Worker's Journey' undersökte SD Worx arbetssituationen för cirka 5 000 anställda i Europa. Osäkerheten i samband med coronapandemin har inte hindrat anställda från att leta efter möjligheter hos andra företag. Nästan tre av tio skulle överväga ett annat jobb hos en annan arbetsgivare. Dessutom kunde mer än var femte tänka sig att utföra andra arbetsuppgifter hos en annan arbetsgivare på tillfällig basis, det vill säga prova något nytt genom ett utbyte med ett annat företag. Det innebär att totalt sett är nästan hälften av deltagarna i undersökningen öppna för att byta arbetsgivare.

En av fyra letar efter något annat

Detta betyder dock inte att de alla aktivt letar efter en annan arbetsgivare. Mer än var fjärde tittar på lediga jobb. Nästan 16 procent är passiva och tittar sporadiskt på nya jobb på arbetsmarknaden utan att egentligen gå längre, medan mer än var tionde aktivt söker nytt jobb. Det är främst unga som söker jobb på arbetsmarknaden målinriktat: 24 procent av 18 till 24-åringarna och 16 procent av 25 till 34-åringarna söker just nu nya roller. Från 35 års ålder och uppåt minskar denna andel gradvis till i genomsnitt 10 procent och lägre.

Lön och förmåner fortfarande högsta prioritet

Företag bör nu vara mer uppmärksamma på sina anställda. SD Worx undersökte de främsta anledningarna till att anställda skulle överväga att byta. En av fem anser att lön och förmåner är den viktigaste faktorn för att byta arbetsgivare.

Arbetsmiljö ligger på andra plats där 16 procent anger detta som den främsta anledningen till att byta jobb. Arbetsinnehållet kommer på tredje plats (13 procent), medan anställningstrygghet (7 procent), flexibla arbetsmöjligheter (6 procent) och tillväxtmöjligheter (6 procent) är andra skäl som oftast framförs av anställda som ett avgörande argument för att byta arbetsgivare.

– Det stämmer väl in på den nordiska marknaden där tidigare undersökningar genomförda av SD Worx visar att nordiska företag upplever i stort sett samma HR-utmaningar som man gör i övriga EU-länder. En skillnad är att behålla och attrahera medarbetare ses som en något större utmaning i Norden, säger Sofi Klinkert, HR director på SD Worx.

– Företag kämpar för att hitta rätt profiler och ekonomin är i full fart, så det finns ett stort antal lediga jobb. Medarbetarna är medvetna om de möjligheter som finns, därför uppmanas arbetsgivare att investera extra tid och energi i employer branding. Att ha ordning på grunderna, ha en smidig lönehantering och motiverande lönepolitik, skapa en trevlig arbetsmiljö och erbjuda rätt matchning mellan person och arbetsuppgifter är de aspekter som helt klart betyder mest, säger Cathy Geerts, CHRO på SD Worx.

Vill du ha tips på hur du som arbetsgivare kan hantera utmaningarna på arbetsplatsen? Läs mer i vår rapport och i våra e-böcker på ämnet: Digital HR med människan i fokus

Outsourcing av er lönehantering: varför ska du satsa just nu och hur lyckas du bäst?

De tio största utmaningarna inom HR under 2022 (och hur du kan hantera dem)

 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.