Det är många egenföretagare som riskerar att bli fattigpensionärer eftersom de glömmer att pensionsspara och inte är insatta i hur pensionssystemet fungerar. Det svenska pensionssystemet skiljer sig åt beroende på om man är anställd eller om man driver ett företag.

Både anställda och egenföretagare har rätt till den allmänna pensionen, men till skillnad från de anställda så får egenföretagarna ingen kollektivavtalad tjänstepension. I pensionsspara skolan reder vi ut begreppen när det gäller pension för dig som är egenföretagare.

Missa inte: Sluta pensionsspara och gå i pension som miljonär

Det svenska pensionssystemet

Det svenska pensionssystemet består av tre delar. Det är den allmänna pensionen, tjänstepension eller avtalspension samt privat pension via pensionssparande.

Den första delen, den allmänna pensionen, det är den del av pensionen som administreras via Staten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen delas ut till alla, även de som inte har jobbat. Även egenföretagare har således rätt till denna pension. Ju mer man har jobbat, desto högre blir den allmänna pensionen, men det finns också ett tak. Månadsinkomsten 32 300 kronor är den högsta inkomsten som är pensionsgrundande, tjänar man mer än så per månad så är inte resterande del av inkomsten pensionsgrundande. Den allmänna pensionen består också av flera delar. Varje medborgare som deklarerar inkomst betalar 18,5 % av inkomsten i pensionsavgift via skatten och av dessa går 16 procent till inkomstpension och 2,5 procent till premiepension. Inkomstpensionen administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten, medan premiepensionen fonderas på individuella konton. Man kan själv välja vilka fonder som denna del av pensionen ska sparas i och gör man inget aktivt val placeras pengarna i premiefonden. Det finns också garantipension som delas ut till de som haft en låg taxerad inkomst liksom garantitillägg och äldreförsörjningsstöd. Dessa delar av den allmänna pensionen är främst ett skydd till de som inte har jobbat så mycket.

Den andra delen av det svenska pensionssystemet utgörs av tjänstepension eller avtalspension som det också kallas. Det är den pension som arbetsgivaren betalar och således får man inte någon sådan pension ifall man inte jobbar eller ifall man är egenföretagare. Tjänstepensionen är avtalad via kollektivavtal så om man är anställd på en arbetsplats som saknar kollektivavtal så kan man också riskera att stå utan pension från arbetsgivaren. Även pensionens storlek regleras via kollektivavtal, men det brukar handla om ungefär 4,5 procent av inkomsten som arbetsgivaren avsätter till pension.

Den tredje delen av pensionssystemet består av individuellt pensionssparande, vilket kan göras av alla såväl anställda som egenföretagare. Även de som inte jobbat alls kan förstås pensionsspara. Vet man med sig att man kommer att få en låg allmän pension beroende på låg inkomst, en låg tjänstepension (eller ingen tjänstepension alls) beroende på att man haft låg inkomst eller varit egenföretagare så kan man således se till att pensionsspara mer för att på så sätt få en bättre pension senare i livet.

Pensionsspara som egenföretagare

Som egenföretagare måste du alltså komplettera med ett privat pensionssparande för att kunna få ut en rimlig andel av den tidigare inkomsten när du blir pensionär. Hur mycket du behöver pensionsspara är dock väldigt individuellt. Det beror på många faktorer:

  • Din ålder
  • Din nuvarande inkomst
  • Tidigare anställningar
  • Eventuellt tidigare pensionssparande
  • Hur länge du har kvar till pensionen när du börjar pensionsspara
  • Hur mycket du vill ha i pension när du blir pensionär

Eftersom du själv väljer hur du sparar pengar till din pension så kan du också påverka storleken på ditt pensionssparande genom att välja sparformer som ger en hög avkastning.

Om du vore anställd skulle din arbetsgivare avsätta omkring 4,5 procent av din inkomst per år till din tjänstepension. Som egenföretagare kan det således vara en bra riktlinje att utgå ifrån för att kunna få en pension på liknande villkor som om du hade varit anställd. Om din inkomst är 300 000 per år ska du alltså enligt denna modell spara 13 500 kronor per år i ett pensionssparande, vilket blir 1125 kronor per månad. Som egenföretagare har du också möjlighet att jämna ut dina inkomster så att du avsätter mer pengar de år som företaget går bra och mindre pengar när företaget går sämre.

Läs även: Sluta genast med pensionsförsäkring - spara i det egna bolaget istället

pensionssparaOlika pensionssparande

Det finns flera olika former av pensionssparande. Framförallt är det två huvudformer av avdragsgillt pensionssparande som finns att välja på. Det är pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande (IPS). Pensionsförsäkring är en sparform där man har kombinerat sparandet med en försäkring. En förvaltare tar hand om pengarna och försöker få högsta möjliga avkastning för dem, men tack vare försäkringen så är du garanterad en viss summa oavsett hur det ekonomiska läget går. IPS är ett pensionssparkonto där du själv väljer ifall du vill ha dina pengar som på ett vanligt sparkonto eller ifall du vill placera pengarna i fonder eller andra värdepapper.

Dessa två former av pensionssparande tillåter dig att göra avdrag för pensionssparandet i självdeklarationen, men i gengäld låser du dina pengar fram tills pensionen. Det finns också möjlighet att göra andra former av sparande där du inte låser dina pengar. Det är inte avdragsgillt, men då kan pengarna å andra sidan vara en buffert om du blir sjuk, råkar ut för en olycka, blir arbetslös eller om något annat oförutsett inträffar. En sådan buffert kan vara bra att ha speciellt ifall du har låga inkomster eller väldigt ojämna inkomster.

Avdragsgillt pensionssparande

Då reglerna har ändrats sedan artikeln först skrevs är här en inklippt text från Pensionsmyndigheten:

Från och med 2016 har inte löntagare längre rätt att dra av för privat pensionssparande. Om du som driver aktiebolag endast betalar in till allmän pension i bolaget har du rätt att göra avdrag med upp till 35 procent av lönen i din inkomstdeklaration. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 448 000 kronor (2017). Ditt företag betalar som vanligt arbetsgivaravgifter på hela lönen, men du slipper inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget eftersom sparandet är avdragsgillt i din deklaration.

Du som driver enskild näringsverksamhet får göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35 procent av inkomsten från näringsverksamheten. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 448 000 kronor (2017).

Faror med för högt pensionssparande

Visserligen är det viktigt med ett pensionssparande för att trygga framtiden. Har du ingen tjänstepension så behöver du komplettera med eget sparande. Men tänk på att det avdragsgilla pensionssparandet i sin tur gör att din inkomst sänks, vilket har effekter på föräldrapenning, sjukpenning och allmän pension. Ju högre avdrag du gör, desto mer sänks också din inkomst i slutändan. Ett alternativ till pensionssparande kan också vara att försöka öka inkomsterna istället. Visserligen blir det då också mer skatt, men med en högre inkomst så ökar såväl den allmänna pensionen som sjukpenning och föräldrapenning. Tänk också på att det också finns andra sätt att spara inför framtiden på. Amortera på huslånet, betala av övriga lån, spara i fonder eller aktier eller spara ihop en buffert för framtiden. Sparande är alltid bra, men du kanske inte behöver stirra dig blind på det avdragsgilla sparandet. Det bästa är att boka en tid med en pensionsrådgivare för att diskutera igenom din egen individuella situation och vad som är bäst just för dig att göra.

Fler råd om skatteplanering i aktiebolaget

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.