I april ökade konkurserna på riksplanet med hela 75 procent, i mars med 45 procent och i februari med 69 procent. Den lägre ökningstakten i maj ses som ett möjligt första hack i kurvan efter en lång period med ständigt ökande konkurser.

– Trots ökningen kan vi förhoppningsvis se att ett trendbrott kan vara på väg, konstaterar Stjerna. Men samtidigt måste man vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser. En enskild månad säger egentligen inte så mycket.

Stjerna påpekar också att de kommande månaderna blir avgörande för att kunna dra mer säkra slutsatser, särskilt med tanke på att både inflationen och räntan är på väg ner – signaler som många företagare väntat på.

Sommarmånaderna brukar traditionellt innebära färre konkurser, men de kan också vara kritiska för många företag, särskilt inom konsultbranschen, där kostnaderna kvarstår men intäkterna minskar.

För byggbranschen och sektorer kopplade till denna är läget fortsatt bekymmersamt, med ett högt konkurstryck bland små och medelstora företag. Handeln och restaurangsektorn har liknande utmaningar, även om sommarmånaderna kan innebära en viss ljusning för restauranger när fler människor är i rörelse och äter ute.

Noterbart är att 13 procent av de företag som gick i konkurs i maj hade tillfälliga skatteanstånd från Covidpandemin, vilket indikerar att dessa företag redan då var på obestånd.

I de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne fortsätter konkurserna att öka kraftigt. I Stockholm och Västra Götaland ökade konkurserna med 27 procent respektive 17 procent, medan Skåne såg en ökning på 31 procent.

– För Stockholms och Västra Götalands del är ökningen 27 procent respektive 17 procent. I Skåne var ökningen 31 procent, avslutar Karl Stjerna.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.