Svenska VD:ar och ekonomichefer har olika bild av situationen på ekonomiavdelningen. Ekonomicheferna vill utveckla en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomiavdelning för att bidra till företagets framgång men anser att de bara kommit halvvägs på resan. VD:arna däremot är nöjda med ekonomifunktionen och fyra av tio vill att CFO:n fortsätter jobba på precis samma sätt som idag. VD:n anser också att CFO:n har rätt förutsättningar vad gäller både tid och resurser. Det är helt tvärtemot vad ekonomichefen säger. Det visar två undersökningar som Azets genomfört bland 75 VD:ar och 100 ekonomichefer.

Landets ekonomichefer och VD:ar är oense om ekonomiavdelningens utmaningar och vilket arbete som bör prioriteras framåt. Ekonomichefen upplever många utmaningar i sitt arbete, inte minst när det gäller det affärsstödjande och strategiska arbetet. För att få bukt med detta befinner de sig i en förändringsresa där de ställer om från det traditionella till det moderna sättet att arbeta. Men VD:n ser inte behovet av förändring.

Azets undersökning visar att 93 procent av VD:arna är nöjda med hur ekonomifunktionen fungerar idag och hela 38 procent vill inte att CFO:n lägger tid på annat än vad de redan gör. De anser också att ekonomichefens utmaningar är få, nästan alla svarar att CFO:n har tillräckligt mycket tid och resurser för att utveckla ekonomifunktionen. Något som inte alls stämmer överens med ekonomichefens egna uppfattning.

Ungefär hälften av ekonomicheferna rankar tidsbrist som ett avgörande skäl till att ekonomiavdelningen inte kommit längre i sin förändringsresa. Var femte CFO efterfrågar mer resurser för att nå fram till slutmålet - att bli en mer proaktiv och modern ekonomiavdelning.

– VD:n är nöjd, men inte ekonomichefen. Ledningen förstår inte ekonomiavdelningens potential och dess bidrag till verksamheten, därmed är också förståelsen låg för vilket arbete som behöver prioriteras. Det är därför inte så konstigt att ekonomiavdelningarna inte har kommit längre i sin utveckling och att de tampas med många utmaningar, säger Anders Fryxell, VD på Azets.

Företagens prioriteringar hindrar utvecklingen av ekonomiavdelningen

Ekonomicheferna har stora ambitioner att utveckla ekonomiavdelningen till en modern, proaktiv och strategisk funktion. De menar att företagen behöver bli bättre på bl a digitalisering, processeffektiviseringar, anpassningsförmåga, expertis och BI. Närmare var femte CFO upplever att företagets prioriteringar har hindrat dem att komma längre än halvvägs i förändringsresan.

– Ekonomicheferna har själv insett att de måste göra stora satsningar framåt för att ekonomiavdelningen ska bidra till hela företagets framgång. Något som blir otroligt svårt när VD:n agerar bromskloss. Hela företaget förlorar på detta. Ekonomiavdelningen är kritisk vad gäller att förbättra lönsamheten, utveckla affären, fatta strategiska beslut och öka konkurrenskraften i den snabbföränderliga och hårt konkurrensutsatta värld vi lever i, säger Anders Fryxell.

Om undersökningarna
Undersökningen bland svenska VD:ar är genomförd av undersökningsföretaget Markör på uppdrag av Azets via telefonintervjuer under augusti 2018. Undersökningen har 75 respondenter, samtliga med titeln VD. I undersökningen inkluderades bolag över hela Sverige, i olika branscher (ej offentlig sektor). Företagen har mellan 100-300 anställda.

Undersökningen bland ekonomichefer är genomförd via telefonintervjuer under augusti 2017 och har 101 respondenter, samtliga med titeln ekonomichef. I undersökningen inkluderades bolag över hela Sverige, i olika branscher (ej offentlig sektor). Företagen har mellan 100-1000 anställda. Även denna undersökning är genomförd av Markör på uppdrag av Azets.

Text av: Anders Fryxell

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.