Att underlätta för företagande är en av regeringens främsta prioriteringar i arbetet med att höja Sveriges tillväxt, som anses vara för låg. Finansminister Elisabeth Svantesson betonar vikten av att skapa gynnsamma förutsättningar för företag att växa.

– Sverige är ett stolt företagarland och små och stora företag och tillväxt är vad som en gång gjort Sverige rikt. Att underlätta för företag att växa är därför helt avgörande för att få upp den låga tillväxten. En åtgärd är att färre företag ska behöva redovisa moms, säger Svantesson.

Den föreslagna höjningen av omsättningsgränsen innebär att de företag som väljer att tillämpa undantaget inte längre behöver redovisa moms på sin försäljning. Förslaget kan också förbättra konkurrenskraften för de minsta företagen i jämförelse med större aktörer och sänka trösklarna för personer som överväger att starta företag. Dessutom kommer den administrativa bördan för Skatteverket att minska, då färre deklarationer och betalningar behöver hanteras.

Propositionen innehåller också förslag om att svenska företag ska kunna tillämpa omsättningsgränsen i andra EU-länder och vice versa. Dessutom föreslås att fler företag ska få möjlighet att använda reglerna om förenklad faktura.

Regeringens förslag markerar en viktig förändring för att stärka Sveriges företagsklimat och uppmuntra tillväxt inom näringslivet. Det återstår nu att se hur riksdagen kommer att ställa sig till propositionen och när den eventuellt kan träda i kraft.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

3 kommentarer
2024-05-28 08:28
Staten kommer att tjäna på det, då många små verksamheter som ständigt får moms tillbaka, nu kommer att nekas momsregistrering. Så nån större uppoffring är det inte för Svantesson.
Se svar (1)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.